Op Voka-stage bij Vanden Broele in Brugge

Ook in het zomerreces zat Vlaams Parlementslid Brecht Warnez niet stil. Hij trok onder andere een dag op zomerstage bij Vanden Broele. Al 25 jaar biedt Voka volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Bij Vanden Broele sprak Warnez de hele dag met bedrijfsleiders en medewerkers over innovatie in digitale dienstverlening van lokale besturen.

Voka grijpt deze periode aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka-stages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen.

Brecht Warnez werd uitgenodigd bij Vanden Broele. Bedrijfsleider Tom Vanden Broele  en general manager Bram Van Impe zorgden, heel gedreven, voor een boeiend programma.

Link tussen het bedrijf en de lokale besturen

Vanden Broele is een bedrijf dat zich de voorbije 20 jaar van drukkerij en uitgeverij omvormde naar een heel moderne organisatie die naast het uitgeven, vooral digitale oplossingen ontwikkelt voor steden en gemeenten, politie, de welzijns- en zorgsector en kerkfabrieken. Daarnaast verzamelen ze kennis en verspreiden ze deze opnieuw gebruiksklaar onder hun klanten.

Het bedrijf heeft 64 jaar ervaring en stelt in Brugge een 100-tal personeelsleden te werk en maakt onder andere producten rond digitale dienstverlening voor burgers, ondernemingen en verenigingen. Ze ontwikkelden een toepassing om documenten digitaal te ondertekenen en te beheren. Ze beheren Subsidiemanager waardoor steden en gemeenten en de zorgsector het bos door de bomen vinden in alle subsidiekanalen. Via Religiosoft beheren kerkfabrieken hun administratie en via hun Connect-toepassingen ontsluit Vanden Broele massa’s vakspecifieke kennis per thema. Recent nam het bedrijf Skryv over, waardoor Vanden Broele nu actief is voor alle overheden van ons land.

Elke 27 seconden levert het bedrijf via hun product eGovFlow via een stad of een gemeente een officieel document af.  

“Gedurende de hele dag kwam ik in contact met de werking en uitdagingen van het bedrijf. De dynamiek tussen hen en de lokale besturen, ligt dicht mijn werkveld. Het bezoek is een echte meerwaarde”, stelt Brecht Warnez.

Innovatie die zorgt voor betere service naar de burger

Het bedrijf Vanden Broele ontwikkelt heel wat diensten naar verschillende overheden. Zo ondersteunt het bedrijf de digitale dienstverlening. Zowel personeel van de overheid als de burger maakt zo gebruik van hun innovatief werk.

“Er gebeurt in en rond het bedrijf veel innovatie en baanbrekend werk. Elke burger die gebruik maakt van de website van een overheid kan de vooruitgang vaststellen. Een betere digitale dienstverlening zorgt voor een efficiënter en toegankelijker bestuur.”

Bij Vanden Broele is Bram Van Impe de General Manager. “Hij slaagt er met zijn teams in om op een moderne manier beleid toegankelijk te maken voor het personeel en de gebruikers van overheidswebsites”, zegt Warnez.

Vanden Broele werkt hiervoor nauw samen met mensen uit het beleid en overheidspersoneel. “Samenwerking loont, want door alle spelers samen te brengen slagen we er keer op keer in om haalbare oplossingen te maken voor onze lokale gemeenten”, stelt bedrijfsleider Tom Vanden Broele.

Een geslaagd initiatief van Voka

De stage is een initiatief van Voka. “Veel politici zijn in het parlement bezig met dossiers die een directe impact hebben onze ondernemingen. Het parlementaire werk is één iets, de impact daarvan bij de ondernemingen zelf, is nog iets anders. Vandaar dat Voka al meer dan 25 jaar de kans biedt om ook op de bedrijfsvloer te ervaren hoe het gesteld is met onze ondernemingen en wat de uitdagingen zijn op de vloer.” Vlaams Parlementslid Brecht Warnez is heel dankbaar voor de kans die hij kreeg om deze dag te kunnen meemaken. “Ik neem een zee van goede ideeën mee naar Brussel”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Binnenlands Bestuur

Uitgaven in steden en gemeenten 1,4 miljard euro hoger

Dit jaar worden de steden en gemeenten geconfronteerd met uitgaven die 1,4 miljard euro hoger liggen dan aan het begin van de legislatuur begroot. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez – die de cijfers opvroeg bij minister Rutten – wijst op de significante stijgingen in personeels-, energie- en operationele kosten en benadrukt de noodzaak van een duurzame oplossing. “Vlaanderen heeft al heel wat financiële inspanningen gedaan voor de lokale besturen maar die zijn niet altijd even rechtvaardig. Het gemeentefonds moet op de schop en ook het nodige respect tonen voor de kleinere steden en gemeenten”, aldus Warnez.

Binnenlands Bestuur

Cd&v legt reddingsplan op tafel voor gemeentelijke zwembaden

De bouw en de uitbating van lokale zwembaden wordt voor veel gemeentebesturen onhaalbaar. “De voorbije 20 jaar sloot in bijna één op vier gemeenten het zwembad. Willen we straks nog publieke zwembaden, dan is het dringend tijd voor een andere aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hiervoor een voorstel neerlegt in het parlement.