Vlaanderen pompt 50 miljoen in West-Vlaamse fietspaden

Om de veiligheid van de fietser te bevorderen doet de Vlaamse overheid fietsinvesteringen, waarvan in 2022 50 miljoen euro naar West-Vlaamse fietsinfrastructuur gaat. Via het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) streeft Vlaanderen naar een vlotte, veilige en slimme mobiliteit. “We willen elk kind, senior, werkende… kortom elke West-Vlaming veilig in het verkeer kunnen laten fietsen. Daarom trekken we aan de kar om in onze provincie ook de fietsinfrastructuur in prima staat te krijgen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Het GIP 2022 bevat investeringen voor de aanleg van nieuwe en het onderhoud van reeds bestaande fietspaden met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Doel bereikt

In het kader van het GIP gaat er in 2022 al 328 miljoen euro naar fietsinfrastructuur, waarvan er dus zo’n 50 miljoen in West-Vlaanderen wordt besteed.

“Hiermee komt de Vlaamse regering haar belofte na om de fietspadinvesteringen op te trekken tot 300 miljoen euro. Vlaanderen erkent het groot maatschappelijk belang van een kwalitatief fietsnetwerk”, stelt Brecht Warnez.

In West-Vlaanderen gaat het om 70 projecten verspreid over de provincie, gaande van het plaatsen van extra verlichting en het onderhouden van de fietspaden tot het volledig herinrichten van gevaarlijke punten.

Nog werk aan de winkel

Nog niet alle projecten zijn reeds in uitvoering. Er moet dus een degelijke opvolging plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de werken en aanpassingen op een vlotte en efficiënte manier worden verwezenlijkt. “De lokale besturen werken samen met Vlaanderen om de verschillende projecten op te volgen. De fietsende West-Vlaming verdient een veilige weg. Daar maken we onze topprioriteit van”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”

Cultuur

Oplossing voor historische lokettenzaal in station van Brugge nodig

In de commissie Onroerend Erfgoed stelde minister Diependaele deze ochtend dat Vlaanderen geen financiële of andere ondersteuning wil geven aan de herinrichting en het publiek toegankelijk houden van de historische lokettenzaal in Brugge. “Dat is ongelooflijk jammer. Dit is een unieke kans om vanuit Vlaanderen mee een invulling te geven aan deze iconische plaats. We zijn het jammer genoeg gewoon in West-Vlaanderen geen toeristische subsidies te krijgen”, zei Vlaams parlementslid Brecht Warnez in de commissie.