Vergroot inspraak door versterking van de gemeenteraadsleden

Uit een bevraging die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez in juni deed bij 806 gemeenteraadsleden blijkt dat 1 op 3 gemeenteraadsleden zal stoppen of nog niet weet of hij of zij kandidaat zal zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast blijkt uit recente cijfers van het parlementslid dat deze legislatuur al 1.172 – ofwel 16 % - van de raadsleden is gestopt. “Het is tijd voor actie. Als we mensen willen blijven overtuigen voor de lokale politiek moeten de gemeenteraadsleden meer te zeggen hebben. Via hen moet de burger meer kunnen wegen op het beleid. Gemeenteraadsleden zijn het luisterend oor van de burger”, zegt Brecht Warnez die daarom een 10-puntenplan in het parlement indiende.

Vlaams parlementslid Brecht Warnez hamert deze legislatuur al langer op het versterken van de gemeenteraad.

“De komende maanden moeten we echt stappen vooruit gaan. Ik voel bij andere partijen ook steeds meer draagvlak om onze gemeenteraad te versterken. Daar maak ik mijn missie van”, aldus het parlementslid.

Verder blijkt uit de bevraging van het parlementslid dat twee op drie vindt dat hun impact als gemeenteraadslid te beperkt is. Maar liefst 80% wil dat Vlaanderen nog initiatieven neemt om de gemeenteraad te versterken.

“Gemeenteraadsleden hebben vandaag veel te weinig te zeggen en zijn te laat betrokken bij dossiers. Als we mensen voor de politiek willen warm maken of houden, moeten we hen ook respecteren”, legt Warnez uit.

Van de 7.398 verkozen raadsleden in 2018 zijn vandaag al 1.172 raadsleden gestopt. Het gaat om 645 mannen en 527 vrouwen. Hiervan zijn 188 raadsleden jonger dan 35 jaar.

10-punten plan

Het parlementslid stelde daarom een 10-puntenplan op. Hij haalde daarvoor inspiratie uit zijn bevraging alsook uit Nederland. Daarin pleit hij ervoor om gemeenteraadsleden meer impact, tijd en ondersteuning te geven. De voorstellen zijn zeer uiteenlopend: het toekennen van extra bevoegdheden, het ter beschikking stellen van ambtelijke bijstand via een raadsgriffier en het aanbieden van een digitaal platform waar raadsleden gemakkelijk de beleidsacties kunnen opvolgen.

Verder gaat het ook over het toekennen van politiek verlof dat vandaag erg uiteenlopend is. Ambtenaren hebben er vaak recht op. In de privésector is dat daarentegen zeer beperkt én financieel nadelig. Het Vlaams parlementslid wil daarom dat elk gemeenteraadslid – afhankelijk van de grootte van de gemeente – 2 tot 4 dagen politiek verlof heeft met een vervangingsinkomen zoals bij ouderschapsverlof of palliatief verlof.

“Als gemeenteraadslid neem je een maatschappelijk engagement op. Het is dus logisch dat je zoals bij ouderschapsverlof hier ook volwaardig verlof kan voor nemen en tijd kan voor vrijmaken”, stelt Brecht Warnez.

Steeds meer audits tegen lokale besturen

Verder blijkt dat sinds het ontstaan van Audit Vlaanderen in 2014 er 82 forensische audits zijn gevoerd tegen lokale besturen, waarvan er nog 7 lopende zijn. Van de 75 afgeronde audits hebben er 21 of 28% betrekking op onregelmatigheden waarbij een politieke mandataris is betrokken. Gelukkig blijkt uit de feiten dat niet elk gevoerd onderzoek terecht is.

Er zijn heel veel sterke en oprechte burgemeesters die door enkelingen in een slecht daglicht worden geplaatst. Ook dat doet niet veel goed aan de lokale politiek”, stelt Brecht Warnez.

Lees hier het artikel in de krant.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Gemeenten besparen elektriciteit van bijna 16.000 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Zo daalde het energieverbruik met maar liefst 13,8% gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 54.791.778 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 16.000 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 13,8% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.