Slechts 20 steden en gemeenten delen hun energie

Het energiedelen bij lokale besturen flopt. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Bart Somers (Open VLD) in de commissie Binnenland deze namiddag. “Het rendement voor steden en gemeenten is gewoon te laag. De energieleveranciers rekenen te hoge kosten aan waardoor het voor gemeenten gewoon niet zinvol is om haar energie te delen”, zegt het parlementslid.

Sinds juli vorig jaar is het mogelijk voor lokale besturen om energie te delen tussen gemeentelijke gebouwen. Sinds het begin dit jaar is energiedelen ook mogelijk binnen lokale gemeenschappen. Lokale besturen kunnen op hun publieke gebouwen energie opwekken en ter beschikking te stellen van haar eigen inwoners.

De bedoeling van het project ‘Energiedelen’ is dat gemeenten, maar ook bedrijven en particulieren, opgewekte stroom van zonnepanelen gaan delen onder elkaar en niet meer aan goedkopere tarieven op het net terugsteken. Dat blijkt geen succes te zijn. Slechts 20 gemeenten delen hun opgewekte energie tussen gebouwen. Geen enkel lokaal bestuur zette een lokale energiegemeenschap op.

“Heel wat steden en gemeenten die de kostenoefening maken, merken snel op dat het gewoonweg financieel oninteressant is. Ze willen graag hun daken vol leggen met zonnepanelen en hun inwoners daar laten van profiteren, maar het moet wel enigszins rendabel zijn”, legt Brecht Warnez uit.

De minister kondigde wel aan dat ervan af vandaag 10 miljoen euro impulssubsidies voor lokale besturen ter beschikking worden gesteld. Voor Warnez is dat een tijdelijke maar geen structurele oplossing. Het parlementslid vraagt aan de minister om samen te zitten met de energieleveranciers om de aangerekende kosten te verlagen. “Het rendement voor lokale besturen moet omhoog. Als energieleveranciers hun kosten niet verlagen, zal er nooit een doorbraak zijn van lokaal energiedelen.”

Nood aan technische begeleiding

Naast het financiële aspect vroeg het parlementslid aan de minister ook meer technische begeleiding. “Energie delen is een moeilijke kwestie, specialistenwerk. Wat ondersteuning en begeleiding is noodzakelijk”, aldus Warnez.

Op de vraag kondigde minister Somers aan dat hij vanaf 2024 technische assistentiehubs wil opzetten waar gemeenten en energiehuizen terecht kunnen. De minister heeft daarvoor 3 miljoen euro veil.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Binnenlands Bestuur

Uitgaven in steden en gemeenten 1,4 miljard euro hoger

Dit jaar worden de steden en gemeenten geconfronteerd met uitgaven die 1,4 miljard euro hoger liggen dan aan het begin van de legislatuur begroot. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez – die de cijfers opvroeg bij minister Rutten – wijst op de significante stijgingen in personeels-, energie- en operationele kosten en benadrukt de noodzaak van een duurzame oplossing. “Vlaanderen heeft al heel wat financiële inspanningen gedaan voor de lokale besturen maar die zijn niet altijd even rechtvaardig. Het gemeentefonds moet op de schop en ook het nodige respect tonen voor de kleinere steden en gemeenten”, aldus Warnez.

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.