Vlaanderen vergroent: 775 natuurgroenperken op twee jaar tijd

De afgelopen twee jaar hebben lokale overheden in heel Vlaanderen aanzienlijke inspanningen geleverd om meer natuurgroenperken aan te leggen binnen het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. “Nieuwe groenperken zijn absoluut nodig in de centra van onze steden en gemeenten. Dat is niet alleen een kwestie van esthetiek maar ze zorgen ook voor rust en welzijn in verstedelijkte gebieden. Ze komen de levenskwaliteit van de burgers ten goede”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In 2021 werd het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) aangenomen. Dit akkoord kwam tot stand tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten. Het omvat vier luiken elk met hun eigen doelstellingen, gericht op het stimuleren van een groenere en duurzamere toekomst voor Vlaanderen. Eén van de doelstellingen in het eerste luik ‘Vergroening’ is het toevoegen van één extra natuurgroenperk per 1.000 Vlamingen. Dit betekent dat er tegen 2030 een toename van 6.600 groenperken van 10m2 zou moeten zijn.

LEKP kende goede start, maar is dat genoeg?

Van de 300 steden en gemeenten in Vlaanderen hebben 295 de oorspronkelijke versie van het LEKP ondertekend met daarin de vastgelegde doelstellingen. Volgens het meest recente rapport van maart 2023 zijn er sinds de lancering van het LEKP al 775 natuurgroenperken aangelegd. Hoewel dit een veelbelovende start is, vertegenwoordigt dit slechts 11,7% van het uiteindelijke streefdoel van 6.600 natuurgroenperken tegen 2030. Sommige gemeentebesturen zijn al goed op weg, zoals bijvoorbeeld Kortessem in Limburg, waar al meer dan 100% van het doel is bereikt, of Grobbendonk in Antwerpen, die al 22% meer groenperken heeft gerealiseerd dan was vooropgesteld.

Kansenkaarten nodig

Er is nog veel werk te verzetten om de doelstelling van 2030 te bereiken. De voorlopige cijfers voor 2023 tonen zelfs een vertraging in het aantal extra aangelegde groenperken in vergelijking met de jaren 2021 en 2022. Het is duidelijk dat sensibilisatie op zich onvoldoende is, ook begeleiding is nodig.

“Het heeft geen zin om overhaast extra groenperken aan te leggen zonder na te denken over een juiste plaats. Het zou goed zijn als Vlaanderen gemeenten begeleidt bij het opmaken van kansenkaarten in hun zoektocht naar meer groen in de dorpskern en het buitengebied”, merkt Brecht Warnez op.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).