Slechts één op drie vrouwen is schepen of burgemeester

Vrouwen zijn amper vertegenwoordigd in de gemeenteraad of het schepencollege. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij minsten Bart Somers (OpenVLD). “Als we meer jonge vrouwen in de politiek willen, moeten we gemeenteraadsleden meer ondersteunen”, oordeelt het parlementslid.

Vandaag bleek – uit een internationaal rapport van Plan International over de politieke participatie van meisjes- dat de helft van de Belgische meisjes vindt dat ze zich niet gehoord of begrepen voelt door de politici.

“Om meisjes gehoord of zich begrepen te laten voelen, is het belangrijk dat ze ook representatief vertegenwoordigd zijn.
Dat is in elk geval niet zo op lokaal niveau”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

De niet-representativiteit blijkt vooral op het lokale niveau te liggen. Waar in het Vlaams Parlement bijvoorbeeld 58 ofwel 47% vrouwen zijn, is dat lokaal een pak minder. Uit een schriftelijke vraag van het parlementslid blijkt dat slechts 4.761 ofwel 41% vrouwen in de lokale politiek actief is. In de gemeenteraad gaat het om 2.845 vrouwen (38%) en in het college van burgemeester en schepenen zelfs maar 648 (34%) vrouwen. Verhoudingsgewijs zijn de vrouwen het best vertegenwoordigd in het Bijzonder Comité Voor de Sociale Dienst (BCSD) dat de individuele sociale steunverleningsdossiers behandelt. Daar zijn 1.286 van de 2.999 zitjes door vrouwen ‘bemand’.

VrouwenMannenTotaal
Gemeenteraad2.8454.5477.392
College van burgemeester en schepenen6481.2351.883
BCSD1.2861.0312.999
Totaal4.7616.81311.574


De participatie van vrouwen en mannen bij lokale bestuursorganen.

“Uit een eigen bevraging bij 350 mandatarissen blijkt dat te weinig tijd en te weinig impact de reden is waarom men niet voor de politiek kiest. Als we mensen voor de politiek willen warm maken of houden, moeten we hen ook respecteren en ondersteunen”, zegt het parlementslid.

Voor de zomer diende Brecht Warnez daarom een 10-puntenplan in het Vlaams Parlement in waarbij o.a. wordt ingezet op het recht op meer politiek verlof, bijstand en snellere betrokkenheid bij de besluitvorming.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Gemeenten besparen elektriciteit van bijna 16.000 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Zo daalde het energieverbruik met maar liefst 13,8% gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 54.791.778 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 16.000 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 13,8% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.