Vlaanderen pompt 50 miljoen in West-Vlaamse fietspaden

Om de veiligheid van de fietser te bevorderen doet de Vlaamse overheid fietsinvesteringen, waarvan in 2022 50 miljoen euro naar West-Vlaamse fietsinfrastructuur gaat. Via het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) streeft Vlaanderen naar een vlotte, veilige en slimme mobiliteit. “We willen elk kind, senior, werkende… kortom elke West-Vlaming veilig in het verkeer kunnen laten fietsen. Daarom trekken we aan de kar om in onze provincie ook de fietsinfrastructuur in prima staat te krijgen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Het GIP 2022 bevat investeringen voor de aanleg van nieuwe en het onderhoud van reeds bestaande fietspaden met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Doel bereikt

In het kader van het GIP gaat er in 2022 al 328 miljoen euro naar fietsinfrastructuur, waarvan er dus zo’n 50 miljoen in West-Vlaanderen wordt besteed.

“Hiermee komt de Vlaamse regering haar belofte na om de fietspadinvesteringen op te trekken tot 300 miljoen euro. Vlaanderen erkent het groot maatschappelijk belang van een kwalitatief fietsnetwerk”, stelt Brecht Warnez.

In West-Vlaanderen gaat het om 70 projecten verspreid over de provincie, gaande van het plaatsen van extra verlichting en het onderhouden van de fietspaden tot het volledig herinrichten van gevaarlijke punten.

Nog werk aan de winkel

Nog niet alle projecten zijn reeds in uitvoering. Er moet dus een degelijke opvolging plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de werken en aanpassingen op een vlotte en efficiënte manier worden verwezenlijkt. “De lokale besturen werken samen met Vlaanderen om de verschillende projecten op te volgen. De fietsende West-Vlaming verdient een veilige weg. Daar maken we onze topprioriteit van”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Verkeersveiligheid

31 West-Vlaamse kruispunten op lijst met “zwarte kruispunten”

In West-Vlaanderen staan er 31 gevaarlijke punten op de dynamische lijst met gevaarlijke verkeerspunten. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez aan minister Lydia Peeters. “Elk gevaarlijk verkeerspunt is er één te veel. Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit, niet alleen door het wegwerken van de gevaarlijke punten, maar ook door het proactief aanpakken van locaties om te voorkomen dat ze op de lijst van gevaarlijke verkeerspunten belanden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.