Volkstoeloop voor Vlaamse subsidies volkstuinen: Vlaanderen steunt zeven West-Vlaamse volkstuinen

Bijna de helft van de voorziene subsidies voor volkstuinen voor 2022 is toegekend aan zeven nieuwe West-Vlaamse volkstuinen. “West-Vlaanderen maakt dankbaar gebruik van de subsidies voor volkstuinen. Zo maken we ruimte voor verbindende projecten”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg en hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.

Volkstuinen zijn particuliere tuinen die niet nabij de eigen woning liggen, gaande van moestuinen tot siertuinen. Vooral voor mensen die over weinig buitenruimte beschikken, is het een populair alternatief voor de moestuin. Buurtbewoners die zelf voedsel willen produceren, ontmoeting en samenwerking in de buurt willen bevorderen en actief willen inspelen op het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid konden een aanvraag indienen om een subsidie te ontvangen.

Voor deze subsidie werd de term ‘volkstuin’ ruim geïnterpreteerd: zolang het een plaats is waar mensen samen kunnen tuinieren, komt de tuin in aanmerking.

Door de verdichting van Vlaamse dorpskernen groeit de behoefte aan kleine volksinitiatieven. Volkstuinen zijn bovendien ontmoetingsplaatsen voor mensen. Het bevordert de gemeenschapsvorming in een stad, dorp of buurt”, vult Brecht Warnez aan.

Ook in stedelijke omgevingen gaat de populariteit van volkstuincomplexen in stijgende lijn, maar worden ze vaak bedreigd door stedelijke herstructurering. In Vlaanderen zijn verschillende verenigingen bezig met volkstuinparken, zoals de Tuinhier vzw, die maar liefst 210 afdelingen en 21.000 leden telt.

West-Vlaanderen krijgt de helft van het voorziene subsidiebudget

Om het aanleggen van volkstuinen te stimuleren, deed de Vlaamse Overheid een subsidieoproep. Uit West-Vlaanderen kwamen 6 projectaanvragen voor 7 volkstuinen. Daaraan werd bijna de helft van het Vlaamse budget besteed. “West-Vlaanderen heeft duidelijk nood aan meer volkstuinen, maar de spreiding tussen meer afgelegen gebieden en centrumsteden kan echter wel nog beter”, vindt Warnez. Geen enkele projectaanvraag kwam namelijk uit een West-Vlaamse centrumstad.

Voor het jaar 2022 werd door de Vlaamse Overheid een subsidiebudget voorzien van 249.000 euro.

Voor elke West-Vlaamse aanvraag werd een subsidie toegekend en bijna elk project kreeg het maximumbedrag van 20.000 euro. Hiermee haalt onze provincie bijna de helft van het voorziene bedrag binnen”, stelt Warnez vast.

De grote zorg waarmee elk dossier blijkt te zijn samengesteld, toont het belang van bijkomende volkstuinen. Een volkstuin kan dienen als plaats voor ontmoeting, om lokaal voedsel te telen, bij te leren over moestuinieren en voor natuurlijke buitenbeleving. Op die manier dragen ze bij tot een gezonde leefstijl en mentaal welzijn. “De subsidies laten de realisatie van bijkomende volkstuinen toe en versterken zo de verbondenheid tussen de bevolking.” Deze oproep bij het volkstuinenproject heeft voor zeven nieuwe volkstuinen gezorgd. “Hiermee stopt het niet want ook voor 2023 worden subsidies voorzien voor volkstuinen”, geeft het parlementslid mee.

ProjectnaamProjectaanvragerGemeenteGoedgekeurde subsidie
Groei & Bloei Geluwe VZWGroei & Bloei Geluwe VZWGeluwe€ 19.762,50
Volkstuin Blijvelde, Volkstuin Sint-JanOCMW KortemarkKortemark€ 20.000,00
De BiotopeDe Lovie vzwPoperinge€ 20.000,00
Bosdroom veldBosdroom vzwRuddervoorde€ 20.000,00
De MinnetuinVondels vzw, MinnehuisWervik€ 19.725,00
Voedselbos Den DoornGemeente ZedelgemZedelgem€ 20.000,00
Overzicht goedgekeurde West-Vlaamse volkstuinen.

Bekijk hier het verslag van Focus-WTV.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Al 800 extra bomen dit jaar in Wingene

De gemeente Wingene wil tegen 2030 1 extra boom per inwoner realiseren en dat buiten bosgebieden. Op die manier kan de dorpskern vergroend worden.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.