West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Elke Vlaamse burger heeft recht op bescherming bij noodsituaties en rampen. In West-Vlaanderen staan daarvoor duizenden brandweermensen klaar in vier hulpverleningszones: Westhoek, Midwest, Fluvia en Zone 1. De twintig Vlaamse hulpverleningszones helpen om die basisbescherming te voorzien op het lokale niveau.

Het werk van deze zones en de brandweermannen en -vrouwen is onontbeerlijk,” aldus Warnez, “om de veiligheid en gezondheid van de West-Vlaming te garanderen.

Een investering van 67 miljoen euro in West-Vlaanderen

Om dit mogelijk te maken zijn er sinds 2015 vijf financieringsbronnen voor de twintig Vlaamse hulpverleningszones: dotaties van de betrokken lokale besturen, federale dotaties, eventuele provinciale dotaties, opdrachtspecifieke vergoedingen en diverse bronnen. De grootte van de dotaties, ontvangen van de betrokken lokale besturen, wordt bepaald door de plaatselijke gemeenteraden. Deze gemeentelijke uitgaven kwamen voor de provincie West-Vlaanderen in 2021 in totaal op 67 miljoen euro.

ProvincieTotaalPer inwoner
Antwerpen124.018.890 €66,15 €
Limburg35.635.309 €40,77 €
Oost-Vlaanderen92.140.126 €60,40 €
Vlaams-Brabant63.558.933 €54,55 €
West-Vlaanderen67.013.073 €55,82 €

Gemiddeld 55,82 euro per inwoner

Voor West-Vlaanderen ligt het gemiddelde bedrag dat door de gemeentedotatie aan de hulpverleningszones werd bijgedragen in 2021 op 55,82 euro per inwoner. Dat ligt onder het Vlaamse gemiddelde van 57,47. Dat blijkt uit de cijfers die parlementslid Brecht Warnez opvroeg bij minister Somers. Voor de kustgemeenten ligt dat gemiddeld bedrag hoger, met een gemiddelde van 73 euro per inwoner.

Dat is logisch volgens Warnez: “De kustgemeenten zien een enorme piek aan toeristen in de zomermaanden, waarop zij adequaat moeten kunnen reageren.”

Lees hier het artikel in de krant.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Gemeenten besparen elektriciteit van bijna 16.000 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Zo daalde het energieverbruik met maar liefst 13,8% gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 54.791.778 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 16.000 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 13,8% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.