West-Vlaanderen werkt aan zorgzame buurten en telt al 73 erkende lokale dienstencentra.

aarlijks komen er in onze provincie gemiddeld drie nieuwe lokale dienstencentra bij. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Hilde Crevits (cd&v). “We moeten lokale besturen blijven stimuleren om via erkende lokale dienstencentra lokaal krachten te bundelen om (kwetsbare) burgers beter te ondersteunen. Dat er een toenemende interesse is, kan enkel worden toegejuicht”, zegt Warnez.

Lokale dienstencentra zijn locaties waar men terecht kan om zelfredzaamheid te bevorderen en om eenzaamheid tegen te gaan. Het aantal van deze centra neemt dus toe, wegens de pandemie is de stijgende trend weliswaar gebroken omdat enkele aanvragen pas in het volgende jaar konden worden erkend.

De dienstencentra zijn een belangrijke schakel in een Zorgzame Buurt. Via een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn wil de overheid in zo’n buurt personen met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis of in de vertrouwde omgeving laten wonen.

Sociale cohesie bevorderen

Een kerntaak van deze centra is activiteiten organiseren voor de meest kwetsbaren, mensen met beginnende zorgbehoeften. 

Hiermee gaan we op een menselijke manier om met onze ouders. We laten ze zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden”, stelt Brecht Warnez.

De activiteiten hebben naast hun recreatieve, vormende en informatieve functie ook nog de meerwaarde dat ze de meest kwetsbare leden van een gemeenschap samenbrengen. Op een laagdrempelige manier kunnen de bezoekers dagdagelijkse activiteiten samen beleven.

Anticiperen op groeiende vergrijzing

Op de middellange termijn zal het aandeel van de bevolking in de derde leeftijd toenemen, er zijn dus creatieve oplossingen nodig om met deze vergrijzing om te gaan. Lokale dienstencentra hebben als doel om mensen met een beginnende zorgbehoefte langer thuis te laten verblijven.

Mensen hebben gelukkig steeds meer opties om zich te omringen met zorg en gezelschap tijdens hun oude dag”, stelt Brecht Warnez.

De bezoekers van de centra kunnen namelijk zelf kiezen wanneer ze gebruik maken van deze dienst. Hierdoor wordt de stap naar een woonzorgcentrum uitgesteld.

201720182019202020212022
322183
Aantal erkende lokale dienstencentra.

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”

Cultuur

Oplossing voor historische lokettenzaal in station van Brugge nodig

In de commissie Onroerend Erfgoed stelde minister Diependaele deze ochtend dat Vlaanderen geen financiële of andere ondersteuning wil geven aan de herinrichting en het publiek toegankelijk houden van de historische lokettenzaal in Brugge. “Dat is ongelooflijk jammer. Dit is een unieke kans om vanuit Vlaanderen mee een invulling te geven aan deze iconische plaats. We zijn het jammer genoeg gewoon in West-Vlaanderen geen toeristische subsidies te krijgen”, zei Vlaams parlementslid Brecht Warnez in de commissie.