West-Vlaanderen investeert het meest in asbestverwijdering

“De Vlaamse subsidie versnelt asbestverwijdering uit onze leefomgeving”, aldus Vlaams Parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde. “West-Vlaanderen maakte reeds gebruik van 1.042.043 euro, het meest van alle provincies.”

De Vlaamse regering reikt een subsidie uit per oppervlakte verwijderde asbest, om zowel particulieren als anderen te stimuleren om de schadelijke stof uit residentiële en niet-residentiële woningen te bannen. Dat doet het in het kader van het Actieplan Asbestafbouw, opgesteld in 2018.

Vlaanderen subsidieert 2,7 miljoen euro

AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenTotaal
Buitenmuur-isolatie met asbestverwijderingAantal premies33120191184
 Bedrag (euro)57.3992.81292.53659.16926.714238.630
Dak-/zoldervloer-isolatie met asbestverwijderingAantal premies2241272091921931.005
 Bedrag (euro)420.108213.351485.342384.0841.015.3292.518.214

Brecht Warnez legt uit: “Iedereen is zich bewust van de gevaren van asbest op lange termijn, maar het is een huzarenstuk om asbest op een veilige manier uit onze leefomgeving te bannen.”

Aantal projecten voor asbestverwijdering per provincie

Het is sinds 1998 verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. Het inademen van asbest heeft verschillende gezondheidsrisico’s, vooral voor de longen en de luchtwegen. Vaak verschijnen de symptomen pas lange tijd na blootstelling aan de schadelijke bestanddelen.

West-Vlaanderen loopt voorop bij asbestverwijdering

Hoewel in de provincie Antwerpen de meeste asbestverwijderingsprojecten worden ondernomen, is het de provincie West-Vlaanderen waar het meest geïnvesteerd wordt.

Uit de cijfers blijkt dat West-Vlaanderen veruit de grootste oppervlakte asbest heeft verwijderd en zo bijna 40% van de uitgereikte subsidies besteedde”, stelt Brecht Warnez.

De andere provincies doen minder beroep op de subsidie. Vooral vanuit Limburg kwamen weinig aanvragen. Later dit jaar is een evaluatie van het Actieplan Asbestafbouw te evalueren. “Een kans om het huidige beleid bij te sturen waar nodig”, aldus Warnez. “Hoewel ik deze cijfers zeer bemoedigend vind. De kans op kanker moet naar beneden, deze steun helpt hierbij.”

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene vergroent verstandig

Het gemeentebestuur tekende op 25 oktober 2021 in op het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaanderen. Hierin staan de doelstelling om één boom per inwoner, 0,5 meter haag per inwoner en één extra groenperk per 1.000 inwoners te realiseren. Concreet gaat het dus om meer dan 15.000 bomen, 7,5 km haag en 10 groenperken. Dit allemaal tegen 20230. Raadslid Sandra Ketels, vroeg aan schepen Brecht Warnez naar de stand van zaken rond de vergroening in de eigen gemeente.

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.