Uitgaven in steden en gemeenten 1,4 miljard euro hoger

Dit jaar worden de steden en gemeenten geconfronteerd met uitgaven die 1,4 miljard euro hoger liggen dan aan het begin van de legislatuur begroot. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez – die de cijfers opvroeg bij minister Rutten – wijst op de significante stijgingen in personeels-, energie- en operationele kosten en benadrukt de noodzaak van een duurzame oplossing. “Vlaanderen heeft al heel wat financiële inspanningen gedaan voor de lokale besturen maar die zijn niet altijd even rechtvaardig. Het gemeentefonds moet op de schop en ook het nodige respect tonen voor de kleinere steden en gemeenten”, aldus Warnez.

Een aanzienlijke kostenstijging is gerelateerd aan het personeel. De achtste indexaanpassing in drie jaar tijd leidde tot een toename van de loonkosten met 735 miljoen euro, oftewel 22,3% (bijna een kwart) meer dan voorzien. De lokale besturen, die oorspronkelijk voor 2023 een personeelsuitgave van 6,015 miljard euro hadden gebudgetteerd, moeten nu rekening houden met 6,75 miljard euro.

De geschatte energiekosten zijn ook aanzienlijk hoger dan oorspronkelijk verwacht, met een stijging van 119% (meer dan verdubbeling) tot 294 miljoen euro in 2023. Daarnaast zijn de uitgaven voor goederen en diensten, oftewel de operationele kosten, tot 246 miljard gestegen, wat neerkomt op 338 miljoen euro boven de voorspellingen voor 2023.

Vlaamse ondersteuning stimuleert lokale investeringen.

Ondanks deze financiële druk heeft de Vlaamse regering aanzienlijke ondersteuning geboden aan lokale besturen. Met een extra 1,2 miljard euro bovenop een 3,5% indexering van het Gemeentefonds, blijven de lokale besturen investeren. In 2023 investeerden zij dubbel zo veel als gepland, met name 2,28 miljard euro meer dan het oorspronkelijk geplande bedrag. Wat de totale investering brengt op 4,5 miljard euro.

Roep om herstructurering Gemeentefonds.

Toch is Vlaams parlementslid Brecht Warnez niet tevreden: “De verdeling van de middelen is totaal scheefgetrokken. Er gaat te veel geld naar Antwerpen en te weinig naar de rest van Vlaanderen. Zo krijgt de stad in 2023 uit het gemeentefonds maar liefst 1.488 euro per inwoner terwijl de rest van Vlaanderen het met slechts 270 euro moet doen.”

Hij pleit voor een herziening van het Gemeentefonds, gebaseerd op actuelere criteria, om een eerlijkere verdeling te waarborgen, vooral voor kleinere steden en landelijke gemeenten. Dit volgt op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof in 2018 dat de huidige criteria verouderd zijn. Warnez concludeert: “Het is tijd om actie te ondernemen en te zorgen voor een eerlijkere verdeling van middelen, zodat alle gemeenten in Vlaanderen kunnen floreren.”

Bekijk hier het artikel op VRTNWS.

Bekijk hier de reportage op Kanaal Z.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”

Binnenlands Bestuur

Te weinig respect voor kleine steden en gemeenten

Het Gemeentefonds bestaat ondertussen twintig jaar, maar de meeste gemeenten in Vlaanderen lijken geen reden te zien om dit jubileum te vieren. Met een budget van meer dan 3 miljard euro in 2024 speelt het Gemeentefonds een cruciale rol in de financiering van onze steden en gemeenten. Ongeveer een kwart van hun inkomsten is afkomstig uit dit fonds, dat als een soort rijke suikertante fungeert. Maar laten we eerlijk zijn, slechts enkele gemeenten profiteren echt van deze financiële steun, met Antwerpen en Gent die rijkelijk van de taart eten.

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.