Vlaanderen investeerde sinds 2020 al 4,3 miljoen euro in West-Vlaamse noodwoningen

In 2022 steunt Vlaanderen acht West-Vlaamse projecten, met een gezamenlijke waarde van 1,2 miljoen euro, om noodwoningen te creëren of te renoveren. “West-Vlaamse lokale besturen spannen zich in om het aantal kwalitatieve noodwoningen op te trekken. Die zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners in een crisissituatie, bv. na een brand, toch steeds een dak boven hun hoofd hebben”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Projectoproep 2022

De Vlaamse regering organiseerde in 2022 een projectoproep ter waarde van acht miljoen euro. Dit betekent dat een lokaal bestuur, voor het derde jaar op rij, een aanvraag kon indienen om haar gamma aan noodwoningen uit te breiden of te renoveren.

“De nood aan crisisopvang blijft groeien. De minister moet deze projectoproepen structureel verankeren waardoor ze een jaarlijkse gewoonte worden”, stelt Brecht Warnez.

Dit jaar werden uit heel Vlaanderen 21 aanvragen ingediend. De hoeveelheid aanvragen en de interesse van de lokale besturen is alvast een succes. De bevoegde minister heeft zelfs al aangekondigd dat er een nieuwe projectoproep zal komen in 2023, ook ter waarde van acht miljoen euro. “De aangevraagde projecten zijn vaak een combinatie van investeringen, maar renovatie- en inrichtingswerken springen eruit. In bijna 20% van de dossiers wou het lokaal bestuur of het OCMW een pand aankopen, al dan niet in combinatie met andere investeringen. 14% betrof een bouwproject, vaak in combinatie met andere investeringen”, berekende Warnez.

Nood het hoogst in West-Vlaanderen

Uit de opdeling van de ingediende aanvragen per provincie, blijkt dat er grote verschillen zijn onder de provincies. Er komen meest aanvragen uit West-Vlaanderen. “Er zijn dit jaar aanvragen uit De Panne, Deerlijk, Ichtegem, Kortemark, Middelkerke, Roeselare, Vleteren en Wevelgem”, stelt Brecht Warnez. Deze acht dossiers brengen het aantal sinds 2020 door Vlaanderen ondersteunde noodwoningen op 35 in onze provincie.

“Vlaanderen subsidieerde projecten voor noodwoningen in onze provincie ter waarde van 4,3 miljoen euro. Geld dat ten goede komt aan de meest kwetsbaren en lokale besturen stimuleert om stappen vooruit te zetten op dit vlak”, sluit Brecht Warnez af.

West-VlaanderenOost-VlaanderenVlaams-BrabantAntwerpenLimburg
Aantal aanvragen87321
Aantal aanvragen noodwoningen per provincie in 2022

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.