Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.

Vlaams minister Jo Brouns (cd&v) bracht een heel duidelijke toelichting over het gelopen traject en de volgende stappen, tijdens een regionaal dialoogmoment, georganiseerd door cd&v Wingene-Zwevezele.

Het stikstofakkoord, dat onlangs werd bereikt op nationaal niveau, heeft als doel de stikstofuitstoot te verminderen en de gevolgen daarvan voor de natuur en het milieu te beperken. Het vormt een belangrijke stap in het streven naar duurzame landbouwpraktijken en het behoud van de biodiversiteit.

Verduidelijking en ruime vragenronde

De bijeenkomst, die plaatsvond in de Wissel in Zwevezele, trok een groot en gevarieerd publiek van 220 mensen.

“Ik ben tevreden dat ik als minister het akkoord kan uitleggen aan zo veel mensen uit de landbouwsector maar ook aan geïnteresseerde inwoners uit de streek”, geeft minister Brouns aan.

Jo Brouns, die verantwoordelijk is voor het landbouwbeleid in Vlaanderen, nam uitgebreid de tijd om de essentie van het stikstofakkoord toe te lichten. Na de presentatie nam de minister ruim de tijd om samen met een medewerker en met Vlaams parlementslid Bart Dochy alle vragen uit het publiek te beantwoorden.

Na afloop werd nog lang nagekaart tussen alle aanwezigen en de minister. Cd&v -afdelingsvoorzitter Geert Dedecker kan met zijn bestuur terugkijken op een heel geslaagde avond.

Geen eindpunt

Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die samen met burgemeester Lieven Huys en schepen Hedwig Kerckhove als initiatiefnemer van deze bijeenkomst fungeerde, sprak zijn waardering uit voor de moeite die de Limburgse minister doet om in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap, aan de andere kant van Vlaanderen. Warnez onderstreept het belang van open communicatie en een constructieve dialoog om de sector een toekomst te bieden.

“Ik begrijp de zorgen en uitdagingen waar onze West-Vlaamse landbouwers mee te maken hebben en ik neem die zorgen met volle aandacht mee naar Brussel. Samen met Minister Brouns en andere stakeholders zal ik mij blijven inzetten voor een constructieve dialoog, zodat we gezamenlijk tot oplossingen komen die zowel recht doen aan de natuur als aan de belangen van onze boeren”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene eert en beloont zwerfvuilvrijwilligers tijdens feestelijke ontvangst

De gemeente Wingene heeft afgelopen zaterdag haar zwerfvuilvrijwilligers, ook bekend als “Mooimakers”, in de schijnwerpers gezet en bedankt voor hun waardevolle inzet. De maand april stond in het teken van het uitdagen van gezinnen, leerlingen, verenigingen en straatcomités om één van de 200 zones in de gemeente zwerfvuilvrij te maken. “Maar liefst 150 deelnemers hebben deze uitdaging aangenomen en zo 60% van het gemeentelijk grondgebied van zwerfvuil ontdaan. We zijn al onze zwerfvuilvrijwilligers ontzettend dankbaar en kunnen ons respect niet genoeg uitdrukken”, vertelt schepen van milieu Brecht Warnez.

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Binnenlands Bestuur

West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.