West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Elke Vlaamse burger heeft recht op bescherming bij noodsituaties en rampen. In West-Vlaanderen staan daarvoor duizenden brandweermensen klaar in vier hulpverleningszones: Westhoek, Midwest, Fluvia en Zone 1. De twintig Vlaamse hulpverleningszones helpen om die basisbescherming te voorzien op het lokale niveau.

Het werk van deze zones en de brandweermannen en -vrouwen is onontbeerlijk,” aldus Warnez, “om de veiligheid en gezondheid van de West-Vlaming te garanderen.

Een investering van 67 miljoen euro in West-Vlaanderen

Om dit mogelijk te maken zijn er sinds 2015 vijf financieringsbronnen voor de twintig Vlaamse hulpverleningszones: dotaties van de betrokken lokale besturen, federale dotaties, eventuele provinciale dotaties, opdrachtspecifieke vergoedingen en diverse bronnen. De grootte van de dotaties, ontvangen van de betrokken lokale besturen, wordt bepaald door de plaatselijke gemeenteraden. Deze gemeentelijke uitgaven kwamen voor de provincie West-Vlaanderen in 2021 in totaal op 67 miljoen euro.

ProvincieTotaalPer inwoner
Antwerpen124.018.890 €66,15 €
Limburg35.635.309 €40,77 €
Oost-Vlaanderen92.140.126 €60,40 €
Vlaams-Brabant63.558.933 €54,55 €
West-Vlaanderen67.013.073 €55,82 €

Gemiddeld 55,82 euro per inwoner

Voor West-Vlaanderen ligt het gemiddelde bedrag dat door de gemeentedotatie aan de hulpverleningszones werd bijgedragen in 2021 op 55,82 euro per inwoner. Dat ligt onder het Vlaamse gemiddelde van 57,47. Dat blijkt uit de cijfers die parlementslid Brecht Warnez opvroeg bij minister Somers. Voor de kustgemeenten ligt dat gemiddeld bedrag hoger, met een gemiddelde van 73 euro per inwoner.

Dat is logisch volgens Warnez: “De kustgemeenten zien een enorme piek aan toeristen in de zomermaanden, waarop zij adequaat moeten kunnen reageren.”

Lees hier het artikel in de krant.

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”

Cultuur

Oplossing voor historische lokettenzaal in station van Brugge nodig

In de commissie Onroerend Erfgoed stelde minister Diependaele deze ochtend dat Vlaanderen geen financiële of andere ondersteuning wil geven aan de herinrichting en het publiek toegankelijk houden van de historische lokettenzaal in Brugge. “Dat is ongelooflijk jammer. Dit is een unieke kans om vanuit Vlaanderen mee een invulling te geven aan deze iconische plaats. We zijn het jammer genoeg gewoon in West-Vlaanderen geen toeristische subsidies te krijgen”, zei Vlaams parlementslid Brecht Warnez in de commissie.