Snelle uitbetaling voor straat- en wijkcomités en socio-culturele verenigingen

Het gemeentebestuur van Wingene steunt het lokale socio-culturele bewegingswerk. Dit gebeurt op verschillende manieren: via een sterk advies, inspraak, een goede service, de ontleenmogelijkheid van feestmateriaal en ook via jaarlijkse subsidies. “Alle erkende verenigingen, wijk- en straatcomités kregen het aanbod om hun werkingssubsidie aan te vragen voor het voorbije jaar. Klanken vanuit het middenveld leren me alvast dat de procedure als een pak eenvoudiger en klantvriendelijker gezien wordt. Dit komt door digitalisatie en de automatisatie”, zegt raadslid Sandy Quintyn die hierover een vraag stelde in de gemeenteraad van 26 juni.

Schepen Brecht Warnez zette zijn schouders onder een snellere en eenvoudigere procedure voor de uitbetaling van de subsidies voor straat- en wijkcomités en verenigingen.

“Er werd gewerkt met een nieuw platform en we vroegen geen apart document met een activiteitenverslag op. Alles werd nu via één formulier opgevraagd. Wie digitaal niet vaardig is, kon fysiek terecht in het gemeentehuis”, legt de schepen uit.

Hierdoor zijn op dit ogenblik –  op ééntje na –  alle uitbetalingen van straat- en wijkcomités gebeurd. Die voor de socio-culturele verenigingen zullen ook eind juni rond zijn. Dit jaar zullen een 70-tal verenigingen subsidie krijgen alsook 39 straat- en wijkcomités. Dat is er ééntje meer dan vorig jaar.

De schepen vindt het erg belangrijk om feedback te krijgen. Deze week zal daarom aan alle straat- en wijkcomités een enquête worden bezorgd, om de nieuwe procedure te evalueren.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”