Vooral universiteiten (ver)bouwden de voorbije 5 jaar

De Vlaamse overheid bouwt via het onderwijs aan de kennis van de toekomst. Binnen het hoger onderwijs zijn de universiteiten de laatste jaren opvallend meer gaan investeren in eigentijdse infrastructuur. “Universiteiten (ver)bouwden de voorbije vijf jaar vijf keer zoveel per student in vergelijking met onze hogescholen. Vlaanderen subsidieerde de werken die hen in staat moeten stellen de kwaliteit van het onderwijs dat ze aanbieden, te versterken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Goed onderwijs vraagt een kwaliteitsvolle schoolomgeving, ook in het hoger onderwijs. De infrastructuur bepaalt de kansen en belemmeringen die professoren en docenten hebben om sterk hedendaags onderwijs aan te bieden. De instellingen van het hoger onderwijs kunnen hiervoor beroep doen op infrastructuursubsidies van de Vlaamse Overheid.

15 hogescholen, 5 universiteiten

Steeds meer studenten vinden hun weg naar het hoger onderwijs, dat bewijzen de inschrijvingscijfers van de Vlaamse instellingen: vorig academiejaar schreven maar liefst 143.072 jongeren zich in aan een hogeschool en 128.786 aan een universiteit. Zij zijn verspreid over maar liefst 15 hogescholen en 5 universiteiten, allen met verschillende campussen.

Om al deze studenten kwalitatief onderwijs aan te bieden, werd de afgelopen vijf jaar in totaal 408.670.616 euro aan infrastructuursubsidies uitgereikt”, weet Warnez.

Hoe meer studenten, hoe meer investeringen?

Verhouding tussen aantal inschrijvingen en infrastructuursubsidies, de voorbije 5 jaar

Cijfers voor 2021Totaal aantal inschrijvingenTotaal infrastructuursubsidiesInfrastructuursubsidies per student
Universiteiten128.786135.967.4851.056
Hogescholen143.07231.673.313221

Opvallend: het overgrote deel investeringssubsidies in het Vlaamse hoger onderwijs – 247.022.504 euro, ging naar de Vlaamse universiteiten, voornamelijk naar de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent. Logisch, zij tellen, van de Vlaamse universiteiten, ook het grootste aantal studenten. De logica dat het aantal studenten evenredig zou zijn aan de subsidie, blijkt echter niet op te gaan als we vergelijken met de hogescholen.

Het verschil tussen hogescholen en universiteiten is frappant. “Uiteraard mogen we geen ongenuanceerde conclusies trekken uit deze cijfers”, legt parlementslid Warnez uit. “Veel hogescholen bouwden eerder al nieuwe gebouwen, universiteiten renoveren stap per stap historische sites…. Kortom er spelen veel factoren mee. Toch mogen we niet voorbij gaan aan het feit dat onze studenten en docenten eigentijdse campussen verdienen. Dit komt kwalitatief onderwijs in zowel universiteiten als hogescholen ten goede.”

6,5 miljoen euro aan klimaatinvesteringen

Het Vlaamse hoger onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een belangrijke verantwoordelijkheid in efficiënt gebruik van energie. Instellingen konden met 50% Vlaamse steun investeren in bestaande gebouwen om daar nog energie-efficiëntiewinsten behalen. ”Er werd gefocust op energiebesparing – en zo dus ook CO2-reductie – in bestaande gebouwen via isolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler of warmtepomp, energiezuinige verlichting of het plaatsen van een hoogrendementsketel”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Voorstel voor recht op lesopnames in het hoger onderwijs

In de commissie onderwijs legde Vlaams parlementslid Brecht Warnez het voorstel neer om een recht op lesopnames voor studenten in de wetgeving te garanderen. “Voor bepaalde groepen studenten is dit echt noodzakelijk omdat ze niet naar de les kunnen gaan. Denk maar aan werkstudenten, studenten met een handicap of studenten van wie de lessen overlappen”, zegt Warnez.

Economie

Aantal student-zelfstandigen met meer dan de helft toegenomen

Bij de laatste telling, begin dit jaar, registreerde West-Vlaanderen 1.095 student-zelfstandigen, wat een toename van 56% betekent in vergelijking met 2018. Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die deze gegevens opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), benadrukt het belang van deze trend: “Als we een nieuwe generatie van succesvolle ondernemers willen opbouwen, moeten we nu handelen. Ondersteuning, middelen en onderwijs zijn cruciaal voor het aanmoedigen van een ondernemersmentaliteit bij studenten.”