Vlaanderen pompt 50 miljoen in West-Vlaamse fietspaden

Om de veiligheid van de fietser te bevorderen doet de Vlaamse overheid fietsinvesteringen, waarvan in 2022 50 miljoen euro naar West-Vlaamse fietsinfrastructuur gaat. Via het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) streeft Vlaanderen naar een vlotte, veilige en slimme mobiliteit. “We willen elk kind, senior, werkende… kortom elke West-Vlaming veilig in het verkeer kunnen laten fietsen. Daarom trekken we aan de kar om in onze provincie ook de fietsinfrastructuur in prima staat te krijgen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Het GIP 2022 bevat investeringen voor de aanleg van nieuwe en het onderhoud van reeds bestaande fietspaden met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Doel bereikt

In het kader van het GIP gaat er in 2022 al 328 miljoen euro naar fietsinfrastructuur, waarvan er dus zo’n 50 miljoen in West-Vlaanderen wordt besteed.

“Hiermee komt de Vlaamse regering haar belofte na om de fietspadinvesteringen op te trekken tot 300 miljoen euro. Vlaanderen erkent het groot maatschappelijk belang van een kwalitatief fietsnetwerk”, stelt Brecht Warnez.

In West-Vlaanderen gaat het om 70 projecten verspreid over de provincie, gaande van het plaatsen van extra verlichting en het onderhouden van de fietspaden tot het volledig herinrichten van gevaarlijke punten.

Nog werk aan de winkel

Nog niet alle projecten zijn reeds in uitvoering. Er moet dus een degelijke opvolging plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de werken en aanpassingen op een vlotte en efficiënte manier worden verwezenlijkt. “De lokale besturen werken samen met Vlaanderen om de verschillende projecten op te volgen. De fietsende West-Vlaming verdient een veilige weg. Daar maken we onze topprioriteit van”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

cd&v West-Vlaanderen wil in elke gemeente een energieloket

Op dinsdag 21 maart kwamen ruim 130 mensen samen op een Oranje trefpunt rond energie. Cd&v West-Vlaanderen wil mensen op deze manier beter informeren om stappen te zetten naar een betaalbare energiefactuur. “Mensen moeten we helpen en ondersteunen om hun energiefactuur naar beneden te halen. Energie besparen kan via grote renovaties maar ook door kleine maatregelen en tips. In elk gemeentehuis moet daarom een energieloket ingericht worden waar de West-Vlaming dichtbij huis terecht kan. Bovendien moet ook elke woning of bedrijfsgebouw een dak- en gevelscan krijgen, zodat elke bewoner snel inzicht heeft in de warmteverliezen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Economie

Meer dan vier miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse handelskernversterking

Afgelopen jaar ontvingen de West-Vlaamse gemeenten een subsidie voor handelskernversterking. Daarmee wil de Vlaamse overheid de leegstand van handelspanden in de dorpskernen tegengaan. “Doordat ondernemingen zich vaker verplaatsen naar de dorps- en stadsrand, daalt de aantrekkelijkheid van onze kernen. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale overheden voldoende slagkracht geven om de problematiek van de leegstand aan te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Jo Brouns (cd&v).