Tijd voor eerlijkere financiering van West-Vlaamse gemeenten

In West-Vlaanderen krijgt een stad of gemeente gemiddeld 344 euro per inwoner uit het Gemeentefonds, dat de belangrijkste financieringsbron is voor steden en gemeenten. Daartegenover staat dat Antwerpen en Gent meer dan 1600 euro per inwoner krijgen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “De financiering van onze steden en gemeenten is volledig scheefgetrokken. Grootsteden Antwerpen en Gent lopen vandaag met 40% van de middelen weg terwijl daar slechts 12% van de Vlamingen woont. Onze West-Vlaamse steden en plattelandsgemeenten zijn hiervan de dupe. Die ongelijkheid is niet meer te verantwoorden”, zegt het parlementslid.

In West-Vlaanderen krijgt Brugge met 796 euro het meeste centen per inwoner. Toch blijft dit minder dan de helft van de Antwerpse of Gentse middelen terwijl Brugge de derde grootste stad in Vlaanderen is. Zedelgem is de West-Vlaamse hekkensluiter met 229 euro per inwoner.

Warnez pleit daarom om voor het gehele gemeentelijk financieringssysteem van een wit blad te beginnen.

“We moeten de financiering terug opbouwen vanuit eerlijke criteria. De uitdagingen waar kleinere steden of gemeenten met veel open ruimte mee kampen worden vandaag ondergefinancierd. Al in 2018 heeft het Grondwettelijk Hof vastgesteld dat de huidige criteria uit het Gemeentefonds achterhaald zijn en moeten worden aangepast. Tijd om daar werk van te maken”, aldus Warnez.

Vanuit onderzoek naar eerlijke criteria

Op vraag van parlementslid Brecht Warnez (cd&v) komen in januari onafhankelijke academici van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing in het Vlaams Parlement toelichting geven over mogelijke eerlijke verdelingscriteria. “We moeten weg van politieke spelletjes die gevoerd worden door invloedrijke, vaak Antwerpse, politici. Daarom is het goed dat academici enkele zaken objectiveren. Samen met hen gaan we op zoek naar eerlijke criteria die ook plattelandsgemeenten en kleinere steden ten volle waarderen.”

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Gemeenten besparen elektriciteit van bijna 16.000 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Zo daalde het energieverbruik met maar liefst 13,8% gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 54.791.778 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 16.000 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 13,8% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.