West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Elke Vlaamse burger heeft recht op bescherming bij noodsituaties en rampen. In West-Vlaanderen staan daarvoor duizenden brandweermensen klaar in vier hulpverleningszones: Westhoek, Midwest, Fluvia en Zone 1. De twintig Vlaamse hulpverleningszones helpen om die basisbescherming te voorzien op het lokale niveau.

Het werk van deze zones en de brandweermannen en -vrouwen is onontbeerlijk,” aldus Warnez, “om de veiligheid en gezondheid van de West-Vlaming te garanderen.

Een investering van 67 miljoen euro in West-Vlaanderen

Om dit mogelijk te maken zijn er sinds 2015 vijf financieringsbronnen voor de twintig Vlaamse hulpverleningszones: dotaties van de betrokken lokale besturen, federale dotaties, eventuele provinciale dotaties, opdrachtspecifieke vergoedingen en diverse bronnen. De grootte van de dotaties, ontvangen van de betrokken lokale besturen, wordt bepaald door de plaatselijke gemeenteraden. Deze gemeentelijke uitgaven kwamen voor de provincie West-Vlaanderen in 2021 in totaal op 67 miljoen euro.

ProvincieTotaalPer inwoner
Antwerpen124.018.890 €66,15 €
Limburg35.635.309 €40,77 €
Oost-Vlaanderen92.140.126 €60,40 €
Vlaams-Brabant63.558.933 €54,55 €
West-Vlaanderen67.013.073 €55,82 €

Gemiddeld 55,82 euro per inwoner

Voor West-Vlaanderen ligt het gemiddelde bedrag dat door de gemeentedotatie aan de hulpverleningszones werd bijgedragen in 2021 op 55,82 euro per inwoner. Dat ligt onder het Vlaamse gemiddelde van 57,47. Dat blijkt uit de cijfers die parlementslid Brecht Warnez opvroeg bij minister Somers. Voor de kustgemeenten ligt dat gemiddeld bedrag hoger, met een gemiddelde van 73 euro per inwoner.

Dat is logisch volgens Warnez: “De kustgemeenten zien een enorme piek aan toeristen in de zomermaanden, waarop zij adequaat moeten kunnen reageren.”

Lees hier het artikel in de krant.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.