Vrijwilligers presteerden bijna 1 miljoen uren in onze Vlaamse vaccinatiecentra

Duizenden vrijwilligers zorgden ervoor dat de Vlaamse vaccinatie-campagne een succes was. “West-Vlaamse vrijwilligers leverden maar liefst 389.310 uren aan onmisbaar werk”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Hilde Crevits (cd&v).

De voorbije jaren sloeg de volledige Vlaamse samenleving de handen in elkaar in de strijd tegen corona. Vooral de uitgebreide vaccinatie-campagne was daarvoor onontbeerlijk.

953.995 Vlaamse vrijwilligers

De totale vaccinatiecampagne kon rekenen op 953.995 uren aan vrijwilligerswerk door Vlaamse vrijwilligers, waarvan 389.310 uren in en door West-Vlamingen.

“Elk uur dat een vrijwilliger tijd opofferde aan de vaccinatiecampagne, is van onschatbaar belang”, stelt Brecht Warnez.Zonder de inzet van al deze mensen was de vaccinatiecampagne niet het succes geweest dat ze nu was.”

Omgerekend gaat het in totaal om 127.199 dagen van 7,5 uur.

127.199 dagen aan vrijwilligerswerk

Vrijwilligers kregen allen samen een onkostenvergoeding van 4.686.011 euro, aangezien het (fiscale) plafond van de kostenvergoeding in 2022 36,84 euro per dag bedroeg. “Daarnaast zijn er ook zovele vrijwilligers die geen onkostenvergoeding ontvingen, omdat ze dit niet wilden”, stelt Brecht Warnez. De maximale forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers bedroeg in 2022 36,84 euro per dag en 1.473,37 euro per jaar. Voor deze regeling werd gekozen om te vermijden dat de vaccinatiecampagne zou haperen omwille van financiële redenen en zo motiveerde met vrijwilligers extra om een handje toe te steken.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.