Op Voka-stage bij Vanden Broele in Brugge

Ook in het zomerreces zat Vlaams Parlementslid Brecht Warnez niet stil. Hij trok onder andere een dag op zomerstage bij Vanden Broele. Al 25 jaar biedt Voka volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Bij Vanden Broele sprak Warnez de hele dag met bedrijfsleiders en medewerkers over innovatie in digitale dienstverlening van lokale besturen.

Voka grijpt deze periode aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka-stages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen.

Brecht Warnez werd uitgenodigd bij Vanden Broele. Bedrijfsleider Tom Vanden Broele  en general manager Bram Van Impe zorgden, heel gedreven, voor een boeiend programma.

Link tussen het bedrijf en de lokale besturen

Vanden Broele is een bedrijf dat zich de voorbije 20 jaar van drukkerij en uitgeverij omvormde naar een heel moderne organisatie die naast het uitgeven, vooral digitale oplossingen ontwikkelt voor steden en gemeenten, politie, de welzijns- en zorgsector en kerkfabrieken. Daarnaast verzamelen ze kennis en verspreiden ze deze opnieuw gebruiksklaar onder hun klanten.

Het bedrijf heeft 64 jaar ervaring en stelt in Brugge een 100-tal personeelsleden te werk en maakt onder andere producten rond digitale dienstverlening voor burgers, ondernemingen en verenigingen. Ze ontwikkelden een toepassing om documenten digitaal te ondertekenen en te beheren. Ze beheren Subsidiemanager waardoor steden en gemeenten en de zorgsector het bos door de bomen vinden in alle subsidiekanalen. Via Religiosoft beheren kerkfabrieken hun administratie en via hun Connect-toepassingen ontsluit Vanden Broele massa’s vakspecifieke kennis per thema. Recent nam het bedrijf Skryv over, waardoor Vanden Broele nu actief is voor alle overheden van ons land.

Elke 27 seconden levert het bedrijf via hun product eGovFlow via een stad of een gemeente een officieel document af.  

“Gedurende de hele dag kwam ik in contact met de werking en uitdagingen van het bedrijf. De dynamiek tussen hen en de lokale besturen, ligt dicht mijn werkveld. Het bezoek is een echte meerwaarde”, stelt Brecht Warnez.

Innovatie die zorgt voor betere service naar de burger

Het bedrijf Vanden Broele ontwikkelt heel wat diensten naar verschillende overheden. Zo ondersteunt het bedrijf de digitale dienstverlening. Zowel personeel van de overheid als de burger maakt zo gebruik van hun innovatief werk.

“Er gebeurt in en rond het bedrijf veel innovatie en baanbrekend werk. Elke burger die gebruik maakt van de website van een overheid kan de vooruitgang vaststellen. Een betere digitale dienstverlening zorgt voor een efficiënter en toegankelijker bestuur.”

Bij Vanden Broele is Bram Van Impe de General Manager. “Hij slaagt er met zijn teams in om op een moderne manier beleid toegankelijk te maken voor het personeel en de gebruikers van overheidswebsites”, zegt Warnez.

Vanden Broele werkt hiervoor nauw samen met mensen uit het beleid en overheidspersoneel. “Samenwerking loont, want door alle spelers samen te brengen slagen we er keer op keer in om haalbare oplossingen te maken voor onze lokale gemeenten”, stelt bedrijfsleider Tom Vanden Broele.

Een geslaagd initiatief van Voka

De stage is een initiatief van Voka. “Veel politici zijn in het parlement bezig met dossiers die een directe impact hebben onze ondernemingen. Het parlementaire werk is één iets, de impact daarvan bij de ondernemingen zelf, is nog iets anders. Vandaar dat Voka al meer dan 25 jaar de kans biedt om ook op de bedrijfsvloer te ervaren hoe het gesteld is met onze ondernemingen en wat de uitdagingen zijn op de vloer.” Vlaams Parlementslid Brecht Warnez is heel dankbaar voor de kans die hij kreeg om deze dag te kunnen meemaken. “Ik neem een zee van goede ideeën mee naar Brussel”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Operatie Proper beloont 191 West-Vlaamse actieplannen voor 140.000 euro

West-Vlaamse scholen en verenigingen namen in 2022 opnieuw massaal deel aan Operatie Proper. Maar liefst 224 West-Vlaamse scholen en verengingen dienden een actieplan in. “Dit is een duidelijk signaal dat West-Vlaamse scholen en verenigingen zich blijven engageren voor een proper leefmilieu. We kunnen dit alleen maar blijven aanmoedigen.”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Leesoffensief start met onder andere auteursresidenties in 3 secundaire scholen

Het niveau van ons leesonderwijs moet terug beter. “Vlaanderen neemt tientallen initiatieven om het leesonderwijs te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Ben Weyts (N-VA). De investeringen gebeuren binnen onderwijs, cultuur, welzijn, lokale besturen en lopen verspreid over alle leeftijdsgroepen van de bevolking.

Cultuur

64% van de West-Vlaamse bibliotheken gebruikt Vlaams e-boekenplatform

De vzw Cultuurconnect, een organisatie van de Vlaamse overheid, heeft een Vlaamse e-boekendienst ontwikkeld. Daarvoor kon het rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. “Verdere digitalisering van het bibliotheekaanbod blijft een startend initiatief waar zeker een doelpubliek voor is”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.