Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.

Vlaams minister Jo Brouns (cd&v) bracht een heel duidelijke toelichting over het gelopen traject en de volgende stappen, tijdens een regionaal dialoogmoment, georganiseerd door cd&v Wingene-Zwevezele.

Het stikstofakkoord, dat onlangs werd bereikt op nationaal niveau, heeft als doel de stikstofuitstoot te verminderen en de gevolgen daarvan voor de natuur en het milieu te beperken. Het vormt een belangrijke stap in het streven naar duurzame landbouwpraktijken en het behoud van de biodiversiteit.

Verduidelijking en ruime vragenronde

De bijeenkomst, die plaatsvond in de Wissel in Zwevezele, trok een groot en gevarieerd publiek van 220 mensen.

“Ik ben tevreden dat ik als minister het akkoord kan uitleggen aan zo veel mensen uit de landbouwsector maar ook aan geïnteresseerde inwoners uit de streek”, geeft minister Brouns aan.

Jo Brouns, die verantwoordelijk is voor het landbouwbeleid in Vlaanderen, nam uitgebreid de tijd om de essentie van het stikstofakkoord toe te lichten. Na de presentatie nam de minister ruim de tijd om samen met een medewerker en met Vlaams parlementslid Bart Dochy alle vragen uit het publiek te beantwoorden.

Na afloop werd nog lang nagekaart tussen alle aanwezigen en de minister. Cd&v -afdelingsvoorzitter Geert Dedecker kan met zijn bestuur terugkijken op een heel geslaagde avond.

Geen eindpunt

Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die samen met burgemeester Lieven Huys en schepen Hedwig Kerckhove als initiatiefnemer van deze bijeenkomst fungeerde, sprak zijn waardering uit voor de moeite die de Limburgse minister doet om in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap, aan de andere kant van Vlaanderen. Warnez onderstreept het belang van open communicatie en een constructieve dialoog om de sector een toekomst te bieden.

“Ik begrijp de zorgen en uitdagingen waar onze West-Vlaamse landbouwers mee te maken hebben en ik neem die zorgen met volle aandacht mee naar Brussel. Samen met Minister Brouns en andere stakeholders zal ik mij blijven inzetten voor een constructieve dialoog, zodat we gezamenlijk tot oplossingen komen die zowel recht doen aan de natuur als aan de belangen van onze boeren”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen vergroent: 775 natuurgroenperken op twee jaar tijd

De afgelopen twee jaar hebben lokale overheden in heel Vlaanderen aanzienlijke inspanningen geleverd om meer natuurgroenperken aan te leggen binnen het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. “Nieuwe groenperken zijn absoluut nodig in de centra van onze steden en gemeenten. Dat is niet alleen een kwestie van esthetiek maar ze zorgen ook voor rust en welzijn in verstedelijkte gebieden. Ze komen de levenskwaliteit van de burgers ten goede”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Renovatie stookplaats sporthal Wingene is afgerond

Het gemeentebestuur van Wingene investeerde in een nieuwe stookplaats met warmtepomp in de sporthal van Wingene en krijgt hiervoor een subsidie uit het provinciale klimaatfonds van 50.000 euro. De renovatie werd recent afgerond.