Roep om een flexibelere ouderenzorg klinkt steeds luider

De Covid-19 pandemie heeft zijn sporen nagelaten in de zorgsector, vele centra werden geconfronteerd met een historisch lage bezettingsgraad. Er kan echter opgelucht ademgehaald worden; de laatste cijfers tonen aan dat de huidige leegstand de komende maanden in grote mate zal worden ingelopen. Door de crisis werden de al aanwezige hinderpalen voor een residentiële opname echter nog duidelijker, mensen willen zo lang mogelijk thuisblijven waardoor een opname slechts in allerlaatste instantie overwogen wordt.

De uitdaging naar de toekomst toe, is de zorg zodanig afstemmen zodat mensen de zorgvormen die ze op bepaalde momenten nodig hebben, ook kunnen krijgen. De komende jaren zal het van belang zijn om te blijven inzetten op vernieuwende woonvormen” zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Leegstand lijkt van tijdelijke aard

Voor de COVID-19 crisis, registreerde het agentschap Zorg en Gezondheid in januari 2020 een bezetting van 94,9 procent, eind december 2020 bevond de bezettingsgraad zich op een dieptepunt van 87,1 procent.  “De beperkte bezoekregeling en de angst voor besmetting tijdens de coronacrisis zijn de belangrijkste redenen die mensen ervan weerhielden om naar een woonzorgcentrum te gaan”, geeft Warnez mee.

De laatste cijfers tonen aan dat de bezettingsgraad terug aanleunt tegen de situatie zoals voorafgaand aan de crisis, in West-Vlaanderen bleef de daling zelfs beperkt tot 0,54 procent.

 “De aanhoudende trend van een stijgende bezettingsgraad is aanwezig, maar verloopt alsnog traag. Er werd besloten om de compensatiemaatregelen voor de verminderde bezetting vanwege COVID-19 te verlengen tot het einde van dit jaar”, stelt Brecht Warnez.


340 wzc-bedden en 27 kortverblijfbedden extra in West-Vlaanderen

Woonzorgcentra of centra voor kortverblijven die uitbreidingsplannen hebben werd gevraagd om hun toekomstplannen grondig te evalueren. Ze kunnen een bijkomend uitstel van maximum één jaar aanvragen, omwille van bijkomende vertraging door de COVID-19-pandemie. Slechts een beperkt aantal projecten gaf aan van deze mogelijkheid gebruik te maken.

In West-Vlaanderen zijn er afgelopen anderhalf jaar 340 erkende bedden in woonzorgcentra, en 27 erkende bedden in kortverblijf bijgekomen. Op het gehele Vlaamse grondgebied kwamen er 1 122 erkende bedden in woonzorgcentra en 84 erkende bedden in kortverblijf bij. Er is dus nog beschikbare programmatieruimte, het zal belangrijk zijn op welke manier deze bedden de komende jaren ingevuld zullen worden.

Flexibiliteit in de ouderenzorg

Een ruim aanbod aan zorgvormen moet mensen toelaten om zo lang mogelijk thuis te blijven. “In dat opzicht lijkt het zeker de moeite waard om verder te onderzoeken op welke manier wooneenheden in woonzorgcentra een flexibelere invulling kunnen krijgen, bijvoorbeeld als kortverblijf of dagopvang”, zegt Warnez.

Stijging aantal erkende woongelegenheden woonzorgcentrum
tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2021:

ProvincieAantal wgl 1/1/2020Aantal wgl 1/6/2021
Antwerpen22.13722.489
Vlaams-Brabant13.70513.897
Limburg9.2239.219
Oost-Vlaanderen19.22819.320
West-Vlaanderen16.86217.202
Brussel8741.024
Totaal82.02983.151

(bron: Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid)

Stijging aantal erkende verblijfseenheden centrum voor kortverblijf type 1
tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2021:

ProvincieAantal ve 1/1/2020Aantal ve 1/6/2021
Antwerpen643651
Vlaams-Brabant372384
Limburg272286
Oost-Vlaanderen613636
West-Vlaanderen559586
Brussel1313
Totaal2.4722.556

((bron: Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid): Vlaams agentschap

Gerelateerd nieuws

Milieu

West-Vlaamse zorgcentra krijgen bijna 6 miljoen euro om energiefactuur te verlagen

Onze West-Vlaamse zorginstellingen investeren dit jaar meer dan 11,3 miljoen euro in energierenovaties. Daarvoor krijgen ze 5,9 miljoen euro subsidies en zijn daarmee koploper in Vlaanderen. Dat antwoordde minister van welzijn Wouter Beke aan Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). “Elke euro die we niet aan elektriciteit of verwarming moeten spenderen, kan naar zorg voor de mensen gaan. We moeten nu meer dan ooit investeren in isolatie, warmtepompen, zonnepanelen enzovoort”, zegt Warnez tevreden.

Binnenlands Bestuur

Vrijwilligersplatform om match te maken tussen noden en aanbod in vluchtelingencrisis

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote vluchtelingencrisis op ons continent. “Lokale besturen nemen alweer een belangrijke rol op, maar ze hebben nood aan ondersteuning hierbij”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. Hij pleit voor een online platform waar burgers zich kunnen melden als bv. buddy waarop een lokaal bestuur beroep kan doen bij het onthaal van vluchtelingen.

Wingene

Noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne komt op gang

Het is alle hens aan dek om de naar schatting 4 miljoen Oekraïense vluchtelingen te helpen. “De nood is zo dichtbij voelbaar. Het zet burgers en overheid aan tot actie”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. “Ik pleit voor het openstellen van de leegstaande woningen en gebouwen van de Vlaamse overheid en huisvest ook twee vluchtelingengezinnen in een woning van de familie.”