Ruim 426.000 euro voor virtuele assistent in Kortrijk en Zuid-West-Vlaanderen

Vlaanderen investeert en ondersteunt de lokale besturen in hun digitale dienstverlening. Kortrijk krijgt voor de ontwikkeling van een virtuele assistent 426.660,46 euro. “Met enkele klikken op de muis je dossier inkijken of documenten opvragen zonder verplaatsing, zonder tijdverlies, wordt voor steeds meer zaken mogelijk. Via Vlaamse subsidies willen we steden en gemeenten hierbij ondersteunen zodat de digitale dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk is”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Met het project “Gemeenten zonder gemeentehuis” wil Vlaanderen de lokale besturen stimuleren in te zetten op innovatie en digitalisering. Meer concreet zorgen de projecten voor een snellere doorlooptijd en minder administratieve rompslomp voor de burger, minder verplaatsingen betere informatie en betere toegankelijkheid van de diensten.

“Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat niet iedereen digitaal mee is. Digitale diensten zijn altijd maar een aanvulling aan de fysieke loketwerking”, zegt Brecht Warnez.

In dat kader van het digitaliseringsprogramma diende de stad Kortrijk een project in om burgers de mogelijkheid te geven om 24 uur per dag en 7 dagen in de week zeer eenvoudige informatie, diensten of producten bij hun stad op te vragen. Via een virtuele assistent is het de bedoeling om gepersonaliseerd en automatisch burgers, verenigingen en ondernemingen bij te staan bij hun vragen, het afleveren van documenten of het maken van afspraken. Daarvoor zullen diverse kanalen worden ingezet zoals een chatvenster op de website, Whatsapp en Messenger. De stad Kortrijk is trekker van dit project maar zal dit samen uitvoeren met de andere 13 gemeenten uit Leiedal. “Als het project succesvol is, kan dit uitgerold worden naar alle gemeenten in Vlaanderen”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Gemeenten besparen elektriciteit van bijna 16.000 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Zo daalde het energieverbruik met maar liefst 13,8% gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 54.791.778 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 16.000 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 13,8% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.