West-Vlaanderen investeert het meest in asbestverwijdering

“De Vlaamse subsidie versnelt asbestverwijdering uit onze leefomgeving”, aldus Vlaams Parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde. “West-Vlaanderen maakte reeds gebruik van 1.042.043 euro, het meest van alle provincies.”

De Vlaamse regering reikt een subsidie uit per oppervlakte verwijderde asbest, om zowel particulieren als anderen te stimuleren om de schadelijke stof uit residentiële en niet-residentiële woningen te bannen. Dat doet het in het kader van het Actieplan Asbestafbouw, opgesteld in 2018.

Vlaanderen subsidieert 2,7 miljoen euro

AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenTotaal
Buitenmuur-isolatie met asbestverwijderingAantal premies33120191184
 Bedrag (euro)57.3992.81292.53659.16926.714238.630
Dak-/zoldervloer-isolatie met asbestverwijderingAantal premies2241272091921931.005
 Bedrag (euro)420.108213.351485.342384.0841.015.3292.518.214

Brecht Warnez legt uit: “Iedereen is zich bewust van de gevaren van asbest op lange termijn, maar het is een huzarenstuk om asbest op een veilige manier uit onze leefomgeving te bannen.”

Aantal projecten voor asbestverwijdering per provincie

Het is sinds 1998 verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. Het inademen van asbest heeft verschillende gezondheidsrisico’s, vooral voor de longen en de luchtwegen. Vaak verschijnen de symptomen pas lange tijd na blootstelling aan de schadelijke bestanddelen.

West-Vlaanderen loopt voorop bij asbestverwijdering

Hoewel in de provincie Antwerpen de meeste asbestverwijderingsprojecten worden ondernomen, is het de provincie West-Vlaanderen waar het meest geïnvesteerd wordt.

Uit de cijfers blijkt dat West-Vlaanderen veruit de grootste oppervlakte asbest heeft verwijderd en zo bijna 40% van de uitgereikte subsidies besteedde”, stelt Brecht Warnez.

De andere provincies doen minder beroep op de subsidie. Vooral vanuit Limburg kwamen weinig aanvragen. Later dit jaar is een evaluatie van het Actieplan Asbestafbouw te evalueren. “Een kans om het huidige beleid bij te sturen waar nodig”, aldus Warnez. “Hoewel ik deze cijfers zeer bemoedigend vind. De kans op kanker moet naar beneden, deze steun helpt hierbij.”

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Aantal studenten in West-Vlaamse hoger onderwijs steeg met 6,6 %

Er studeren geleidelijk aan meer studenten aan de West-Vlaamse hogescholen en universiteiten. “Er waren 24.670 studenten ingeschreven in West-Vlaanderen. Dat is 6,6 % meer dan het jaar voordien”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover cijfers opvroeg bij minister Weyts (N-VA). “Onze arbeidsmarkt schreeuwt om lokaal talent, de stijging is broodnodig.”

Binnenlands Bestuur

Tijd voor eerlijkere financiering van West-Vlaamse gemeenten

In West-Vlaanderen krijgt een stad of gemeente gemiddeld 344 euro per inwoner uit het Gemeentefonds, dat de belangrijkste financieringsbron is voor steden en gemeenten. Daartegenover staat dat Antwerpen en Gent meer dan 1600 euro per inwoner krijgen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “De financiering van onze steden en gemeenten is volledig scheefgetrokken. Grootsteden Antwerpen en Gent lopen vandaag met 40% van de middelen weg terwijl daar slechts 12% van de Vlamingen woont. Onze West-Vlaamse steden en plattelandsgemeenten zijn hiervan de dupe. Die ongelijkheid is niet meer te verantwoorden”, zegt het parlementslid.