West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Uit de gegevens van minister Jan Jambon, die hij onlangs bekendmaakte aan Vlaams parlementslid Brecht Warnez, blijkt dat in 2022 in Vlaanderen 950 feestcheques werden uitgereikt aan lokale verenigingen, voor een totaalbedrag van 162.220 euro. In West-Vlaanderen werden vorig jaar 227 feestcheques uitgereikt aan lokale verenigingen, voor een totaalbedrag van 37.700 euro. De steden Kortrijk en Waregem spannen de kroon met elk 16 feestcheques voor een totaalbedrag van respectievelijk 2.775 euro en 2.535 euro.

Feestcheques aanvragen voor 2023 mogelijk

Vlaanderen biedt ook dit jaar opnieuw twee weekends aan, voorafgaand aan de Vlaamse feestdag van 11 juli om organisatoren van straat-, buurt- en lokale verenigingsinitiatieven en gemeentelijke/stedelijke festiviteiten voldoende mogelijkheden te geven om activiteiten te organiseren. De campagneperiode begint met het openingsweekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni en loopt verder van vrijdag 30 juni tot dinsdag 11 juli.

“Verenigingen of straat- en wijkcomités kunnen hun feestcheque opnieuw aanvragen. Die kunnen ze gebruiken voor bv. de huur van een zaal of tent, tafels en stoelen, een barbecue of een leuk optreden”, vertelt Brecht Warnez. “Het is wel belangrijk om dit snel te doen want elk jaar overstijgt de vraag het aanbod.” Iedere vereniging kan op de website van Vlaanderen Feest! (www.vlaanderenfeest.eu) de feestcheque aanvragen.

Ook 49 West-Vlaamse gemeenten kregen ruim 90.000 euro

Ook lokale besturen kunnen één of twee evenementen selecteren en zo organisatiepartner van Vlaanderen Feest! worden. De organisatie kan daarbij een eigen programma van een gemeentelijke of stedelijke dienst, een samenwerkingsplatform of een activiteit van een individuele organisatie gebruiken. Er is een tegemoetkoming in de realisatiekosten mogelijk, die in verhouding staat tot het aantal inwoners.

In 2022 werden er in totaal 213 feestcheques uitgereikt aan lokale besturen, goed voor een bedrag van meer dan 387.000 euro. In West-Vlaanderen kregen 49 gemeenten in totaal 90.745 euro. Brugge kreeg daarbij het hoogste bedrag, met name 8.445 euro.

“Het organiseren van een evenement ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag is niet alleen een viering van onze Vlaamse identiteit, maar het versterkt ook de band tussen de gemeente en haar inwoners. Het brengt mensen samen en zorgt voor een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Cultuur

6,5 miljoen euro voor renovatie van beschermde schoolgebouwen

Vlaanderen geeft dit jaar 6.587.261 euro subsidie aan acht scholen om hun gebouwen te restaureren. Het gaat om scholen Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een vraag van Parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Diependaele (N-VA). “Onderwijsgebouwen zijn niet alleen belangrijk voor het verstrekken van onderwijs, maar ze dragen ook bij aan het behoud van ons waardevol onroerend erfgoed. Ze zijn deel van onze Vlaamse culturele identiteit en geschiedenis”, zegt parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.