West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Uit de gegevens van minister Jan Jambon, die hij onlangs bekendmaakte aan Vlaams parlementslid Brecht Warnez, blijkt dat in 2022 in Vlaanderen 950 feestcheques werden uitgereikt aan lokale verenigingen, voor een totaalbedrag van 162.220 euro. In West-Vlaanderen werden vorig jaar 227 feestcheques uitgereikt aan lokale verenigingen, voor een totaalbedrag van 37.700 euro. De steden Kortrijk en Waregem spannen de kroon met elk 16 feestcheques voor een totaalbedrag van respectievelijk 2.775 euro en 2.535 euro.

Feestcheques aanvragen voor 2023 mogelijk

Vlaanderen biedt ook dit jaar opnieuw twee weekends aan, voorafgaand aan de Vlaamse feestdag van 11 juli om organisatoren van straat-, buurt- en lokale verenigingsinitiatieven en gemeentelijke/stedelijke festiviteiten voldoende mogelijkheden te geven om activiteiten te organiseren. De campagneperiode begint met het openingsweekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni en loopt verder van vrijdag 30 juni tot dinsdag 11 juli.

“Verenigingen of straat- en wijkcomités kunnen hun feestcheque opnieuw aanvragen. Die kunnen ze gebruiken voor bv. de huur van een zaal of tent, tafels en stoelen, een barbecue of een leuk optreden”, vertelt Brecht Warnez. “Het is wel belangrijk om dit snel te doen want elk jaar overstijgt de vraag het aanbod.” Iedere vereniging kan op de website van Vlaanderen Feest! (www.vlaanderenfeest.eu) de feestcheque aanvragen.

Ook 49 West-Vlaamse gemeenten kregen ruim 90.000 euro

Ook lokale besturen kunnen één of twee evenementen selecteren en zo organisatiepartner van Vlaanderen Feest! worden. De organisatie kan daarbij een eigen programma van een gemeentelijke of stedelijke dienst, een samenwerkingsplatform of een activiteit van een individuele organisatie gebruiken. Er is een tegemoetkoming in de realisatiekosten mogelijk, die in verhouding staat tot het aantal inwoners.

In 2022 werden er in totaal 213 feestcheques uitgereikt aan lokale besturen, goed voor een bedrag van meer dan 387.000 euro. In West-Vlaanderen kregen 49 gemeenten in totaal 90.745 euro. Brugge kreeg daarbij het hoogste bedrag, met name 8.445 euro.

“Het organiseren van een evenement ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag is niet alleen een viering van onze Vlaamse identiteit, maar het versterkt ook de band tussen de gemeente en haar inwoners. Het brengt mensen samen en zorgt voor een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.

Binnenlands Bestuur

West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.