‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).

Sinds 2019 kunnen studenten in het hoger onderwijs niet alleen kiezen voor bachelor- en masteropleidingen, maar worden ook graduaatsopleiding aangeboden. Tijdens deze opleiding doen studenten praktijkgerichte kennis en vaardigheden op om zo met een optimale voorbereiding te kunnen starten binnen een specifiek beroepenveld of om een tussenstap et maken richting een professionele bachelor. Er zijn in Vlaanderen graduaatsopleidingen in volgende studiegebieden: Architectuur, Audiovisuele en beeldende kunst, Biotechniek, Gecombineerde studiegebieden (ICT, HR), Gezondheidszorg, Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Industriële wetenschappen en technologie, Muziek en podiumkunsten, Nautische wetenschappen, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk. Deze opleidingen zijn soms korter dan een bacheloropleiding.

Steeds meer studenten volgen graduaatsopleiding, financiering moet volgen

Vorig academiejaar volgden maar liefst 21.083 studenten een graduaatsopleiding. De top vijf van opleidingen zijn orthopedagogische wetenschappen (2.779 studenten) accounting administration (2.261 studenten), programmeren (2.260 studenten), maatschappelijk werk (2.066 studenten) en marketing- en communicatiesupport (2.057 studenten). Daarmee stijgt het aantal studenten met 12% ten opzichte van vorig jaar, toen 18.898 studenten waren ingeschreven. Ook volgend academiejaar wordt verwacht dat er meer graduaatsstudenten zullen ingeschreven zijn.

“We zien dat de opleiding steeds meer onder druk staan omwille van de beperkte financiering. De graduaatsopleidingen staan onvoldoende op de politieke agenda. Het volgend parlementair jaar moet dit een speerpunt worden binnen de commissie onderwijs. We moeten met het werkveld beluisteren en hen ondersteunen”, aldus Brecht Warnez.

Studieduur bij graduaatsopleidingen

De vooropgestelde studieduur bij graduaatsopleidingen is doorgaans twee jaar. Uit de cijfers die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez verkreeg van minister Ben Weyts blijkt dat vier op tien graduaatsstudenten pas na drie jaar hun diploma behaalt. Bij studenten die een bacheloropleiding volgden studeert slechts één op drie af binnen de voorziene drie jaren, zo blijkt uit de recentste OESO-cijfers.

“Toch vereist de verlengde studieduur bij dit type opleiding extra aandacht. De oorspronkelijke bedoeling van de graduaatsopleiding als korte en praktijkgerichte opleiding komt zo onder druk en dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus Brecht Warnez.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.