Vergroot inspraak door versterking van de gemeenteraadsleden

Uit een bevraging die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez in juni deed bij 806 gemeenteraadsleden blijkt dat 1 op 3 gemeenteraadsleden zal stoppen of nog niet weet of hij of zij kandidaat zal zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast blijkt uit recente cijfers van het parlementslid dat deze legislatuur al 1.172 – ofwel 16 % - van de raadsleden is gestopt. “Het is tijd voor actie. Als we mensen willen blijven overtuigen voor de lokale politiek moeten de gemeenteraadsleden meer te zeggen hebben. Via hen moet de burger meer kunnen wegen op het beleid. Gemeenteraadsleden zijn het luisterend oor van de burger”, zegt Brecht Warnez die daarom een 10-puntenplan in het parlement indiende.

Vlaams parlementslid Brecht Warnez hamert deze legislatuur al langer op het versterken van de gemeenteraad.

“De komende maanden moeten we echt stappen vooruit gaan. Ik voel bij andere partijen ook steeds meer draagvlak om onze gemeenteraad te versterken. Daar maak ik mijn missie van”, aldus het parlementslid.

Verder blijkt uit de bevraging van het parlementslid dat twee op drie vindt dat hun impact als gemeenteraadslid te beperkt is. Maar liefst 80% wil dat Vlaanderen nog initiatieven neemt om de gemeenteraad te versterken.

“Gemeenteraadsleden hebben vandaag veel te weinig te zeggen en zijn te laat betrokken bij dossiers. Als we mensen voor de politiek willen warm maken of houden, moeten we hen ook respecteren”, legt Warnez uit.

Van de 7.398 verkozen raadsleden in 2018 zijn vandaag al 1.172 raadsleden gestopt. Het gaat om 645 mannen en 527 vrouwen. Hiervan zijn 188 raadsleden jonger dan 35 jaar.

10-punten plan

Het parlementslid stelde daarom een 10-puntenplan op. Hij haalde daarvoor inspiratie uit zijn bevraging alsook uit Nederland. Daarin pleit hij ervoor om gemeenteraadsleden meer impact, tijd en ondersteuning te geven. De voorstellen zijn zeer uiteenlopend: het toekennen van extra bevoegdheden, het ter beschikking stellen van ambtelijke bijstand via een raadsgriffier en het aanbieden van een digitaal platform waar raadsleden gemakkelijk de beleidsacties kunnen opvolgen.

Verder gaat het ook over het toekennen van politiek verlof dat vandaag erg uiteenlopend is. Ambtenaren hebben er vaak recht op. In de privésector is dat daarentegen zeer beperkt én financieel nadelig. Het Vlaams parlementslid wil daarom dat elk gemeenteraadslid – afhankelijk van de grootte van de gemeente – 2 tot 4 dagen politiek verlof heeft met een vervangingsinkomen zoals bij ouderschapsverlof of palliatief verlof.

“Als gemeenteraadslid neem je een maatschappelijk engagement op. Het is dus logisch dat je zoals bij ouderschapsverlof hier ook volwaardig verlof kan voor nemen en tijd kan voor vrijmaken”, stelt Brecht Warnez.

Steeds meer audits tegen lokale besturen

Verder blijkt dat sinds het ontstaan van Audit Vlaanderen in 2014 er 82 forensische audits zijn gevoerd tegen lokale besturen, waarvan er nog 7 lopende zijn. Van de 75 afgeronde audits hebben er 21 of 28% betrekking op onregelmatigheden waarbij een politieke mandataris is betrokken. Gelukkig blijkt uit de feiten dat niet elk gevoerd onderzoek terecht is.

Er zijn heel veel sterke en oprechte burgemeesters die door enkelingen in een slecht daglicht worden geplaatst. Ook dat doet niet veel goed aan de lokale politiek”, stelt Brecht Warnez.

Lees hier het artikel in de krant.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).