Plan minister Weyts voor groepsaankoop AED-toestellen flopt

Minister Weyts lanceerde begin juli een groepsaankoop voor reanimatiemateriaal, waaronder AED-toestellen. “Met slechts 8 aanvragen is de groepsaankoop een ware mislukking. Vlaanderen zou beter een budget voorzien voor de lokale besturen om de aankoop van reanimatiemateriaal te stimuleren. In mijn gemeente doen we dat en zien we dat dit werkt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Weyts (N-VA).

Begin juli lanceerde minister Weyts een groepsaankoop voor reanimatiemateriaal, waaronder AED-toestellen. AED-toestellen zijn van levensbelang. Ze worden ingezet om via een elektrische schok aan het hart mensen te redden. Initieel zouden lokale besturen en clubs reeds in augustus 2021 kunnen intekenen op de raamovereenkomsten, maar dat plan liep een jaar vertraging op.

Slechts 8 aanvragen

Vanaf seizoen 2023-2024 wordt door Voetbal Vlaanderen een AED-toestel verplicht voor elke club, op al haar sites. Veel lokale besturen maakten afspraken met de clubs om deze voorziening mogelijk te maken. Daarnaast kwam ook minister van sport Weyts met een aanbod tot groepsaankoop. Sport Vlaanderen registreert tot op heden slechts 8 aanvragen voor reanimatiemateriaal. Via de digitale kanalen van Sport Vlaanderen zoals de nieuwsbrief, social media, etc. werden sportverenigingen en lokale besturen op de hoogte gebracht van de beschikbare raamovereenkomsten.

Lokale besturen kunnen dit beter

Het plan van minister Weyts werkt duidelijk niet. Concreet veiligheids- en infrastructuurbeleid is veel efficiënter vanuit onze lokale besturen. Het lokale bestuur staat immers dichter bij de burger waardoor sportverenigingen sneller bereikt kunnen worden”, stelt Warnez die in zijn eigen gemeente Wingene in zo’n subsidiemogelijkheid voorziet.

“In onze gemeente kan elke organisatie een subsidie van 1.200 euro krijgen voor de aankoop van een AED-toestel en AED-kast. Ook het onderhoudscontract wordt door de gemeente betaalt. De enige voorwaarde is dat het toestel publiek beschikbaar is”, legt Warnez uit. In Wingene wordt dit ook gekoppeld aan de nodige opleidingen die de gemeente samen met het Rode Kruis organiseert. Hij stelt dat minister Weyts de voorziene middelen aan de lokale besturen geeft die hierop willen inzetten en zo op het terrein oplossingen te voorzien.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.