Ruim 100.000 inschrijvingen minder in het volwassenenonderwijs door coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op het volwassenonderwijs. De daling is het grootst bij de centra voor basiseducatie (-39%) die waar laaggeschoolden hun basisvaardigheden kunnen versterken op vlak van taal, rekenen, ICT of maatschappelijke oriëntatie. Die competenties zijn nochtans strikt noodzakelijk in het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt. “Dit is problematisch”, stellen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme. “Het volwassenenonderwijs is cruciaal bij het omscholen van mensen. Zij werken met kansengroepen en zijn ook een cruciale schakel in het omscholen naar knelpuntberoepen toe. Een relance van deze sector is nodig.”

We zien een grote impact van de coronacrisis op de participatie aan het volwassenenonderwijs: er zijn maar liefst 106.669 minder inschrijvingen dan vorig jaar. In september 2020 zijn er bij de Centra voor Basiseducatie (CBE) 39,0% minder inschrijvingen geregistreerd dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 34.617 inschrijvingen. Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) gaat het om 72.052 minder inschrijvingen dan op 20 september van vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 12,1%.

“De cijfers bewijzen zwart op wit dat de overheid hier zal moeten ingrijpen, willen we met ons volwassenenonderwijs een schakel op de toekomst blijven”, geeft Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij de minister aan.

Bovendien houden deze cijfers nog geen rekening met cursisten die zich de voorbije weken uitschreven. Tijdens de coronacommissie over volwassenenonderwijs op 30 oktober in het Vlaams parlement werd duidelijk dat het aantal uitschrijvingen, naast de andere harde klappen die het volwassenenonderwijs al kreeg, de situatie op scherp stelt” zeggen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme, beide lid van de commissie onderwijs in het Vlaams parlement.

Meer aandacht nodig voor volwassenenonderwijs

“Het volwassenenonderwijs is in deze coronacrisis wat vergeten geweest terwijl de cursisten vaak een kwetsbare doelgroep is die extra aandacht vraagt”, vertelt Brecht Warnez. “Voor vele cursisten is afstandsonderwijs onmogelijk omdat de cursisten digitaal niet vaardig zijn, thuis geen geschikte apparatuur hebben of omdat het om praktijklessen gaat.” Het risico op afhaken was dus zeer groot. Wat nu ook blijkt uit het aantal inschrijvingen dit schooljaar.

“Tijdens en na de coronacrisis vraagt de gewijzigde arbeidsmarkt meer dan ooit om om- en bijscholingen. Alleen al de digitale vaardigheden van veel mensen zullen moeten worden aangescherpt. De centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs gaan daar een belangrijke rol in spelen”, stelt Brecht Warnez.

CD&V-fractie vraagt versterking volwassenenonderwijs

In het Vlaams Parlement werd op 28 oktober decretaal de Vlaamse Regering de mogelijkheid gegeven om aanvullende personele ondersteuning toe te kennen aan onderwijsinstellingen. CD&V roept daarom minister Ben Weyts op om extra relancemaatregelen te voorzien voor het volwassenenonderwijs.

“De omkadering en financiering van volgend schooljaar wordt gebaseerd op de inschrijvingen dit jaar. Door de coronacrisis dreigt die nu fors te dalen terwijl net een injectie nodig is”, verklaart Loes Vandromme. “In dit nooddecreet werd ook al vastgelegd dat de rationalisatienorm wegvalt, het minimum aantal regelmatige leerlingen dat behaald moet worden om de onderwijsvorm te mogen behouden.” Nu afstandsonderwijs opnieuw de norm wordt in het volwassenenonderwijs, moet ook dit jaar de logistieke ondersteuning worden aangescherpt vinden beide parlementsleden: “De kwetsbare groepen in het volwassenenonderwijs moeten gebruik kunnen maken van een laptop  en een internetverbinding zodat ze via kwalitatief afstandsonderwijs sterker staan in onze maatschappij.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.