Roep om een flexibelere ouderenzorg klinkt steeds luider

De Covid-19 pandemie heeft zijn sporen nagelaten in de zorgsector, vele centra werden geconfronteerd met een historisch lage bezettingsgraad. Er kan echter opgelucht ademgehaald worden; de laatste cijfers tonen aan dat de huidige leegstand de komende maanden in grote mate zal worden ingelopen. Door de crisis werden de al aanwezige hinderpalen voor een residentiële opname echter nog duidelijker, mensen willen zo lang mogelijk thuisblijven waardoor een opname slechts in allerlaatste instantie overwogen wordt.

De uitdaging naar de toekomst toe, is de zorg zodanig afstemmen zodat mensen de zorgvormen die ze op bepaalde momenten nodig hebben, ook kunnen krijgen. De komende jaren zal het van belang zijn om te blijven inzetten op vernieuwende woonvormen” zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Leegstand lijkt van tijdelijke aard

Voor de COVID-19 crisis, registreerde het agentschap Zorg en Gezondheid in januari 2020 een bezetting van 94,9 procent, eind december 2020 bevond de bezettingsgraad zich op een dieptepunt van 87,1 procent.  “De beperkte bezoekregeling en de angst voor besmetting tijdens de coronacrisis zijn de belangrijkste redenen die mensen ervan weerhielden om naar een woonzorgcentrum te gaan”, geeft Warnez mee.

De laatste cijfers tonen aan dat de bezettingsgraad terug aanleunt tegen de situatie zoals voorafgaand aan de crisis, in West-Vlaanderen bleef de daling zelfs beperkt tot 0,54 procent.

 “De aanhoudende trend van een stijgende bezettingsgraad is aanwezig, maar verloopt alsnog traag. Er werd besloten om de compensatiemaatregelen voor de verminderde bezetting vanwege COVID-19 te verlengen tot het einde van dit jaar”, stelt Brecht Warnez.


340 wzc-bedden en 27 kortverblijfbedden extra in West-Vlaanderen

Woonzorgcentra of centra voor kortverblijven die uitbreidingsplannen hebben werd gevraagd om hun toekomstplannen grondig te evalueren. Ze kunnen een bijkomend uitstel van maximum één jaar aanvragen, omwille van bijkomende vertraging door de COVID-19-pandemie. Slechts een beperkt aantal projecten gaf aan van deze mogelijkheid gebruik te maken.

In West-Vlaanderen zijn er afgelopen anderhalf jaar 340 erkende bedden in woonzorgcentra, en 27 erkende bedden in kortverblijf bijgekomen. Op het gehele Vlaamse grondgebied kwamen er 1 122 erkende bedden in woonzorgcentra en 84 erkende bedden in kortverblijf bij. Er is dus nog beschikbare programmatieruimte, het zal belangrijk zijn op welke manier deze bedden de komende jaren ingevuld zullen worden.

Flexibiliteit in de ouderenzorg

Een ruim aanbod aan zorgvormen moet mensen toelaten om zo lang mogelijk thuis te blijven. “In dat opzicht lijkt het zeker de moeite waard om verder te onderzoeken op welke manier wooneenheden in woonzorgcentra een flexibelere invulling kunnen krijgen, bijvoorbeeld als kortverblijf of dagopvang”, zegt Warnez.

Stijging aantal erkende woongelegenheden woonzorgcentrum
tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2021:

ProvincieAantal wgl 1/1/2020Aantal wgl 1/6/2021
Antwerpen22.13722.489
Vlaams-Brabant13.70513.897
Limburg9.2239.219
Oost-Vlaanderen19.22819.320
West-Vlaanderen16.86217.202
Brussel8741.024
Totaal82.02983.151

(bron: Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid)

Stijging aantal erkende verblijfseenheden centrum voor kortverblijf type 1
tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2021:

ProvincieAantal ve 1/1/2020Aantal ve 1/6/2021
Antwerpen643651
Vlaams-Brabant372384
Limburg272286
Oost-Vlaanderen613636
West-Vlaanderen559586
Brussel1313
Totaal2.4722.556

((bron: Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid): Vlaams agentschap

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Wingene

Gevuld schoentje voor elk kind dankzij speelgoedinzamelactie

Het Huis van het Kind Wingene, vzw De Kapstok en de Pastorale Eenheid Sint-Augustinus Beernem-Ruiselede-Wingene helpen Sinterklaas een handje en zorgen er ook dit jaar voor dat elk schoentje gevuld wordt. Een grote speelgoedinzameling en een honderdtal sintpakketjes zijn het resultaat van deze warme samenwerking. “Cadeautjes nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget”, zegt schepen Tom Braet, “voor kwetsbare gezinnen is dit vaak niet evident. We zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.”

UitPas
Binnenlands Bestuur

Cd&v wil UiTPAS in elke Vlaamse stad en gemeente

Vandaag kan je in één op twee gemeenten beroep doen op de UiTPAS. Te weinig, vinden Vlaams parlementsleden Maaike De Rudder en Brecht Warnez (cd&v).“De UiTPAS moet een evidente keuze zijn voor steden en gemeenten”, zeggen de parlementsleden. “We moeten elke stad en gemeente overtuigen om zo een pas te integreren in het lokaal vrijetijds- en armoedebeleid.” Om dit te realiseren pleiten ze voor een promotiecampagne en het laten wegvallen van administratieve kosten.