West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Elke Vlaamse burger heeft recht op bescherming bij noodsituaties en rampen. In West-Vlaanderen staan daarvoor duizenden brandweermensen klaar in vier hulpverleningszones: Westhoek, Midwest, Fluvia en Zone 1. De twintig Vlaamse hulpverleningszones helpen om die basisbescherming te voorzien op het lokale niveau.

Het werk van deze zones en de brandweermannen en -vrouwen is onontbeerlijk,” aldus Warnez, “om de veiligheid en gezondheid van de West-Vlaming te garanderen.

Een investering van 67 miljoen euro in West-Vlaanderen

Om dit mogelijk te maken zijn er sinds 2015 vijf financieringsbronnen voor de twintig Vlaamse hulpverleningszones: dotaties van de betrokken lokale besturen, federale dotaties, eventuele provinciale dotaties, opdrachtspecifieke vergoedingen en diverse bronnen. De grootte van de dotaties, ontvangen van de betrokken lokale besturen, wordt bepaald door de plaatselijke gemeenteraden. Deze gemeentelijke uitgaven kwamen voor de provincie West-Vlaanderen in 2021 in totaal op 67 miljoen euro.

ProvincieTotaalPer inwoner
Antwerpen124.018.890 €66,15 €
Limburg35.635.309 €40,77 €
Oost-Vlaanderen92.140.126 €60,40 €
Vlaams-Brabant63.558.933 €54,55 €
West-Vlaanderen67.013.073 €55,82 €

Gemiddeld 55,82 euro per inwoner

Voor West-Vlaanderen ligt het gemiddelde bedrag dat door de gemeentedotatie aan de hulpverleningszones werd bijgedragen in 2021 op 55,82 euro per inwoner. Dat ligt onder het Vlaamse gemiddelde van 57,47. Dat blijkt uit de cijfers die parlementslid Brecht Warnez opvroeg bij minister Somers. Voor de kustgemeenten ligt dat gemiddeld bedrag hoger, met een gemiddelde van 73 euro per inwoner.

Dat is logisch volgens Warnez: “De kustgemeenten zien een enorme piek aan toeristen in de zomermaanden, waarop zij adequaat moeten kunnen reageren.”

Lees hier het artikel in de krant.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).