Vorig jaar meer dan 15.300 zwerfkatten gevangen

Vorig jaar werden in de steden en gemeenten meer dan 15.300 zwerfkatten gevangen. Dat is 5% meer dan het jaar voordien. Een jaarlijkse stijgende trend. “Omdat zwerfkatten ziektes en overlast met zich meebrengen is het belangrijk hen te vangen, te verzorgen en te steriliseren. De lokale besturen, maar ook de vele vrijwilligers van dierenasielen zijn hier onze spilfiguren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Het grote aantal zwerfkatten brengt in heel wat steden en gemeenten overlast met zich mee. Denk maar aan opengekrabde vuilniszakken, geurhinder of het lawaai van nachtelijke ‘kattenruzies’.

Gemeenten zetten meer middelen in

De lokale besturen lossen hun grip op de zwerfkattenproblematiek niet en trekken steeds meer budget uit. Dat blijkt uit een enquête die ingevuld werd door 252 gemeentebesturen.

Vorig jaar steeg het budget met 14%. Voor die gemeenten gaat het om 1,1 miljoen euro. Toch moeten we nog een stap verder gaan,” vindt parlementslid Brecht Warnez.

“Het is schandalig om te zien hoe sommige katten door hun baasjes gewoon ergens achtergelaten worden. We moeten daar strenger tegen optreden,”, aldus Warnez. “Achtergelaten huiskatten zijn niet gewoon om in de vrije natuur te leven en verkeren daardoor in slechte gezondheid. Meer dan 1 op de 15 katten die lokale besturen vangen moet hierdoor jammer genoeg geëuthanaseerd worden.” De overige katten worden voornamelijk teruggeplaatst. Slechts één op vijf wordt geadopteerd.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.