West-Vlaanderen werkt aan zorgzame buurten en telt al 73 erkende lokale dienstencentra.

aarlijks komen er in onze provincie gemiddeld drie nieuwe lokale dienstencentra bij. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Hilde Crevits (cd&v). “We moeten lokale besturen blijven stimuleren om via erkende lokale dienstencentra lokaal krachten te bundelen om (kwetsbare) burgers beter te ondersteunen. Dat er een toenemende interesse is, kan enkel worden toegejuicht”, zegt Warnez.

Lokale dienstencentra zijn locaties waar men terecht kan om zelfredzaamheid te bevorderen en om eenzaamheid tegen te gaan. Het aantal van deze centra neemt dus toe, wegens de pandemie is de stijgende trend weliswaar gebroken omdat enkele aanvragen pas in het volgende jaar konden worden erkend.

De dienstencentra zijn een belangrijke schakel in een Zorgzame Buurt. Via een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn wil de overheid in zo’n buurt personen met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis of in de vertrouwde omgeving laten wonen.

Sociale cohesie bevorderen

Een kerntaak van deze centra is activiteiten organiseren voor de meest kwetsbaren, mensen met beginnende zorgbehoeften. 

Hiermee gaan we op een menselijke manier om met onze ouders. We laten ze zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden”, stelt Brecht Warnez.

De activiteiten hebben naast hun recreatieve, vormende en informatieve functie ook nog de meerwaarde dat ze de meest kwetsbare leden van een gemeenschap samenbrengen. Op een laagdrempelige manier kunnen de bezoekers dagdagelijkse activiteiten samen beleven.

Anticiperen op groeiende vergrijzing

Op de middellange termijn zal het aandeel van de bevolking in de derde leeftijd toenemen, er zijn dus creatieve oplossingen nodig om met deze vergrijzing om te gaan. Lokale dienstencentra hebben als doel om mensen met een beginnende zorgbehoefte langer thuis te laten verblijven.

Mensen hebben gelukkig steeds meer opties om zich te omringen met zorg en gezelschap tijdens hun oude dag”, stelt Brecht Warnez.

De bezoekers van de centra kunnen namelijk zelf kiezen wanneer ze gebruik maken van deze dienst. Hierdoor wordt de stap naar een woonzorgcentrum uitgesteld.

201720182019202020212022
322183
Aantal erkende lokale dienstencentra.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.