Slechts 20 steden en gemeenten delen hun energie

Het energiedelen bij lokale besturen flopt. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Bart Somers (Open VLD) in de commissie Binnenland deze namiddag. “Het rendement voor steden en gemeenten is gewoon te laag. De energieleveranciers rekenen te hoge kosten aan waardoor het voor gemeenten gewoon niet zinvol is om haar energie te delen”, zegt het parlementslid.

Sinds juli vorig jaar is het mogelijk voor lokale besturen om energie te delen tussen gemeentelijke gebouwen. Sinds het begin dit jaar is energiedelen ook mogelijk binnen lokale gemeenschappen. Lokale besturen kunnen op hun publieke gebouwen energie opwekken en ter beschikking te stellen van haar eigen inwoners.

De bedoeling van het project ‘Energiedelen’ is dat gemeenten, maar ook bedrijven en particulieren, opgewekte stroom van zonnepanelen gaan delen onder elkaar en niet meer aan goedkopere tarieven op het net terugsteken. Dat blijkt geen succes te zijn. Slechts 20 gemeenten delen hun opgewekte energie tussen gebouwen. Geen enkel lokaal bestuur zette een lokale energiegemeenschap op.

“Heel wat steden en gemeenten die de kostenoefening maken, merken snel op dat het gewoonweg financieel oninteressant is. Ze willen graag hun daken vol leggen met zonnepanelen en hun inwoners daar laten van profiteren, maar het moet wel enigszins rendabel zijn”, legt Brecht Warnez uit.

De minister kondigde wel aan dat ervan af vandaag 10 miljoen euro impulssubsidies voor lokale besturen ter beschikking worden gesteld. Voor Warnez is dat een tijdelijke maar geen structurele oplossing. Het parlementslid vraagt aan de minister om samen te zitten met de energieleveranciers om de aangerekende kosten te verlagen. “Het rendement voor lokale besturen moet omhoog. Als energieleveranciers hun kosten niet verlagen, zal er nooit een doorbraak zijn van lokaal energiedelen.”

Nood aan technische begeleiding

Naast het financiële aspect vroeg het parlementslid aan de minister ook meer technische begeleiding. “Energie delen is een moeilijke kwestie, specialistenwerk. Wat ondersteuning en begeleiding is noodzakelijk”, aldus Warnez.

Op de vraag kondigde minister Somers aan dat hij vanaf 2024 technische assistentiehubs wil opzetten waar gemeenten en energiehuizen terecht kunnen. De minister heeft daarvoor 3 miljoen euro veil.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene eert en beloont zwerfvuilvrijwilligers tijdens feestelijke ontvangst

De gemeente Wingene heeft afgelopen zaterdag haar zwerfvuilvrijwilligers, ook bekend als “Mooimakers”, in de schijnwerpers gezet en bedankt voor hun waardevolle inzet. De maand april stond in het teken van het uitdagen van gezinnen, leerlingen, verenigingen en straatcomités om één van de 200 zones in de gemeente zwerfvuilvrij te maken. “Maar liefst 150 deelnemers hebben deze uitdaging aangenomen en zo 60% van het gemeentelijk grondgebied van zwerfvuil ontdaan. We zijn al onze zwerfvuilvrijwilligers ontzettend dankbaar en kunnen ons respect niet genoeg uitdrukken”, vertelt schepen van milieu Brecht Warnez.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.

Binnenlands Bestuur

West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.