Slechts één op drie vrouwen is schepen of burgemeester

Vrouwen zijn amper vertegenwoordigd in de gemeenteraad of het schepencollege. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij minsten Bart Somers (OpenVLD). “Als we meer jonge vrouwen in de politiek willen, moeten we gemeenteraadsleden meer ondersteunen”, oordeelt het parlementslid.

Vandaag bleek – uit een internationaal rapport van Plan International over de politieke participatie van meisjes- dat de helft van de Belgische meisjes vindt dat ze zich niet gehoord of begrepen voelt door de politici.

“Om meisjes gehoord of zich begrepen te laten voelen, is het belangrijk dat ze ook representatief vertegenwoordigd zijn.
Dat is in elk geval niet zo op lokaal niveau”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

De niet-representativiteit blijkt vooral op het lokale niveau te liggen. Waar in het Vlaams Parlement bijvoorbeeld 58 ofwel 47% vrouwen zijn, is dat lokaal een pak minder. Uit een schriftelijke vraag van het parlementslid blijkt dat slechts 4.761 ofwel 41% vrouwen in de lokale politiek actief is. In de gemeenteraad gaat het om 2.845 vrouwen (38%) en in het college van burgemeester en schepenen zelfs maar 648 (34%) vrouwen. Verhoudingsgewijs zijn de vrouwen het best vertegenwoordigd in het Bijzonder Comité Voor de Sociale Dienst (BCSD) dat de individuele sociale steunverleningsdossiers behandelt. Daar zijn 1.286 van de 2.999 zitjes door vrouwen ‘bemand’.

VrouwenMannenTotaal
Gemeenteraad2.8454.5477.392
College van burgemeester en schepenen6481.2351.883
BCSD1.2861.0312.999
Totaal4.7616.81311.574


De participatie van vrouwen en mannen bij lokale bestuursorganen.

“Uit een eigen bevraging bij 350 mandatarissen blijkt dat te weinig tijd en te weinig impact de reden is waarom men niet voor de politiek kiest. Als we mensen voor de politiek willen warm maken of houden, moeten we hen ook respecteren en ondersteunen”, zegt het parlementslid.

Voor de zomer diende Brecht Warnez daarom een 10-puntenplan in het Vlaams Parlement in waarbij o.a. wordt ingezet op het recht op meer politiek verlof, bijstand en snellere betrokkenheid bij de besluitvorming.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).