Operatie Proper beloont 191 West-Vlaamse actieplannen voor 140.000 euro

West-Vlaamse scholen en verenigingen namen in 2022 opnieuw massaal deel aan Operatie Proper. Maar liefst 224 West-Vlaamse scholen en verengingen dienden een actieplan in. “Dit is een duidelijk signaal dat West-Vlaamse scholen en verenigingen zich blijven engageren voor een proper leefmilieu. We kunnen dit alleen maar blijven aanmoedigen.”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Operatie Proper is een project waarbij scholen en verenigingen zich inzetten om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Via een beloningsysteem kunnen scholen en verenigingen zich engageren om hieraan hun steentje bij te dragen. Ze kunnen acties organiseren in ruil voor een beloning, die varieert tussen 500 en 975 euro. Per voltooid actieplan krijgt het lokale bestuur bovendien een vergoeding van 250 euro.

Operatie Proper in een nieuw jasje

Het project werd grondig hervormd. Zo kreeg het online platform een update om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. De actieplannen werden herwerkt en bevatten nu meer inhoudelijke ondersteuning zoals extra uitleg en tips. Elke deelnemer kan bovendien het actieplan vormgeven met actiepunten naar keuze, waardoor ze zelf hun traject kunnen invullen aan de hand van hun mogelijkheden en noden. Ten slotte wordt de beloning niet meer berekend op basis van het aantal deelnemers, maar wel op basis van de geleverde inspanningen en eindresultaten.

Lokale besturen en deelnemende scholen en verengingen waren zelf vragende partij voor een bijsturing van de beloningen in het kader van Operatie Proper. Er was immers een scheeftrekking ontstaan tussen de grootte van de deelnemende scholen en verenigingen en de beloning.

De hervorming van Operatie Proper zorgt voor een eerlijkere verdeling van de subsidies. Op basis van de nieuwe voorwaarden kunnen kleinere scholen of jeugdverenigingen met een grote inzet beter naar waarde beloond worden.”, verklaart Brecht Warnez.

Totale beloning van 431.800 euro

Vorig jaar kregen 566 actieplannen een beloning, dit is goed voor een totaalbedrag van 431.800 euro. In West-Vlaanderen werden 191 actieplannen beloond ten bedrage van 139.475 euro. Operatie Proper blijft een sterk educatief project, omdat het kinderen en jongeren aanzet om op een bewuste manier om te gaan met het milieu. Op die manier geeft het project een resultaat op langere termijn. “De Vlaamse overheid heeft voor 2023 & 2024 opnieuw voldoende budget vrijgemaakt voor Operatie Proper. Samen met onze vrijwilligers willen we de impact verder laten groeien”, stelt Brecht Warnez.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen vergroent: 775 natuurgroenperken op twee jaar tijd

De afgelopen twee jaar hebben lokale overheden in heel Vlaanderen aanzienlijke inspanningen geleverd om meer natuurgroenperken aan te leggen binnen het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. “Nieuwe groenperken zijn absoluut nodig in de centra van onze steden en gemeenten. Dat is niet alleen een kwestie van esthetiek maar ze zorgen ook voor rust en welzijn in verstedelijkte gebieden. Ze komen de levenskwaliteit van de burgers ten goede”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Renovatie stookplaats sporthal Wingene is afgerond

Het gemeentebestuur van Wingene investeerde in een nieuwe stookplaats met warmtepomp in de sporthal van Wingene en krijgt hiervoor een subsidie uit het provinciale klimaatfonds van 50.000 euro. De renovatie werd recent afgerond.