Geef West-Vlaanderen waar het recht op heeft.

Onze West-Vlaamse steden en landelijke gemeenten krijgen onvoldoende middelen om bijvoorbeeld een goede dienstverlening te voorzien.

De uitdagingen waarmee kleinere steden en landelijke gemeenten kampen, worden vandaag door de oneerlijke verdeling van het gemeentefonds ernstig ondergefinancierd.  Zo krijgt Antwerpen per inwoner 2.078 euro aan subsidies, terwijl West-Vlaanderen maar gemiddeld 685 euro per inwoner ontvangt.

Elke Vlaming zou toch gelijkwaardig moeten zijn? Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.

Teken de petitie die oproept om een einde te maken aan deze ongelijkheid en te streven naar een eerlijke verdeling van het Vlaamse gemeentefonds.
Jouw steun helpt mij om actie te ondernemen en West-Vlaanderen sterker te maken.

Brecht Warnez