‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).

Sinds 2019 kunnen studenten in het hoger onderwijs niet alleen kiezen voor bachelor- en masteropleidingen, maar worden ook graduaatsopleiding aangeboden. Tijdens deze opleiding doen studenten praktijkgerichte kennis en vaardigheden op om zo met een optimale voorbereiding te kunnen starten binnen een specifiek beroepenveld of om een tussenstap et maken richting een professionele bachelor. Er zijn in Vlaanderen graduaatsopleidingen in volgende studiegebieden: Architectuur, Audiovisuele en beeldende kunst, Biotechniek, Gecombineerde studiegebieden (ICT, HR), Gezondheidszorg, Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Industriële wetenschappen en technologie, Muziek en podiumkunsten, Nautische wetenschappen, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk. Deze opleidingen zijn soms korter dan een bacheloropleiding.

Steeds meer studenten volgen graduaatsopleiding, financiering moet volgen

Vorig academiejaar volgden maar liefst 21.083 studenten een graduaatsopleiding. De top vijf van opleidingen zijn orthopedagogische wetenschappen (2.779 studenten) accounting administration (2.261 studenten), programmeren (2.260 studenten), maatschappelijk werk (2.066 studenten) en marketing- en communicatiesupport (2.057 studenten). Daarmee stijgt het aantal studenten met 12% ten opzichte van vorig jaar, toen 18.898 studenten waren ingeschreven. Ook volgend academiejaar wordt verwacht dat er meer graduaatsstudenten zullen ingeschreven zijn.

“We zien dat de opleiding steeds meer onder druk staan omwille van de beperkte financiering. De graduaatsopleidingen staan onvoldoende op de politieke agenda. Het volgend parlementair jaar moet dit een speerpunt worden binnen de commissie onderwijs. We moeten met het werkveld beluisteren en hen ondersteunen”, aldus Brecht Warnez.

Studieduur bij graduaatsopleidingen

De vooropgestelde studieduur bij graduaatsopleidingen is doorgaans twee jaar. Uit de cijfers die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez verkreeg van minister Ben Weyts blijkt dat vier op tien graduaatsstudenten pas na drie jaar hun diploma behaalt. Bij studenten die een bacheloropleiding volgden studeert slechts één op drie af binnen de voorziene drie jaren, zo blijkt uit de recentste OESO-cijfers.

“Toch vereist de verlengde studieduur bij dit type opleiding extra aandacht. De oorspronkelijke bedoeling van de graduaatsopleiding als korte en praktijkgerichte opleiding komt zo onder druk en dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus Brecht Warnez.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Respect werkt

Onze partij pleit voor meer respect. Een ouderwets woord, maar vandaag belangrijker dan ooit.

Cultuur

6,5 miljoen euro voor renovatie van beschermde schoolgebouwen

Vlaanderen geeft dit jaar 6.587.261 euro subsidie aan acht scholen om hun gebouwen te restaureren. Het gaat om scholen Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een vraag van Parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Diependaele (N-VA). “Onderwijsgebouwen zijn niet alleen belangrijk voor het verstrekken van onderwijs, maar ze dragen ook bij aan het behoud van ons waardevol onroerend erfgoed. Ze zijn deel van onze Vlaamse culturele identiteit en geschiedenis”, zegt parlementslid Brecht Warnez.