West-Vlaanderen werkt aan zorgzame buurten en telt al 73 erkende lokale dienstencentra.

aarlijks komen er in onze provincie gemiddeld drie nieuwe lokale dienstencentra bij. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Hilde Crevits (cd&v). “We moeten lokale besturen blijven stimuleren om via erkende lokale dienstencentra lokaal krachten te bundelen om (kwetsbare) burgers beter te ondersteunen. Dat er een toenemende interesse is, kan enkel worden toegejuicht”, zegt Warnez.

Lokale dienstencentra zijn locaties waar men terecht kan om zelfredzaamheid te bevorderen en om eenzaamheid tegen te gaan. Het aantal van deze centra neemt dus toe, wegens de pandemie is de stijgende trend weliswaar gebroken omdat enkele aanvragen pas in het volgende jaar konden worden erkend.

De dienstencentra zijn een belangrijke schakel in een Zorgzame Buurt. Via een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn wil de overheid in zo’n buurt personen met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis of in de vertrouwde omgeving laten wonen.

Sociale cohesie bevorderen

Een kerntaak van deze centra is activiteiten organiseren voor de meest kwetsbaren, mensen met beginnende zorgbehoeften. 

Hiermee gaan we op een menselijke manier om met onze ouders. We laten ze zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden”, stelt Brecht Warnez.

De activiteiten hebben naast hun recreatieve, vormende en informatieve functie ook nog de meerwaarde dat ze de meest kwetsbare leden van een gemeenschap samenbrengen. Op een laagdrempelige manier kunnen de bezoekers dagdagelijkse activiteiten samen beleven.

Anticiperen op groeiende vergrijzing

Op de middellange termijn zal het aandeel van de bevolking in de derde leeftijd toenemen, er zijn dus creatieve oplossingen nodig om met deze vergrijzing om te gaan. Lokale dienstencentra hebben als doel om mensen met een beginnende zorgbehoefte langer thuis te laten verblijven.

Mensen hebben gelukkig steeds meer opties om zich te omringen met zorg en gezelschap tijdens hun oude dag”, stelt Brecht Warnez.

De bezoekers van de centra kunnen namelijk zelf kiezen wanneer ze gebruik maken van deze dienst. Hierdoor wordt de stap naar een woonzorgcentrum uitgesteld.

201720182019202020212022
322183
Aantal erkende lokale dienstencentra.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.