Ruim 100.000 inschrijvingen minder in het volwassenenonderwijs door coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op het volwassenonderwijs. De daling is het grootst bij de centra voor basiseducatie (-39%) die waar laaggeschoolden hun basisvaardigheden kunnen versterken op vlak van taal, rekenen, ICT of maatschappelijke oriëntatie. Die competenties zijn nochtans strikt noodzakelijk in het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt. “Dit is problematisch”, stellen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme. “Het volwassenenonderwijs is cruciaal bij het omscholen van mensen. Zij werken met kansengroepen en zijn ook een cruciale schakel in het omscholen naar knelpuntberoepen toe. Een relance van deze sector is nodig.”

We zien een grote impact van de coronacrisis op de participatie aan het volwassenenonderwijs: er zijn maar liefst 106.669 minder inschrijvingen dan vorig jaar. In september 2020 zijn er bij de Centra voor Basiseducatie (CBE) 39,0% minder inschrijvingen geregistreerd dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 34.617 inschrijvingen. Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) gaat het om 72.052 minder inschrijvingen dan op 20 september van vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 12,1%.

“De cijfers bewijzen zwart op wit dat de overheid hier zal moeten ingrijpen, willen we met ons volwassenenonderwijs een schakel op de toekomst blijven”, geeft Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij de minister aan.

Bovendien houden deze cijfers nog geen rekening met cursisten die zich de voorbije weken uitschreven. Tijdens de coronacommissie over volwassenenonderwijs op 30 oktober in het Vlaams parlement werd duidelijk dat het aantal uitschrijvingen, naast de andere harde klappen die het volwassenenonderwijs al kreeg, de situatie op scherp stelt” zeggen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme, beide lid van de commissie onderwijs in het Vlaams parlement.

Meer aandacht nodig voor volwassenenonderwijs

“Het volwassenenonderwijs is in deze coronacrisis wat vergeten geweest terwijl de cursisten vaak een kwetsbare doelgroep is die extra aandacht vraagt”, vertelt Brecht Warnez. “Voor vele cursisten is afstandsonderwijs onmogelijk omdat de cursisten digitaal niet vaardig zijn, thuis geen geschikte apparatuur hebben of omdat het om praktijklessen gaat.” Het risico op afhaken was dus zeer groot. Wat nu ook blijkt uit het aantal inschrijvingen dit schooljaar.

“Tijdens en na de coronacrisis vraagt de gewijzigde arbeidsmarkt meer dan ooit om om- en bijscholingen. Alleen al de digitale vaardigheden van veel mensen zullen moeten worden aangescherpt. De centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs gaan daar een belangrijke rol in spelen”, stelt Brecht Warnez.

CD&V-fractie vraagt versterking volwassenenonderwijs

In het Vlaams Parlement werd op 28 oktober decretaal de Vlaamse Regering de mogelijkheid gegeven om aanvullende personele ondersteuning toe te kennen aan onderwijsinstellingen. CD&V roept daarom minister Ben Weyts op om extra relancemaatregelen te voorzien voor het volwassenenonderwijs.

“De omkadering en financiering van volgend schooljaar wordt gebaseerd op de inschrijvingen dit jaar. Door de coronacrisis dreigt die nu fors te dalen terwijl net een injectie nodig is”, verklaart Loes Vandromme. “In dit nooddecreet werd ook al vastgelegd dat de rationalisatienorm wegvalt, het minimum aantal regelmatige leerlingen dat behaald moet worden om de onderwijsvorm te mogen behouden.” Nu afstandsonderwijs opnieuw de norm wordt in het volwassenenonderwijs, moet ook dit jaar de logistieke ondersteuning worden aangescherpt vinden beide parlementsleden: “De kwetsbare groepen in het volwassenenonderwijs moeten gebruik kunnen maken van een laptop  en een internetverbinding zodat ze via kwalitatief afstandsonderwijs sterker staan in onze maatschappij.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.