Veiligheidsingrepen op twee kruispunten in Beernem

Het gemeentebestuur van Beernem pleit al langer om het kruispunt van de Wingenesteenweg en de H. 'd Ydewallestraat en dat van de Stationsstraat en de Sint-Andreaslaan veiliger te maken. “Vlaanderen start nu de aanpak van dossiers, in overleg met het lokaal bestuur, op”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Het gemeentebestuur van Beernem wil de vernieuwde stationsomgeving veiliger maken en was vragende partij voor een aanpak van beide kruispunten. Ze hebben met Vlaams Parlementslid Brecht Warnez een partner die beide dossiers in Brussel op de agnda blijft zetten.

Kruispunt Wingenesteenweg-H. ‘d Ydewallestraat

We zijn onder meer vragende partij om het kruispunt te voorzien van een lichtenregeling en ter hoogte van de spoorwegbrug de wegindeling veiliger te maken”, stelt Beernems burgemeester Jos Sypré.

In de goedgekeurde plannen wordt een bypass van de Stationsstraat naar de Hubert d’ Ydewallestraat voorzien. Alle andere afslagbewegingen gebeuren binnen de lichtenregeling. Verder worden de oversteeklengtes voor fietsers op de kruispunten ingekort en voorziet men een opstelruimte voor afslaand verkeer. In de Hubert d’Ydewallestraat en de Wingene Steenweg en de Stationsstraat worden de rijrichtingen van elkaar gescheiden door middengeleiders. Er worden telkens links-afslagstroken voorzien om de doorstroming op het kruispunt te bevorderen. Er zijn tenslotte enkelrichtingsfietspaden voorzien die aansluiten op het bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de Wingene Steenweg.

De ingrijpende werken worden uitgevoerd bij de herindeling van de weg op de brug over de spoorweg. Hiervoor wordt wellicht deze maand nog een studiebureau aangesteld. Aansluitend krijgt een aannemer wellicht eind dit jaar de opdracht tot realisatie. “Ik ben erg tevreden dat de minister dit dossier van start laat gaan, het zal de verkeersveiligheid ten goede komen, stelt Brecht Warnez.

Kruispunt Stationsstraat-Sint-Andreaslaan

Begin maart 2022 werd de gemeente Beernem geconfronteerd met een zwaar ongeval op het kruispunt Stationsstraat met de Sint-Andreaslaan. Bij het dodehoekongeval werd een fietser zwaar gewond.

Wij bepleiten er het invoeren van het conflictvrij kruispunt“, geeft burgemeester Sypré aan. Op dit type kruispunten krijgen zwakke weggebruikers nooit groen als er voertuigen kunnen afslaan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer ontwerpt nu de verkeerslichtenregeling. Na overleg met het gemeentebestuur, de lokale politie en De Lijn zal ook dit punt aangepast worden tot een conflictvrij kruispunt voor fietsers en voetgangers“, weet Warnez.

jaarongevallendodenzwaar gewondenlicht gewondenpersonen-autofietsvrachtwagenvoetgangerbromfiets
20121001  1 1
20130        
20140        
2015100111   
20160        
20171002 1  1
2018300322 1 
2019100111   

Overzicht geregistreerde ongevallen op het kruispunt

“Beide Vlaamse investeringen komen de bevolking uit onze regio ten goede en dragen bij tot een veiligere leefomgeving, in het bijzonder voor onze kwetsbare weggebruikers“, sluiten Vlaams parlementslid Brecht Warnez en burgemeester Jos Sypré af.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Vlaanderen blijft investeren in funerair erfgoed

De werken aan de natuurbegraafplaats op de grens Ruiselede-Wingene zullen begin volgend jaar ook aanvangen. Dit project, onderdeel van een bredere inspanning om funeraire sites in West-Vlaanderen te beschermen, waaronder 179 structuren en 151 militaire begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, omvat een investering van ongeveer 280.000 euro. “Het behoud van funerair erfgoed is essentieel, niet alleen als erfenis van onze geschiedenis, maar ook als teken van respect voor hen die ons zijn voorgegaan”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Verkeersveiligheid

31 West-Vlaamse kruispunten op lijst met “zwarte kruispunten”

In West-Vlaanderen staan er 31 gevaarlijke punten op de dynamische lijst met gevaarlijke verkeerspunten. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez aan minister Lydia Peeters. “Elk gevaarlijk verkeerspunt is er één te veel. Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit, niet alleen door het wegwerken van de gevaarlijke punten, maar ook door het proactief aanpakken van locaties om te voorkomen dat ze op de lijst van gevaarlijke verkeerspunten belanden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.