Vooral universiteiten (ver)bouwden de voorbije 5 jaar

De Vlaamse overheid bouwt via het onderwijs aan de kennis van de toekomst. Binnen het hoger onderwijs zijn de universiteiten de laatste jaren opvallend meer gaan investeren in eigentijdse infrastructuur. “Universiteiten (ver)bouwden de voorbije vijf jaar vijf keer zoveel per student in vergelijking met onze hogescholen. Vlaanderen subsidieerde de werken die hen in staat moeten stellen de kwaliteit van het onderwijs dat ze aanbieden, te versterken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Goed onderwijs vraagt een kwaliteitsvolle schoolomgeving, ook in het hoger onderwijs. De infrastructuur bepaalt de kansen en belemmeringen die professoren en docenten hebben om sterk hedendaags onderwijs aan te bieden. De instellingen van het hoger onderwijs kunnen hiervoor beroep doen op infrastructuursubsidies van de Vlaamse Overheid.

15 hogescholen, 5 universiteiten

Steeds meer studenten vinden hun weg naar het hoger onderwijs, dat bewijzen de inschrijvingscijfers van de Vlaamse instellingen: vorig academiejaar schreven maar liefst 143.072 jongeren zich in aan een hogeschool en 128.786 aan een universiteit. Zij zijn verspreid over maar liefst 15 hogescholen en 5 universiteiten, allen met verschillende campussen.

Om al deze studenten kwalitatief onderwijs aan te bieden, werd de afgelopen vijf jaar in totaal 408.670.616 euro aan infrastructuursubsidies uitgereikt”, weet Warnez.

Hoe meer studenten, hoe meer investeringen?

Verhouding tussen aantal inschrijvingen en infrastructuursubsidies, de voorbije 5 jaar

Cijfers voor 2021Totaal aantal inschrijvingenTotaal infrastructuursubsidiesInfrastructuursubsidies per student
Universiteiten128.786135.967.4851.056
Hogescholen143.07231.673.313221

Opvallend: het overgrote deel investeringssubsidies in het Vlaamse hoger onderwijs – 247.022.504 euro, ging naar de Vlaamse universiteiten, voornamelijk naar de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent. Logisch, zij tellen, van de Vlaamse universiteiten, ook het grootste aantal studenten. De logica dat het aantal studenten evenredig zou zijn aan de subsidie, blijkt echter niet op te gaan als we vergelijken met de hogescholen.

Het verschil tussen hogescholen en universiteiten is frappant. “Uiteraard mogen we geen ongenuanceerde conclusies trekken uit deze cijfers”, legt parlementslid Warnez uit. “Veel hogescholen bouwden eerder al nieuwe gebouwen, universiteiten renoveren stap per stap historische sites…. Kortom er spelen veel factoren mee. Toch mogen we niet voorbij gaan aan het feit dat onze studenten en docenten eigentijdse campussen verdienen. Dit komt kwalitatief onderwijs in zowel universiteiten als hogescholen ten goede.”

6,5 miljoen euro aan klimaatinvesteringen

Het Vlaamse hoger onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een belangrijke verantwoordelijkheid in efficiënt gebruik van energie. Instellingen konden met 50% Vlaamse steun investeren in bestaande gebouwen om daar nog energie-efficiëntiewinsten behalen. ”Er werd gefocust op energiebesparing – en zo dus ook CO2-reductie – in bestaande gebouwen via isolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler of warmtepomp, energiezuinige verlichting of het plaatsen van een hoogrendementsketel”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.