Wingene maakt energiereductieplan op

We gaan door een ongeziene energiecrisis. Elektriciteit, water, gas, ook voor de gemeente Wingene nemen ze een grote hap uit het budget. “We verwachten dat de gas- en elektriciteitsfactuur in de gemeentelijke gebouwen aanzienlijk zal stijgen. Een eerste berekening geeft aan dat we ruim 465.000 euro per jaar voor gas en 536.000 euro voor elektriciteit zullen betalen. Al is het vandaag de dag moeilijk om dit correct in te schatten. Om het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen namen we gerichte energiebesparende acties”, vertellen burgemeester Lieven Huys en schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez. In totaal gaat het om 19 acties waarbij zowel op korte, middellange als lange termijn gefocust wordt.

Bewustwording en sensibiliseren

Dat de energiefacturen de pan uitswingen, daarvan is iedereen zich ondertussen bewust. Dat we ons energieverbruik moeten aanpassen, ook dat hoeft geen betoog meer. Om medewerkers en gebruikers van gebouwen bewust te maken van hun energieverbruik, wordt op korte termijn een communicatiecampagne opgestart. “Naast een deelname aan Dikketruiendag, worden ook heel wat concrete tips gegeven. Daarbij gaat het vaak om simpele zaken: lichten doven bij het verlaten van een ruimte, bewust computers en beeldschermen uitschakelen …”, legt burgemeester Lieven Huys uit.

Acties op korte termijn

Naast het sensibiliseren van medewerkers en gebruikers, zullen o.a. ook duurzame verplaatsingen verder aangemoedigd worden en zal er enkel verwarmd worden waar dat nodig is. Ook de temperatuur van het zwembadwater in recreatiebad de Alk zal actief opgevolgd worden.

Gelukkig namen we de afgelopen jaren al klimaatvriendelijke maatregelen die ons nu veel energie besparen. Toch blijft de Alk een grote energiekost met zich meebrengen”, vertelt schepen van Klimaat en duurzaamheid Brecht Warnez. “Daarom zoeken we nog naar nieuwe maatregelen zoals de plaatsing van een UV-lamp om zowel energie als water te besparen.” In de Alk worden ook twee nieuwe luchtgroepen met warmterecuperatie geplaatst (met steun van provincie West-Vlaanderen) en worden de ventilatiekanalen grotendeels vernieuwd.

De gemeenteraad besliste op 26 september verder om de openbare verlichting ’s nachts in de hele gemeente te doven. “We breiden ons bestaand brandprogramma uit zodat straks in alle straten de verlichting tussen 23 en 5 uur uit gaat. Op vrijdag en zaterdag blijft de verlichting aan.”, stelt schepen van Openbare werken Hedwig Kerckhove. De gemeente blijft ondertussen verder inzetten op LED-verlichting. Inmiddels is 25% van het gemeentelijk verlichtingspark verled.

Andere ingrepen op korte termijn zijn: het plaatsen van aanwezigheidsdetectoren waardoor het licht automatisch uitschakelt wanneer er geen gebruikers zijn, het isoleren van warmwaterleidingen, het isoleren van gebouwen …

Acties op middellange en lange termijn

Het gemeentebestuur blijft ook inzetten op groene energie. “Zo wordt bekeken hoe we volgend jaar extra zonnepanelen kunnen plaatsen om energiedelen in onze gemeente mogelijk te maken”, vertelt Brecht Warnez. Daarnaast zullen grote energieverbruikers zoals de sporthallen regeltechnisch onderzocht worden, zodat de instellingen optimaal zijn om het verbruik te verminderen.

Op lange termijn werkt het gemeentebestuur aan een visie om het patrimonium te verduurzamen. O.a. het extra isoleren van gebouwen en de omschakeling naar verwarming o.b.v. lage watertemperaturen zijn daarin belangrijke elementen. “Zo zal via een macroscan ook de vastgoedportefeuille gerationaliseerd worden rekening houdend met de duurzaamheid van de gebouwen. We gaan na welke gebouwen nodig en nuttig zijn en welke een tweede leven nodig hebben”, sluit burgemeester Lieven Huys af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene vergroent verstandig

Het gemeentebestuur tekende op 25 oktober 2021 in op het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaanderen. Hierin staan de doelstelling om één boom per inwoner, 0,5 meter haag per inwoner en één extra groenperk per 1.000 inwoners te realiseren. Concreet gaat het dus om meer dan 15.000 bomen, 7,5 km haag en 10 groenperken. Dit allemaal tegen 20230. Raadslid Sandra Ketels, vroeg aan schepen Brecht Warnez naar de stand van zaken rond de vergroening in de eigen gemeente.

Wingene

Gemeente Wingene organiseert gratis digilessen en digihulp

De gratis digilessen en digihulp-sessies in de gemeente Wingene zijn een groot succes. “Honderden inwoners namen in het voorjaar enthousiast deel en gingen met nieuwe inzichten en kennis over uiteenlopende, digitale onderwerpen naar huis. Helaas was de vraag soms groter dan het aanbod, daarom voorzien we nog meer digilessen in het najaar”, zeggen schepenen Tom Braet en Brecht Warnez. “Zo kan elke inwoner die dat wil, zijn of haar digitale vaardigheden verbeteren.” Snel inschrijven is de boodschap!

Wingene

Wingene viert Vlaanderen Feest in Kasteelpark

Op zaterdag 6 juli viert Gemeente Wingene Vlaanderen Feest met een kinderfestival en avond vol muziekoptredens in het Kasteelpark in Zwevezele. “Voor de eerste keer vindt ons Vlaanderen Feest op een zaterdag plaats. Dit laat ons toe om nog meer dan vroeger in te zetten op kinderen en jonge gezinnen met een heus kinderfestival vanaf 16 uur,” vertelt schepen van Cultuur Brecht Warnez. “Zoals steeds is de toegang helemaal gratis!”