Vlaanderen investeerde sinds 2020 al 4,3 miljoen euro in West-Vlaamse noodwoningen

In 2022 steunt Vlaanderen acht West-Vlaamse projecten, met een gezamenlijke waarde van 1,2 miljoen euro, om noodwoningen te creëren of te renoveren. “West-Vlaamse lokale besturen spannen zich in om het aantal kwalitatieve noodwoningen op te trekken. Die zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners in een crisissituatie, bv. na een brand, toch steeds een dak boven hun hoofd hebben”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Projectoproep 2022

De Vlaamse regering organiseerde in 2022 een projectoproep ter waarde van acht miljoen euro. Dit betekent dat een lokaal bestuur, voor het derde jaar op rij, een aanvraag kon indienen om haar gamma aan noodwoningen uit te breiden of te renoveren.

“De nood aan crisisopvang blijft groeien. De minister moet deze projectoproepen structureel verankeren waardoor ze een jaarlijkse gewoonte worden”, stelt Brecht Warnez.

Dit jaar werden uit heel Vlaanderen 21 aanvragen ingediend. De hoeveelheid aanvragen en de interesse van de lokale besturen is alvast een succes. De bevoegde minister heeft zelfs al aangekondigd dat er een nieuwe projectoproep zal komen in 2023, ook ter waarde van acht miljoen euro. “De aangevraagde projecten zijn vaak een combinatie van investeringen, maar renovatie- en inrichtingswerken springen eruit. In bijna 20% van de dossiers wou het lokaal bestuur of het OCMW een pand aankopen, al dan niet in combinatie met andere investeringen. 14% betrof een bouwproject, vaak in combinatie met andere investeringen”, berekende Warnez.

Nood het hoogst in West-Vlaanderen

Uit de opdeling van de ingediende aanvragen per provincie, blijkt dat er grote verschillen zijn onder de provincies. Er komen meest aanvragen uit West-Vlaanderen. “Er zijn dit jaar aanvragen uit De Panne, Deerlijk, Ichtegem, Kortemark, Middelkerke, Roeselare, Vleteren en Wevelgem”, stelt Brecht Warnez. Deze acht dossiers brengen het aantal sinds 2020 door Vlaanderen ondersteunde noodwoningen op 35 in onze provincie.

“Vlaanderen subsidieerde projecten voor noodwoningen in onze provincie ter waarde van 4,3 miljoen euro. Geld dat ten goede komt aan de meest kwetsbaren en lokale besturen stimuleert om stappen vooruit te zetten op dit vlak”, sluit Brecht Warnez af.

West-VlaanderenOost-VlaanderenVlaams-BrabantAntwerpenLimburg
Aantal aanvragen87321
Aantal aanvragen noodwoningen per provincie in 2022

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Binnenlands Bestuur

Uitgaven in steden en gemeenten 1,4 miljard euro hoger

Dit jaar worden de steden en gemeenten geconfronteerd met uitgaven die 1,4 miljard euro hoger liggen dan aan het begin van de legislatuur begroot. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez – die de cijfers opvroeg bij minister Rutten – wijst op de significante stijgingen in personeels-, energie- en operationele kosten en benadrukt de noodzaak van een duurzame oplossing. “Vlaanderen heeft al heel wat financiële inspanningen gedaan voor de lokale besturen maar die zijn niet altijd even rechtvaardig. Het gemeentefonds moet op de schop en ook het nodige respect tonen voor de kleinere steden en gemeenten”, aldus Warnez.

Binnenlands Bestuur

Cd&v legt reddingsplan op tafel voor gemeentelijke zwembaden

De bouw en de uitbating van lokale zwembaden wordt voor veel gemeentebesturen onhaalbaar. “De voorbije 20 jaar sloot in bijna één op vier gemeenten het zwembad. Willen we straks nog publieke zwembaden, dan is het dringend tijd voor een andere aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hiervoor een voorstel neerlegt in het parlement.