Slechts één op drie vrouwen is schepen of burgemeester

Vrouwen zijn amper vertegenwoordigd in de gemeenteraad of het schepencollege. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij minsten Bart Somers (OpenVLD). “Als we meer jonge vrouwen in de politiek willen, moeten we gemeenteraadsleden meer ondersteunen”, oordeelt het parlementslid.

Vandaag bleek – uit een internationaal rapport van Plan International over de politieke participatie van meisjes- dat de helft van de Belgische meisjes vindt dat ze zich niet gehoord of begrepen voelt door de politici.

“Om meisjes gehoord of zich begrepen te laten voelen, is het belangrijk dat ze ook representatief vertegenwoordigd zijn.
Dat is in elk geval niet zo op lokaal niveau”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

De niet-representativiteit blijkt vooral op het lokale niveau te liggen. Waar in het Vlaams Parlement bijvoorbeeld 58 ofwel 47% vrouwen zijn, is dat lokaal een pak minder. Uit een schriftelijke vraag van het parlementslid blijkt dat slechts 4.761 ofwel 41% vrouwen in de lokale politiek actief is. In de gemeenteraad gaat het om 2.845 vrouwen (38%) en in het college van burgemeester en schepenen zelfs maar 648 (34%) vrouwen. Verhoudingsgewijs zijn de vrouwen het best vertegenwoordigd in het Bijzonder Comité Voor de Sociale Dienst (BCSD) dat de individuele sociale steunverleningsdossiers behandelt. Daar zijn 1.286 van de 2.999 zitjes door vrouwen ‘bemand’.

VrouwenMannenTotaal
Gemeenteraad2.8454.5477.392
College van burgemeester en schepenen6481.2351.883
BCSD1.2861.0312.999
Totaal4.7616.81311.574


De participatie van vrouwen en mannen bij lokale bestuursorganen.

“Uit een eigen bevraging bij 350 mandatarissen blijkt dat te weinig tijd en te weinig impact de reden is waarom men niet voor de politiek kiest. Als we mensen voor de politiek willen warm maken of houden, moeten we hen ook respecteren en ondersteunen”, zegt het parlementslid.

Voor de zomer diende Brecht Warnez daarom een 10-puntenplan in het Vlaams Parlement in waarbij o.a. wordt ingezet op het recht op meer politiek verlof, bijstand en snellere betrokkenheid bij de besluitvorming.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Tijd voor eerlijkere financiering van West-Vlaamse gemeenten

In West-Vlaanderen krijgt een stad of gemeente gemiddeld 344 euro per inwoner uit het Gemeentefonds, dat de belangrijkste financieringsbron is voor steden en gemeenten. Daartegenover staat dat Antwerpen en Gent meer dan 1600 euro per inwoner krijgen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “De financiering van onze steden en gemeenten is volledig scheefgetrokken. Grootsteden Antwerpen en Gent lopen vandaag met 40% van de middelen weg terwijl daar slechts 12% van de Vlamingen woont. Onze West-Vlaamse steden en plattelandsgemeenten zijn hiervan de dupe. Die ongelijkheid is niet meer te verantwoorden”, zegt het parlementslid.

Binnenlands Bestuur

Één op 10 lokale besturen andere burgemeester door nieuw lokaal kiesdecreet

In 2021 keurde het Vlaamse parlement een nieuw decreet goed voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het zorgt ervoor dat vandaag – exact twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen – heel wat lokale politieke partijen al spreken over coalities. “De stem van de burger zal luider klinken. Anti-coalities tegen de wil van de kiezer wordt tegengaan. De burger krijgt ook meer zeggenschap ”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die hierover vragen stelde aan minister Bart Somers (Open VLD) en deze cijfers analyseerde. Er blijkt onder meer dat 31 burgemeesters vandaag niet aan de macht zouden zijn met de nieuwe kiesspelregels.

Binnenlands Bestuur

Uitgaven van steden en gemeenten stijgen met meer dan 700 miljoen euro

Steden en gemeenten maakten bij het begin van de legislatuur plannen en een meerjarenbegroting op. De stijgende kosten dreigen de plannen te doorkruisen. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij minister Bart Somers (OpenVLD). De problematiek kwam vandaag ook in de commissie Binnenlands Bestuur aan bod. “De komende drie jaar zullen we de lokale besturen met meer dan 375 miljoen euro ondersteunen. Maar dat is niet genoeg”, stelt Warnez die pleit voor een structurele oplossing. “Het gemeentefonds moet op de schop en rechtvaardiger zijn voor alle steden en gemeenten.”