Slechts één op drie vrouwen is schepen of burgemeester

Vrouwen zijn amper vertegenwoordigd in de gemeenteraad of het schepencollege. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij minsten Bart Somers (OpenVLD). “Als we meer jonge vrouwen in de politiek willen, moeten we gemeenteraadsleden meer ondersteunen”, oordeelt het parlementslid.

Vandaag bleek – uit een internationaal rapport van Plan International over de politieke participatie van meisjes- dat de helft van de Belgische meisjes vindt dat ze zich niet gehoord of begrepen voelt door de politici.

“Om meisjes gehoord of zich begrepen te laten voelen, is het belangrijk dat ze ook representatief vertegenwoordigd zijn.
Dat is in elk geval niet zo op lokaal niveau”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

De niet-representativiteit blijkt vooral op het lokale niveau te liggen. Waar in het Vlaams Parlement bijvoorbeeld 58 ofwel 47% vrouwen zijn, is dat lokaal een pak minder. Uit een schriftelijke vraag van het parlementslid blijkt dat slechts 4.761 ofwel 41% vrouwen in de lokale politiek actief is. In de gemeenteraad gaat het om 2.845 vrouwen (38%) en in het college van burgemeester en schepenen zelfs maar 648 (34%) vrouwen. Verhoudingsgewijs zijn de vrouwen het best vertegenwoordigd in het Bijzonder Comité Voor de Sociale Dienst (BCSD) dat de individuele sociale steunverleningsdossiers behandelt. Daar zijn 1.286 van de 2.999 zitjes door vrouwen ‘bemand’.

VrouwenMannenTotaal
Gemeenteraad2.8454.5477.392
College van burgemeester en schepenen6481.2351.883
BCSD1.2861.0312.999
Totaal4.7616.81311.574


De participatie van vrouwen en mannen bij lokale bestuursorganen.

“Uit een eigen bevraging bij 350 mandatarissen blijkt dat te weinig tijd en te weinig impact de reden is waarom men niet voor de politiek kiest. Als we mensen voor de politiek willen warm maken of houden, moeten we hen ook respecteren en ondersteunen”, zegt het parlementslid.

Voor de zomer diende Brecht Warnez daarom een 10-puntenplan in het Vlaams Parlement in waarbij o.a. wordt ingezet op het recht op meer politiek verlof, bijstand en snellere betrokkenheid bij de besluitvorming.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”

Binnenlands Bestuur

Te weinig respect voor kleine steden en gemeenten

Het Gemeentefonds bestaat ondertussen twintig jaar, maar de meeste gemeenten in Vlaanderen lijken geen reden te zien om dit jubileum te vieren. Met een budget van meer dan 3 miljard euro in 2024 speelt het Gemeentefonds een cruciale rol in de financiering van onze steden en gemeenten. Ongeveer een kwart van hun inkomsten is afkomstig uit dit fonds, dat als een soort rijke suikertante fungeert. Maar laten we eerlijk zijn, slechts enkele gemeenten profiteren echt van deze financiële steun, met Antwerpen en Gent die rijkelijk van de taart eten.

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.