Voorlopig geen subsidies voor wolfwerende maatregelen bij ons

De voorbije weken dook de wolf zowel in West- als in Oost-Vlaanderen op. Gisteren werden in Aalter nog twee dode schapen gevonden. Minister Demir wil de risicozone voorlopig niet uitbreiden waardoor er geen subsidies zijn voor vee- en paardenhouders om zich te beschermen tegen de wolf. “Dat is niet oké. Ook in onze streek moeten inwoners zich kunnen beschermen tegen de wolf. Daarnaast moeten we samen met gemeenten de mensen beter informeren. Vandaag gebeurt dat niet en dat is onbegrijpelijk”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover deze namiddag in de commissie Leefmilieu vragen stelde aan minister Demir (N-VA).

Sinds half mei ging er een kleine schok door West-Vlaanderen en momenteel is ook Oost-Vlaanderen in de ban van de wolf. Voor het eerst in 200 jaar tijd is een wolf gespot in deze streek. “Het dier werd eerst waargenomen door een wandelaar in de omgeving van Poperinge en werd onder andere ook in Wingene gezien”, vertelt Warnez. Het vermoeden bestaat dat de wolf uit Frankrijk afkomstig is. De wolf werd geïdentificeerd als een mannetje en er zijn foto’s van het dier gemaakt.

Dieren gedood door wolf

De eigenaars van dieren zijn terecht bezorgd. Bij de zogenaamde Westhoekwolf is al één doodgebeten schaap bevestigd. Voor de op 5 juni gebeten schapen in Aalter loopt het onderzoek nog.

Dat een wolf heel wat schade kan aanrichten dat weten we al langer. “Vanuit cd&v werd al meermaals gewezen op de nood aan concrete beleids- en beheermaatregelen in heel Vlaanderen” stelt Brecht Warnez. Daarom diende hij ook zelf vragen in bij minister Demir.

Structurele aanpak nodig

Deskundigen proberen de gemoederen te bedaren en geven aan dat de wolf waarschijnlijk niet in de streek zal blijven. Ze benadrukken dat het gebied niet geschikt is als leefgebied voor wolven. Het ontbreken van wilde zwijnen en het gebrek aan rustige natuurlijke omgevingen waar wolven geen mensen tegenkomen, worden als redenen genoemd. Er wordt evenwel niet uitgesloten dat er in de toekomst meer wolven opduiken.

De Hubertus Vereniging Vlaanderen verzocht eerder al om de risicozone voor wolven uit te breiden naar heel Vlaanderen. Dit zou veehouders in staat stellen om een schadevergoeding te ontvangen in geval van wolvenschade.

Minister wil risicozone (nog) niet uitbreiden

Minister Demir wees in haar antwoord op de bezorgdheden van Warnez op het bestaande ‘protocol probleemwolven’ dat ingrijpen toelaat. De minister ziet nog geen redenen om de huidige aanpak te wijzigen. “Wolven kunnen overal terechtkomen”, stelt de minister. “Het is aannemelijk dat de wolf een korte periode in bepaalde gebieden verblijft. De wolf kan zich ook langere tijd in een ongeschikt gebied vastlopen.”

De minister ging niet in op de vraag van parlementslid Warnez naar een structurele aanpak.

Het is jammer dat de minister ondanks de stijgende kans op aanwezigheid van de wolf in Vlaanderen en de bijhorende aanvallen op dieren momenteel nog geen structurele uitbreiding van de risicozone en de bijhorende preventieve maatregelen wil nemen”, stelt Warnez.

De minister gaf wel aan dat ze bereid is om de risicozone blijvend te evalueren.

Nood aan meer informatie

Op vraag van parlementslid Warnez moest minister Demir toegeven dat ze de gemeenten waar de wolf verblijft niet heeft betrokken waardoor gemeenten hun inwoners ook niet correct konden informeren. Minister Demir gaf bovendien aan dit niet erg te vinden.

“Ik begrijp dat echt niet, minister. Als er een wolf verblijft in een gemeente dan zijn mensen daar bezorgd over. Dan moeten we hen informeren. Als u dat niet inziet, dan begrijpt u niet dat mensen bezorgd zijn om het welzijn van hun schapen, paarden en koeien die ten prooi kunnen vallen aan de wolf”, sneert Warnez.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.