Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

De Vlaamse Planningscommissie adviseerde vorig jaar om het startquotum arts te verhogen, op voorwaarde dat de opleidingscapaciteit voldoet én dat de afgestudeerde artsen na 6 jaar basisopleiding verzekerd zijn van hun RIZIV-nummer. Aan de laatste voorwaarde werd lange tijd niet voldaan, tot minister Vandenbroucke enkele weken geleden toch toegaf.

“Eindelijk krijgen we toelating om onze Vlaamse autonomie te laten spelen. Het is goed dat de Vlaamse Regering daar nu gebruik van maakt en de quota verhoogt”, zegt Brecht Warnez die vanuit het Vlaams Parlement de druk al maanden hoog legt bij de federale minister van volksgezondheid.

Het was nu aan de Vlaamse regering om het exacte aantal vast te leggen. Die beslist dat in het academiejaar 2023-2024 straks 1.600 studenten kunnen starten.

Bij de instellingen leefde de zorg om voldoende middelen te krijgen om die extra plaatsen ook kwalitatief te kunnen organiseren.

Vlaanderen wil terug zijn koppositie op vlak van onderwijs nastreven en wil de normen in de geneeskunde hoog houden. Hiervoor is overleg met de instellingen nodig”, sluit het parlementslid af.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.

Onderwijs

Bijna 4.000 ingeschrevenen voor de examencommissie. Een stijging met 10% en het hoogste aantal in 6 jaar.

Het aantal kandidaten dat zich voor het eerst inschreef bij de Examencommissie secundair onderwijs steeg in 2022 met 10%, in vergelijking met het voorgaande jaar. “De examencommissie blijft een belangrijk alternatief voor het klassieke onderwijs, vooral gezien de toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Via de examencommissie halen mensen alsnog hun diploma”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.