Vlaanderen investeerde sinds 2020 al 4,3 miljoen euro in West-Vlaamse noodwoningen

In 2022 steunt Vlaanderen acht West-Vlaamse projecten, met een gezamenlijke waarde van 1,2 miljoen euro, om noodwoningen te creëren of te renoveren. “West-Vlaamse lokale besturen spannen zich in om het aantal kwalitatieve noodwoningen op te trekken. Die zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners in een crisissituatie, bv. na een brand, toch steeds een dak boven hun hoofd hebben”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Projectoproep 2022

De Vlaamse regering organiseerde in 2022 een projectoproep ter waarde van acht miljoen euro. Dit betekent dat een lokaal bestuur, voor het derde jaar op rij, een aanvraag kon indienen om haar gamma aan noodwoningen uit te breiden of te renoveren.

“De nood aan crisisopvang blijft groeien. De minister moet deze projectoproepen structureel verankeren waardoor ze een jaarlijkse gewoonte worden”, stelt Brecht Warnez.

Dit jaar werden uit heel Vlaanderen 21 aanvragen ingediend. De hoeveelheid aanvragen en de interesse van de lokale besturen is alvast een succes. De bevoegde minister heeft zelfs al aangekondigd dat er een nieuwe projectoproep zal komen in 2023, ook ter waarde van acht miljoen euro. “De aangevraagde projecten zijn vaak een combinatie van investeringen, maar renovatie- en inrichtingswerken springen eruit. In bijna 20% van de dossiers wou het lokaal bestuur of het OCMW een pand aankopen, al dan niet in combinatie met andere investeringen. 14% betrof een bouwproject, vaak in combinatie met andere investeringen”, berekende Warnez.

Nood het hoogst in West-Vlaanderen

Uit de opdeling van de ingediende aanvragen per provincie, blijkt dat er grote verschillen zijn onder de provincies. Er komen meest aanvragen uit West-Vlaanderen. “Er zijn dit jaar aanvragen uit De Panne, Deerlijk, Ichtegem, Kortemark, Middelkerke, Roeselare, Vleteren en Wevelgem”, stelt Brecht Warnez. Deze acht dossiers brengen het aantal sinds 2020 door Vlaanderen ondersteunde noodwoningen op 35 in onze provincie.

“Vlaanderen subsidieerde projecten voor noodwoningen in onze provincie ter waarde van 4,3 miljoen euro. Geld dat ten goede komt aan de meest kwetsbaren en lokale besturen stimuleert om stappen vooruit te zetten op dit vlak”, sluit Brecht Warnez af.

West-VlaanderenOost-VlaanderenVlaams-BrabantAntwerpenLimburg
Aantal aanvragen87321
Aantal aanvragen noodwoningen per provincie in 2022

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).