Tijd voor eerlijkere financiering van West-Vlaamse gemeenten

In West-Vlaanderen krijgt een stad of gemeente gemiddeld 344 euro per inwoner uit het Gemeentefonds, dat de belangrijkste financieringsbron is voor steden en gemeenten. Daartegenover staat dat Antwerpen en Gent meer dan 1600 euro per inwoner krijgen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “De financiering van onze steden en gemeenten is volledig scheefgetrokken. Grootsteden Antwerpen en Gent lopen vandaag met 40% van de middelen weg terwijl daar slechts 12% van de Vlamingen woont. Onze West-Vlaamse steden en plattelandsgemeenten zijn hiervan de dupe. Die ongelijkheid is niet meer te verantwoorden”, zegt het parlementslid.

In West-Vlaanderen krijgt Brugge met 796 euro het meeste centen per inwoner. Toch blijft dit minder dan de helft van de Antwerpse of Gentse middelen terwijl Brugge de derde grootste stad in Vlaanderen is. Zedelgem is de West-Vlaamse hekkensluiter met 229 euro per inwoner.

Warnez pleit daarom om voor het gehele gemeentelijk financieringssysteem van een wit blad te beginnen.

“We moeten de financiering terug opbouwen vanuit eerlijke criteria. De uitdagingen waar kleinere steden of gemeenten met veel open ruimte mee kampen worden vandaag ondergefinancierd. Al in 2018 heeft het Grondwettelijk Hof vastgesteld dat de huidige criteria uit het Gemeentefonds achterhaald zijn en moeten worden aangepast. Tijd om daar werk van te maken”, aldus Warnez.

Vanuit onderzoek naar eerlijke criteria

Op vraag van parlementslid Brecht Warnez (cd&v) komen in januari onafhankelijke academici van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing in het Vlaams Parlement toelichting geven over mogelijke eerlijke verdelingscriteria. “We moeten weg van politieke spelletjes die gevoerd worden door invloedrijke, vaak Antwerpse, politici. Daarom is het goed dat academici enkele zaken objectiveren. Samen met hen gaan we op zoek naar eerlijke criteria die ook plattelandsgemeenten en kleinere steden ten volle waarderen.”

Gerelateerd nieuws

Milieu

cd&v West-Vlaanderen wil in elke gemeente een energieloket

Op dinsdag 21 maart kwamen ruim 130 mensen samen op een Oranje trefpunt rond energie. Cd&v West-Vlaanderen wil mensen op deze manier beter informeren om stappen te zetten naar een betaalbare energiefactuur. “Mensen moeten we helpen en ondersteunen om hun energiefactuur naar beneden te halen. Energie besparen kan via grote renovaties maar ook door kleine maatregelen en tips. In elk gemeentehuis moet daarom een energieloket ingericht worden waar de West-Vlaming dichtbij huis terecht kan. Bovendien moet ook elke woning of bedrijfsgebouw een dak- en gevelscan krijgen, zodat elke bewoner snel inzicht heeft in de warmteverliezen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Economie

Meer dan vier miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse handelskernversterking

Afgelopen jaar ontvingen de West-Vlaamse gemeenten een subsidie voor handelskernversterking. Daarmee wil de Vlaamse overheid de leegstand van handelspanden in de dorpskernen tegengaan. “Doordat ondernemingen zich vaker verplaatsen naar de dorps- en stadsrand, daalt de aantrekkelijkheid van onze kernen. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale overheden voldoende slagkracht geven om de problematiek van de leegstand aan te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Jo Brouns (cd&v).