Slechts 20 steden en gemeenten delen hun energie

Het energiedelen bij lokale besturen flopt. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Bart Somers (Open VLD) in de commissie Binnenland deze namiddag. “Het rendement voor steden en gemeenten is gewoon te laag. De energieleveranciers rekenen te hoge kosten aan waardoor het voor gemeenten gewoon niet zinvol is om haar energie te delen”, zegt het parlementslid.

Sinds juli vorig jaar is het mogelijk voor lokale besturen om energie te delen tussen gemeentelijke gebouwen. Sinds het begin dit jaar is energiedelen ook mogelijk binnen lokale gemeenschappen. Lokale besturen kunnen op hun publieke gebouwen energie opwekken en ter beschikking te stellen van haar eigen inwoners.

De bedoeling van het project ‘Energiedelen’ is dat gemeenten, maar ook bedrijven en particulieren, opgewekte stroom van zonnepanelen gaan delen onder elkaar en niet meer aan goedkopere tarieven op het net terugsteken. Dat blijkt geen succes te zijn. Slechts 20 gemeenten delen hun opgewekte energie tussen gebouwen. Geen enkel lokaal bestuur zette een lokale energiegemeenschap op.

“Heel wat steden en gemeenten die de kostenoefening maken, merken snel op dat het gewoonweg financieel oninteressant is. Ze willen graag hun daken vol leggen met zonnepanelen en hun inwoners daar laten van profiteren, maar het moet wel enigszins rendabel zijn”, legt Brecht Warnez uit.

De minister kondigde wel aan dat ervan af vandaag 10 miljoen euro impulssubsidies voor lokale besturen ter beschikking worden gesteld. Voor Warnez is dat een tijdelijke maar geen structurele oplossing. Het parlementslid vraagt aan de minister om samen te zitten met de energieleveranciers om de aangerekende kosten te verlagen. “Het rendement voor lokale besturen moet omhoog. Als energieleveranciers hun kosten niet verlagen, zal er nooit een doorbraak zijn van lokaal energiedelen.”

Nood aan technische begeleiding

Naast het financiële aspect vroeg het parlementslid aan de minister ook meer technische begeleiding. “Energie delen is een moeilijke kwestie, specialistenwerk. Wat ondersteuning en begeleiding is noodzakelijk”, aldus Warnez.

Op de vraag kondigde minister Somers aan dat hij vanaf 2024 technische assistentiehubs wil opzetten waar gemeenten en energiehuizen terecht kunnen. De minister heeft daarvoor 3 miljoen euro veil.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene vergroent verstandig

Het gemeentebestuur tekende op 25 oktober 2021 in op het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaanderen. Hierin staan de doelstelling om één boom per inwoner, 0,5 meter haag per inwoner en één extra groenperk per 1.000 inwoners te realiseren. Concreet gaat het dus om meer dan 15.000 bomen, 7,5 km haag en 10 groenperken. Dit allemaal tegen 20230. Raadslid Sandra Ketels, vroeg aan schepen Brecht Warnez naar de stand van zaken rond de vergroening in de eigen gemeente.

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.