Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.

Vlaams minister Jo Brouns (cd&v) bracht een heel duidelijke toelichting over het gelopen traject en de volgende stappen, tijdens een regionaal dialoogmoment, georganiseerd door cd&v Wingene-Zwevezele.

Het stikstofakkoord, dat onlangs werd bereikt op nationaal niveau, heeft als doel de stikstofuitstoot te verminderen en de gevolgen daarvan voor de natuur en het milieu te beperken. Het vormt een belangrijke stap in het streven naar duurzame landbouwpraktijken en het behoud van de biodiversiteit.

Verduidelijking en ruime vragenronde

De bijeenkomst, die plaatsvond in de Wissel in Zwevezele, trok een groot en gevarieerd publiek van 220 mensen.

“Ik ben tevreden dat ik als minister het akkoord kan uitleggen aan zo veel mensen uit de landbouwsector maar ook aan geïnteresseerde inwoners uit de streek”, geeft minister Brouns aan.

Jo Brouns, die verantwoordelijk is voor het landbouwbeleid in Vlaanderen, nam uitgebreid de tijd om de essentie van het stikstofakkoord toe te lichten. Na de presentatie nam de minister ruim de tijd om samen met een medewerker en met Vlaams parlementslid Bart Dochy alle vragen uit het publiek te beantwoorden.

Na afloop werd nog lang nagekaart tussen alle aanwezigen en de minister. Cd&v -afdelingsvoorzitter Geert Dedecker kan met zijn bestuur terugkijken op een heel geslaagde avond.

Geen eindpunt

Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die samen met burgemeester Lieven Huys en schepen Hedwig Kerckhove als initiatiefnemer van deze bijeenkomst fungeerde, sprak zijn waardering uit voor de moeite die de Limburgse minister doet om in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap, aan de andere kant van Vlaanderen. Warnez onderstreept het belang van open communicatie en een constructieve dialoog om de sector een toekomst te bieden.

“Ik begrijp de zorgen en uitdagingen waar onze West-Vlaamse landbouwers mee te maken hebben en ik neem die zorgen met volle aandacht mee naar Brussel. Samen met Minister Brouns en andere stakeholders zal ik mij blijven inzetten voor een constructieve dialoog, zodat we gezamenlijk tot oplossingen komen die zowel recht doen aan de natuur als aan de belangen van onze boeren”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.