Ruim 100.000 inschrijvingen minder in het volwassenenonderwijs door coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op het volwassenonderwijs. De daling is het grootst bij de centra voor basiseducatie (-39%) die waar laaggeschoolden hun basisvaardigheden kunnen versterken op vlak van taal, rekenen, ICT of maatschappelijke oriëntatie. Die competenties zijn nochtans strikt noodzakelijk in het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt. “Dit is problematisch”, stellen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme. “Het volwassenenonderwijs is cruciaal bij het omscholen van mensen. Zij werken met kansengroepen en zijn ook een cruciale schakel in het omscholen naar knelpuntberoepen toe. Een relance van deze sector is nodig.”

We zien een grote impact van de coronacrisis op de participatie aan het volwassenenonderwijs: er zijn maar liefst 106.669 minder inschrijvingen dan vorig jaar. In september 2020 zijn er bij de Centra voor Basiseducatie (CBE) 39,0% minder inschrijvingen geregistreerd dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 34.617 inschrijvingen. Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) gaat het om 72.052 minder inschrijvingen dan op 20 september van vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 12,1%.

“De cijfers bewijzen zwart op wit dat de overheid hier zal moeten ingrijpen, willen we met ons volwassenenonderwijs een schakel op de toekomst blijven”, geeft Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij de minister aan.

Bovendien houden deze cijfers nog geen rekening met cursisten die zich de voorbije weken uitschreven. Tijdens de coronacommissie over volwassenenonderwijs op 30 oktober in het Vlaams parlement werd duidelijk dat het aantal uitschrijvingen, naast de andere harde klappen die het volwassenenonderwijs al kreeg, de situatie op scherp stelt” zeggen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme, beide lid van de commissie onderwijs in het Vlaams parlement.

Meer aandacht nodig voor volwassenenonderwijs

“Het volwassenenonderwijs is in deze coronacrisis wat vergeten geweest terwijl de cursisten vaak een kwetsbare doelgroep is die extra aandacht vraagt”, vertelt Brecht Warnez. “Voor vele cursisten is afstandsonderwijs onmogelijk omdat de cursisten digitaal niet vaardig zijn, thuis geen geschikte apparatuur hebben of omdat het om praktijklessen gaat.” Het risico op afhaken was dus zeer groot. Wat nu ook blijkt uit het aantal inschrijvingen dit schooljaar.

“Tijdens en na de coronacrisis vraagt de gewijzigde arbeidsmarkt meer dan ooit om om- en bijscholingen. Alleen al de digitale vaardigheden van veel mensen zullen moeten worden aangescherpt. De centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs gaan daar een belangrijke rol in spelen”, stelt Brecht Warnez.

CD&V-fractie vraagt versterking volwassenenonderwijs

In het Vlaams Parlement werd op 28 oktober decretaal de Vlaamse Regering de mogelijkheid gegeven om aanvullende personele ondersteuning toe te kennen aan onderwijsinstellingen. CD&V roept daarom minister Ben Weyts op om extra relancemaatregelen te voorzien voor het volwassenenonderwijs.

“De omkadering en financiering van volgend schooljaar wordt gebaseerd op de inschrijvingen dit jaar. Door de coronacrisis dreigt die nu fors te dalen terwijl net een injectie nodig is”, verklaart Loes Vandromme. “In dit nooddecreet werd ook al vastgelegd dat de rationalisatienorm wegvalt, het minimum aantal regelmatige leerlingen dat behaald moet worden om de onderwijsvorm te mogen behouden.” Nu afstandsonderwijs opnieuw de norm wordt in het volwassenenonderwijs, moet ook dit jaar de logistieke ondersteuning worden aangescherpt vinden beide parlementsleden: “De kwetsbare groepen in het volwassenenonderwijs moeten gebruik kunnen maken van een laptop  en een internetverbinding zodat ze via kwalitatief afstandsonderwijs sterker staan in onze maatschappij.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Respect werkt

Onze partij pleit voor meer respect. Een ouderwets woord, maar vandaag belangrijker dan ooit.

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).