Tijd voor eerlijkere financiering van West-Vlaamse gemeenten

In West-Vlaanderen krijgt een stad of gemeente gemiddeld 344 euro per inwoner uit het Gemeentefonds, dat de belangrijkste financieringsbron is voor steden en gemeenten. Daartegenover staat dat Antwerpen en Gent meer dan 1600 euro per inwoner krijgen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “De financiering van onze steden en gemeenten is volledig scheefgetrokken. Grootsteden Antwerpen en Gent lopen vandaag met 40% van de middelen weg terwijl daar slechts 12% van de Vlamingen woont. Onze West-Vlaamse steden en plattelandsgemeenten zijn hiervan de dupe. Die ongelijkheid is niet meer te verantwoorden”, zegt het parlementslid.

In West-Vlaanderen krijgt Brugge met 796 euro het meeste centen per inwoner. Toch blijft dit minder dan de helft van de Antwerpse of Gentse middelen terwijl Brugge de derde grootste stad in Vlaanderen is. Zedelgem is de West-Vlaamse hekkensluiter met 229 euro per inwoner.

Warnez pleit daarom om voor het gehele gemeentelijk financieringssysteem van een wit blad te beginnen.

“We moeten de financiering terug opbouwen vanuit eerlijke criteria. De uitdagingen waar kleinere steden of gemeenten met veel open ruimte mee kampen worden vandaag ondergefinancierd. Al in 2018 heeft het Grondwettelijk Hof vastgesteld dat de huidige criteria uit het Gemeentefonds achterhaald zijn en moeten worden aangepast. Tijd om daar werk van te maken”, aldus Warnez.

Vanuit onderzoek naar eerlijke criteria

Op vraag van parlementslid Brecht Warnez (cd&v) komen in januari onafhankelijke academici van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing in het Vlaams Parlement toelichting geven over mogelijke eerlijke verdelingscriteria. “We moeten weg van politieke spelletjes die gevoerd worden door invloedrijke, vaak Antwerpse, politici. Daarom is het goed dat academici enkele zaken objectiveren. Samen met hen gaan we op zoek naar eerlijke criteria die ook plattelandsgemeenten en kleinere steden ten volle waarderen.”

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.