Voorstel voor recht op lesopnames in het hoger onderwijs

In de commissie onderwijs legde Vlaams parlementslid Brecht Warnez het voorstel neer om een recht op lesopnames voor studenten in de wetgeving te garanderen. “Voor bepaalde groepen studenten is dit echt noodzakelijk omdat ze niet naar de les kunnen gaan. Denk maar aan werkstudenten, studenten met een handicap of studenten van wie de lessen overlappen”, zegt Warnez.

De coronacrisis zette ons onderwijs op zijn kop. Scholen en hogeronderwijsinstellingen sloten wereldwijd hun deuren en afstandsonderwijs werd de norm. Ondanks de vele nadelen van deze crisis wil cd&v leren uit die periode. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez sprak met tientallen studenten. Zij gaven aan dat de lesopnames behouden voor bepaalde doelgroepen een absolute prioriteit was. Het parlementslid stelt daarom voor om een decretale basis te bieden voor het recht op lesopnames voor studenten in bijzondere omstandigheden.

Decretaal recht op lesopnames

Lesopnames hebben heel wat voordelen. Een enquête van de Gentse studentenraad toonde aan dat een overweldigende meerderheid van de studenten (97%) de lesopnames als nuttig beschouwt. Warnez wijst op de flexibiliteit, inclusiviteit en herhalingsmogelijkheden die lesopnames bieden voor studenten.

“Voor een andere groep studenten is dat ook echt noodzakelijk. Als je werkt en studeert kan je simpelweg niet altijd in de les zijn. Of als je als student langdurig ziek bent, dan verlies je vandaag gewoon vaak je semester, terwijl er studenten zijn die ook van thuis uit best een vak zouden kunnen volgen”, vervolgt Warnez.

Het parlementslid legde daarom een concreet voorstel neer om in de Codex Hoger Onderwijs een recht in te schrijven om lesopnames voor een bepaalde groep studenten. Het voorstel richt zich naar studenten met een functiebeperking of leerstoornis, studenten die door ziekte of een ongeval zich niet fysiek naar de onderwijsinstelling kunnen begeven, uitgaande uitwisselingsstudenten, studenten met overlappende lessen, werkstudenten, erkende mantelzorgers, studentenvertegenwoordigers en studenten die een situatie van overmacht kunnen aantonen.

Momenteel is de opnameapparatuur in veel aula’s en lokalen aanwezig, maar het opnemen van lessen hangt soms af van de individuele docent. Het voorstel van Warnez bevat geen verplichting voor lesopnames als dit technisch onhaalbaar is door bijvoorbeeld ontbrekende apparatuur.

Bij de bespreking in de commissie wezen de andere partijen op het degelijke werkstuk dat neergelegd werd door Warnez. Anderzijds geven ze aan nog niet mee te gaan in het vastleggen van dit recht voor bepaalde specifieke groepen.

Blended leren stimuleren

Cd& wil ook verder onderzoeken of het recht op lesopnames uit te breiden valt naar alle studenten. Daarover is in wetenschappelijk onderzoek nog geen eenduidigheid. In een aantal onderzoeken wordt vandaag gevreesd voor een dalend aantal studenten in de les. Terwijl andere onderzoeken dat tegenspreken.

In tussentijd wil de partij wel ‘blended leren’ als een gemengde vorm van online en contactonderwijs stimuleren.

“Als een deel van het onderwijs via opgenomen korte kennisclips loopt, komt er voor de docent meer tijd vrij om interactief te werken met de student. Daarvoor is wel de nodige technologische apparatuur en dus investeringen vanuit Vlaanderen nodig”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Economie

Aantal student-zelfstandigen met meer dan de helft toegenomen

Bij de laatste telling, begin dit jaar, registreerde West-Vlaanderen 1.095 student-zelfstandigen, wat een toename van 56% betekent in vergelijking met 2018. Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die deze gegevens opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), benadrukt het belang van deze trend: “Als we een nieuwe generatie van succesvolle ondernemers willen opbouwen, moeten we nu handelen. Ondersteuning, middelen en onderwijs zijn cruciaal voor het aanmoedigen van een ondernemersmentaliteit bij studenten.”

Onderwijs

Meest geslaagden toelatingsexamen arts, tandarts en dierenarts

Elk jaar worden de toelatingsexamens voor arts en tandarts georganiseerd. Dit jaar werden ook toelatingsexamens georganiseerd voor de opleiding Dierengeneeskunde. “Enkel in West-Vlaanderen slaagt meer dan de helft van de kandidaten. Door de verhoging van de quota konden nu ook een historisch aantal van 322 West-Vlaamse artsen en tandartsen starten”, stelt Brecht Warnez.