Ruim 426.000 euro voor virtuele assistent in Kortrijk en Zuid-West-Vlaanderen

Vlaanderen investeert en ondersteunt de lokale besturen in hun digitale dienstverlening. Kortrijk krijgt voor de ontwikkeling van een virtuele assistent 426.660,46 euro. “Met enkele klikken op de muis je dossier inkijken of documenten opvragen zonder verplaatsing, zonder tijdverlies, wordt voor steeds meer zaken mogelijk. Via Vlaamse subsidies willen we steden en gemeenten hierbij ondersteunen zodat de digitale dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk is”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Met het project “Gemeenten zonder gemeentehuis” wil Vlaanderen de lokale besturen stimuleren in te zetten op innovatie en digitalisering. Meer concreet zorgen de projecten voor een snellere doorlooptijd en minder administratieve rompslomp voor de burger, minder verplaatsingen betere informatie en betere toegankelijkheid van de diensten.

“Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat niet iedereen digitaal mee is. Digitale diensten zijn altijd maar een aanvulling aan de fysieke loketwerking”, zegt Brecht Warnez.

In dat kader van het digitaliseringsprogramma diende de stad Kortrijk een project in om burgers de mogelijkheid te geven om 24 uur per dag en 7 dagen in de week zeer eenvoudige informatie, diensten of producten bij hun stad op te vragen. Via een virtuele assistent is het de bedoeling om gepersonaliseerd en automatisch burgers, verenigingen en ondernemingen bij te staan bij hun vragen, het afleveren van documenten of het maken van afspraken. Daarvoor zullen diverse kanalen worden ingezet zoals een chatvenster op de website, Whatsapp en Messenger. De stad Kortrijk is trekker van dit project maar zal dit samen uitvoeren met de andere 13 gemeenten uit Leiedal. “Als het project succesvol is, kan dit uitgerold worden naar alle gemeenten in Vlaanderen”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

cd&v West-Vlaanderen wil in elke gemeente een energieloket

Op dinsdag 21 maart kwamen ruim 130 mensen samen op een Oranje trefpunt rond energie. Cd&v West-Vlaanderen wil mensen op deze manier beter informeren om stappen te zetten naar een betaalbare energiefactuur. “Mensen moeten we helpen en ondersteunen om hun energiefactuur naar beneden te halen. Energie besparen kan via grote renovaties maar ook door kleine maatregelen en tips. In elk gemeentehuis moet daarom een energieloket ingericht worden waar de West-Vlaming dichtbij huis terecht kan. Bovendien moet ook elke woning of bedrijfsgebouw een dak- en gevelscan krijgen, zodat elke bewoner snel inzicht heeft in de warmteverliezen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Economie

Meer dan vier miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse handelskernversterking

Afgelopen jaar ontvingen de West-Vlaamse gemeenten een subsidie voor handelskernversterking. Daarmee wil de Vlaamse overheid de leegstand van handelspanden in de dorpskernen tegengaan. “Doordat ondernemingen zich vaker verplaatsen naar de dorps- en stadsrand, daalt de aantrekkelijkheid van onze kernen. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale overheden voldoende slagkracht geven om de problematiek van de leegstand aan te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Jo Brouns (cd&v).