Vlaanderen vergroent: 775 natuurgroenperken op twee jaar tijd

De afgelopen twee jaar hebben lokale overheden in heel Vlaanderen aanzienlijke inspanningen geleverd om meer natuurgroenperken aan te leggen binnen het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. “Nieuwe groenperken zijn absoluut nodig in de centra van onze steden en gemeenten. Dat is niet alleen een kwestie van esthetiek maar ze zorgen ook voor rust en welzijn in verstedelijkte gebieden. Ze komen de levenskwaliteit van de burgers ten goede”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In 2021 werd het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) aangenomen. Dit akkoord kwam tot stand tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten. Het omvat vier luiken elk met hun eigen doelstellingen, gericht op het stimuleren van een groenere en duurzamere toekomst voor Vlaanderen. Eén van de doelstellingen in het eerste luik ‘Vergroening’ is het toevoegen van één extra natuurgroenperk per 1.000 Vlamingen. Dit betekent dat er tegen 2030 een toename van 6.600 groenperken van 10m2 zou moeten zijn.

LEKP kende goede start, maar is dat genoeg?

Van de 300 steden en gemeenten in Vlaanderen hebben 295 de oorspronkelijke versie van het LEKP ondertekend met daarin de vastgelegde doelstellingen. Volgens het meest recente rapport van maart 2023 zijn er sinds de lancering van het LEKP al 775 natuurgroenperken aangelegd. Hoewel dit een veelbelovende start is, vertegenwoordigt dit slechts 11,7% van het uiteindelijke streefdoel van 6.600 natuurgroenperken tegen 2030. Sommige gemeentebesturen zijn al goed op weg, zoals bijvoorbeeld Kortessem in Limburg, waar al meer dan 100% van het doel is bereikt, of Grobbendonk in Antwerpen, die al 22% meer groenperken heeft gerealiseerd dan was vooropgesteld.

Kansenkaarten nodig

Er is nog veel werk te verzetten om de doelstelling van 2030 te bereiken. De voorlopige cijfers voor 2023 tonen zelfs een vertraging in het aantal extra aangelegde groenperken in vergelijking met de jaren 2021 en 2022. Het is duidelijk dat sensibilisatie op zich onvoldoende is, ook begeleiding is nodig.

“Het heeft geen zin om overhaast extra groenperken aan te leggen zonder na te denken over een juiste plaats. Het zou goed zijn als Vlaanderen gemeenten begeleidt bij het opmaken van kansenkaarten in hun zoektocht naar meer groen in de dorpskern en het buitengebied”, merkt Brecht Warnez op.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Binnenlands Bestuur

Uitgaven in steden en gemeenten 1,4 miljard euro hoger

Dit jaar worden de steden en gemeenten geconfronteerd met uitgaven die 1,4 miljard euro hoger liggen dan aan het begin van de legislatuur begroot. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez – die de cijfers opvroeg bij minister Rutten – wijst op de significante stijgingen in personeels-, energie- en operationele kosten en benadrukt de noodzaak van een duurzame oplossing. “Vlaanderen heeft al heel wat financiële inspanningen gedaan voor de lokale besturen maar die zijn niet altijd even rechtvaardig. Het gemeentefonds moet op de schop en ook het nodige respect tonen voor de kleinere steden en gemeenten”, aldus Warnez.

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.