Veiligheidsingrepen op twee kruispunten in Beernem

Het gemeentebestuur van Beernem pleit al langer om het kruispunt van de Wingenesteenweg en de H. 'd Ydewallestraat en dat van de Stationsstraat en de Sint-Andreaslaan veiliger te maken. “Vlaanderen start nu de aanpak van dossiers, in overleg met het lokaal bestuur, op”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Het gemeentebestuur van Beernem wil de vernieuwde stationsomgeving veiliger maken en was vragende partij voor een aanpak van beide kruispunten. Ze hebben met Vlaams Parlementslid Brecht Warnez een partner die beide dossiers in Brussel op de agnda blijft zetten.

Kruispunt Wingenesteenweg-H. ‘d Ydewallestraat

We zijn onder meer vragende partij om het kruispunt te voorzien van een lichtenregeling en ter hoogte van de spoorwegbrug de wegindeling veiliger te maken”, stelt Beernems burgemeester Jos Sypré.

In de goedgekeurde plannen wordt een bypass van de Stationsstraat naar de Hubert d’ Ydewallestraat voorzien. Alle andere afslagbewegingen gebeuren binnen de lichtenregeling. Verder worden de oversteeklengtes voor fietsers op de kruispunten ingekort en voorziet men een opstelruimte voor afslaand verkeer. In de Hubert d’Ydewallestraat en de Wingene Steenweg en de Stationsstraat worden de rijrichtingen van elkaar gescheiden door middengeleiders. Er worden telkens links-afslagstroken voorzien om de doorstroming op het kruispunt te bevorderen. Er zijn tenslotte enkelrichtingsfietspaden voorzien die aansluiten op het bestaande dubbelrichtingsfietspad langs de Wingene Steenweg.

De ingrijpende werken worden uitgevoerd bij de herindeling van de weg op de brug over de spoorweg. Hiervoor wordt wellicht deze maand nog een studiebureau aangesteld. Aansluitend krijgt een aannemer wellicht eind dit jaar de opdracht tot realisatie. “Ik ben erg tevreden dat de minister dit dossier van start laat gaan, het zal de verkeersveiligheid ten goede komen, stelt Brecht Warnez.

Kruispunt Stationsstraat-Sint-Andreaslaan

Begin maart 2022 werd de gemeente Beernem geconfronteerd met een zwaar ongeval op het kruispunt Stationsstraat met de Sint-Andreaslaan. Bij het dodehoekongeval werd een fietser zwaar gewond.

Wij bepleiten er het invoeren van het conflictvrij kruispunt“, geeft burgemeester Sypré aan. Op dit type kruispunten krijgen zwakke weggebruikers nooit groen als er voertuigen kunnen afslaan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer ontwerpt nu de verkeerslichtenregeling. Na overleg met het gemeentebestuur, de lokale politie en De Lijn zal ook dit punt aangepast worden tot een conflictvrij kruispunt voor fietsers en voetgangers“, weet Warnez.

jaarongevallendodenzwaar gewondenlicht gewondenpersonen-autofietsvrachtwagenvoetgangerbromfiets
20121001  1 1
20130        
20140        
2015100111   
20160        
20171002 1  1
2018300322 1 
2019100111   

Overzicht geregistreerde ongevallen op het kruispunt

“Beide Vlaamse investeringen komen de bevolking uit onze regio ten goede en dragen bij tot een veiligere leefomgeving, in het bijzonder voor onze kwetsbare weggebruikers“, sluiten Vlaams parlementslid Brecht Warnez en burgemeester Jos Sypré af.

Gerelateerd nieuws

Verkeersveiligheid

Vlaanderen pompt 50 miljoen in West-Vlaamse fietspaden

Om de veiligheid van de fietser te bevorderen doet de Vlaamse overheid fietsinvesteringen, waarvan in 2022 50 miljoen euro naar West-Vlaamse fietsinfrastructuur gaat. Via het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) streeft Vlaanderen naar een vlotte, veilige en slimme mobiliteit. “We willen elk kind, senior, werkende… kortom elke West-Vlaming veilig in het verkeer kunnen laten fietsen. Daarom trekken we aan de kar om in onze provincie ook de fietsinfrastructuur in prima staat te krijgen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

36,5% West-Vlaamse gemeenten vraagt regenboogzebrapad aan

Het voorstel van parlementslid Brecht Warnez (CD&V) om elke gemeente de kans te geven een regenboogzebrapad te leggen, blijkt een succes te zijn. “De lokale besturen tonen hiermee duidelijk dat iedereen welkom is, ongeacht iemands geaardheid of genderidentiteit,” zegt Warnez. “Ik ben heel blij dat de minister op mijn oproep inging.”

Binnenlands Bestuur

Doorlooptijd oldtimerkeuring versnelt 38%

In 2021 bood 27% van de oldtimers zich te laat aan op de periodieke keuring. Het jaar ervoor bedroeg dit cijfer nog 17%, een stijging van 10%. “Enerzijds zijn er minder covid-maatregelen en anderzijds moet de nieuwe oldtimerinstructie voor meer duidelijkheid zorgen. Behalve de sterk verbeterde doorlooptijd is dit nog niet voelbaar in deze cijfers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.