Vlaanderen investeert terecht meer dan 1 miljoen euro om lokaal toerisme te promoten.

De coronacrisis heeft op vele domeinen in de samenleving een grote impact. Westtoer heeft een inschatting gemaakt van het verlies dat tot nu toe geleden is. Het gaat hier om een inschatting van enkel de gemiste bestedingen door bezoekers tussen midden maart en midden juni. “Het gaat om een bedrag van 540 miljoen euro, verduidelijkt Brecht Warnez.

De impact van Corona op de toeristische sector kan niet overschat worden. Nu meer en meer zaken geleidelijk aan weer kunnen en meer mensen in eigen land de zomer doorbrengen is het belangrijk in te zetten op promotie van ons toeristisch aanbod. Brecht Warnez vroeg aan Zuhal Demir (N-VA), Vlaams Minister van toerisme, welke inspanningen Vlaanderen levert voor de promotie van deze belangrijke sector.

Vlaanderen als vakantieland promoten

Op Vlaams niveau wordt promotie steeds gevoerd voor heel Vlaanderen, nooit voor één zone afzonderlijk. Budgetten, doelgroepen, methode en middelen worden ingedeeld per thema. Zo zal er binnen het thema kunsten en erfgoed een plaats zijn voor verschillende locaties aan de kust, denk maar aan Ensor in Oostende.

Aandacht voor de ruime Kustregio

Specifieke kustpromotie wordt gevoerd door Westtoer die verantwoordelijk is voor de kust. Er wordt door Vlaanderen ook werk gemaakt van toekomstige projecten. Zo bestudeert de Vlaamse Overheid het potentieel van een kunstentriënnale waarbij we de kust, Brugge en Kortrijk met elkaar verbinden. Ook binnen het thema fietsen komt de kust sterk aan bod met mooie fietsroutes.

Brecht Warnez: “Na corona werd 2 miljoen euro verschoven van subsidie naar werking, de helft gaat al sowieso naar de promotie van Vlaanderen Vakantieland in België. Daarnaast ging 250.000 euro naar de ontwikkeling van de app met een druktemeter, ook om de toeristen op weg te helpen met de juiste informatie over drukte in heel Vlaanderen, en dus ook aan de kust, waar de vraag naar dergelijke informatie heel groot blijft.”

Essentieel is dat de promotie voor de kust waarde oplevert voor de kust. En één van de belangrijke waarden vandaag is veiligheid. We mogen vandaag geen promotie voeren die gewoon leidt tot meer toeristen. “Op dit moment is het belangrijk dat we in onze promotie geen extra massa naar de kust trekken tijdens juli en augustus maar eerder toeristen alternatieven aanbieden in de meer groene regio’s of steden als Brugge die de extra toeristen wél heel erg nodig hebben. Om de inkomsten toch te kunnen opkrikken moeten wel in het najaar onze kust wel extra in de aandacht brengen, wanneer het normaal gezien wat rustiger is.”, zegt Brecht Warnez. Dit is mogelijk dankzij de overkoepelende campagne Vlaanderen Vakantieland die alle plaatsen in Vlaanderen promoot gedurende een langere periode.

Toerisme in eigen land

In Vlaanderen wordt promotie gevoerd voor Vlaanderen onder de noemer ‘Vlaanderen Vakantieland’. De doelstelling van Vlaanderen Vakantieland is het stimuleren van boekingen via de website vlaanderenvakantieland.be die commissieloos zijn voor de logiesaanbieders. N.a.v. Corona werd hier een uitzonderlijk hoog bedrag van 1,7 miljoen euro samengebracht door de provinciale diensten voor toerisme, aangevuld met de stedelijke diensten voor toerisme en Toerisme Vlaanderen.

Op vraag van Toerisme Vlaanderen wordt nu uitzonderlijk op Franstalige en Duitstalige Belgen gewerkt. Voor de campagnes voor Duitstalige en Franstalige Belgen is er een budget van 106.342 euro beschikbaar. Voor de lopende campagnes gaat het onder meer over de website destinationflandre.be, mediapartnerships/media-aankoop…

Corona-effect op het beleid

Corona doet alle bestemmingen in heel de wereld doordringen dat we anders moeten nadenken over toerisme en vooral over het wensbeeld rond draagkracht van een bestemming. We zijn door de feiten geëvolueerd van een absoluut record in 2019 tot een absoluut dieptepunt begin 2020 met een Vlaanderen, en een wereld zonder toeristen.

Toerisme van de toekomst kan niet enkel streven naar altijd meer toeristen, maar naar een goed en gezond evenwicht in toerisme in respect tot bewoners en ondernemers van hier”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. Daarom wil de Vlaamse Regering vooral inzetten op een zeer duurzaam en bewust toerisme dat streeft naar meerwaarde op verschillende vlakken, en niet alleen naar meer toeristen. Brecht Warnez: “In september 2020 wordt een boek gelanceerd waarmee we het nieuwe Vlaamse beleid zichtbaar maken en ook de shift binnen toerisme. Er wacht opnieuw een mooie toekomst voor de sector, daar ben ik van overtuigd.

Gerelateerd nieuws

Economie

Inwoners van 48 West-Vlaamse gemeenten kunnen dakenscan raadplegen

Vandaag zijn via de website dakinzicht.fluvius.be reeds van 24 West-Vlaamse gemeenten een dakenscan raadpleegbaar. Vanaf september komen daar nog eens 24 gemeenten bij. Onze provincie is daarbij de best scorende provincie. “Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken in kaart te brengen en zijn een manier om burgers te sensibiliseren hun woningen energetisch te renoveren. Toch is er meer promotie en begeleiding nodig om tot effectieve resultaten te komen”, legt Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit.

Economie

Aantal student-ondernemers in Vlaanderen op 4 jaar tijd met meer dan 70% gestegen

Vlaanderen telde in 2020 6.090 student-ondernemers, een stijging van bijna 70 % ten opzichte van 2017. “De wil om te ondernemen is aanwezig bij de Vlaamse studenten. Daarom moeten we het kader omtrent student-ondernemers verder perfectioneren, zodat zij op lange termijn een echte meerwaarde kunnen vormen voor de Vlaamse economie”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Economie

Ruim 336 hectare West-Vlaamse bedrijfsruimte staat leeg of is verwaarloosd

Het afgelopen jaar stonden 524 West-Vlaamse bedrijven leeg of waren ze ernstig verwaarloosd. In het totaal staan 336 hectare – ofwel 672 voetbalvelden – aan bedrijfsruimten leeg of zijn ze verwaarloosd. “Die leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimtes zijn ongebruikt potentieel voor werkgelegenheid en ondernemerschap. De activering daarvan is cruciaal”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die de cijfers opvroeg bij ministers Diependaele en Demir (N-VA).