Vooral universiteiten (ver)bouwden de voorbije 5 jaar

De Vlaamse overheid bouwt via het onderwijs aan de kennis van de toekomst. Binnen het hoger onderwijs zijn de universiteiten de laatste jaren opvallend meer gaan investeren in eigentijdse infrastructuur. “Universiteiten (ver)bouwden de voorbije vijf jaar vijf keer zoveel per student in vergelijking met onze hogescholen. Vlaanderen subsidieerde de werken die hen in staat moeten stellen de kwaliteit van het onderwijs dat ze aanbieden, te versterken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Goed onderwijs vraagt een kwaliteitsvolle schoolomgeving, ook in het hoger onderwijs. De infrastructuur bepaalt de kansen en belemmeringen die professoren en docenten hebben om sterk hedendaags onderwijs aan te bieden. De instellingen van het hoger onderwijs kunnen hiervoor beroep doen op infrastructuursubsidies van de Vlaamse Overheid.

15 hogescholen, 5 universiteiten

Steeds meer studenten vinden hun weg naar het hoger onderwijs, dat bewijzen de inschrijvingscijfers van de Vlaamse instellingen: vorig academiejaar schreven maar liefst 143.072 jongeren zich in aan een hogeschool en 128.786 aan een universiteit. Zij zijn verspreid over maar liefst 15 hogescholen en 5 universiteiten, allen met verschillende campussen.

Om al deze studenten kwalitatief onderwijs aan te bieden, werd de afgelopen vijf jaar in totaal 408.670.616 euro aan infrastructuursubsidies uitgereikt”, weet Warnez.

Hoe meer studenten, hoe meer investeringen?

Verhouding tussen aantal inschrijvingen en infrastructuursubsidies, de voorbije 5 jaar

Cijfers voor 2021Totaal aantal inschrijvingenTotaal infrastructuursubsidiesInfrastructuursubsidies per student
Universiteiten128.786135.967.4851.056
Hogescholen143.07231.673.313221

Opvallend: het overgrote deel investeringssubsidies in het Vlaamse hoger onderwijs – 247.022.504 euro, ging naar de Vlaamse universiteiten, voornamelijk naar de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent. Logisch, zij tellen, van de Vlaamse universiteiten, ook het grootste aantal studenten. De logica dat het aantal studenten evenredig zou zijn aan de subsidie, blijkt echter niet op te gaan als we vergelijken met de hogescholen.

Het verschil tussen hogescholen en universiteiten is frappant. “Uiteraard mogen we geen ongenuanceerde conclusies trekken uit deze cijfers”, legt parlementslid Warnez uit. “Veel hogescholen bouwden eerder al nieuwe gebouwen, universiteiten renoveren stap per stap historische sites…. Kortom er spelen veel factoren mee. Toch mogen we niet voorbij gaan aan het feit dat onze studenten en docenten eigentijdse campussen verdienen. Dit komt kwalitatief onderwijs in zowel universiteiten als hogescholen ten goede.”

6,5 miljoen euro aan klimaatinvesteringen

Het Vlaamse hoger onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een belangrijke verantwoordelijkheid in efficiënt gebruik van energie. Instellingen konden met 50% Vlaamse steun investeren in bestaande gebouwen om daar nog energie-efficiëntiewinsten behalen. ”Er werd gefocust op energiebesparing – en zo dus ook CO2-reductie – in bestaande gebouwen via isolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler of warmtepomp, energiezuinige verlichting of het plaatsen van een hoogrendementsketel”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.