Op twee jaar tijd 73 nieuwe West-Vlaamse hoevewinkels, dankzij 1 miljoen euro Vlaamse steun

Het aantal West-Vlaamse hoevewinkels is sinds de pandemie spectaculair gestegen. De Vlaamse overheid biedt via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) investeringssteun aan landbouwers zodat ze een hoevewinkel kunnen opstarten. “Hoevewinkels zijn een extra inkomstenbron voor onze landbouwers, ze verkleinen de afstand tussen producent en consument en vallen onder de korte keten, waardoor het ook nog eens positief is voor het klimaat”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Jo Brouns (cd&v).

1 miljoen euro Vlaamse steun voor 73 nieuwe winkels

“De voorbije 2 jaar zijn er in West-Vlaanderen 73 nieuwe hoevewinkels geopend. Hiermee is onze provincie de grootste aanvrager. 31 % van het aantal extra Vlaamse hoevewinkels kan je in West-Vlaanderen vinden”, rekende het parlementslid uit. Vlaanderen voorziet 916.818 euro aan opstartsteun.

Op deze manier steunen we onze boeren, alsook de korte keten en bij uitbreiding ons klimaat”, geeft Warnez mee.

Stijging aantal hoevewinkels20212022
West-Vlaanderen4429

Opvallend is dat geen enkele West-Vlaamse aanvraag werd geweigerd.

Hiermee wil minister Brouns een steun geven aan de sterke agrarische sector en eveneens het toenemende belang van lokale producten en duurzame landbouwpraktijken in deze regio ondersteunen”, verduidelijkt Brecht Warnez.

Dit nabije beleid past perfect binnen de visienota ‘korte keten’ die de afstand tussen consument en producent tracht te verkleinen. Dit zorgt dan op zijn beurt voor, een groter gemeenschapsgevoel, het biedt broodnodige steun voor onze boeren, zorgt voor minder verpakkingen, minder transport en dus een duurzamere leefomgeving.

Gezond en duurzaam

Bovenop de reeds genoemde voordelen van hoevewinkels, maken ze Vlamingen voor voedselvoorziening minder afhankelijk van grote spelers. “Deze cijfers tonen aan dat de Vlaamse overheid inzet op duurzame landbouw en lokale voedselproductie, en dat steeds meer landbouwers hierin een kans zien om hun bedrijf te diversifiëren en te versterken. We hopen dat deze trend zich zal voortzetten en dat consumenten zullen blijven kiezen voor gezonde en duurzame producten van eigen bodem”, sluit het parlementslid af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen vergroent: 775 natuurgroenperken op twee jaar tijd

De afgelopen twee jaar hebben lokale overheden in heel Vlaanderen aanzienlijke inspanningen geleverd om meer natuurgroenperken aan te leggen binnen het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. “Nieuwe groenperken zijn absoluut nodig in de centra van onze steden en gemeenten. Dat is niet alleen een kwestie van esthetiek maar ze zorgen ook voor rust en welzijn in verstedelijkte gebieden. Ze komen de levenskwaliteit van de burgers ten goede”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Renovatie stookplaats sporthal Wingene is afgerond

Het gemeentebestuur van Wingene investeerde in een nieuwe stookplaats met warmtepomp in de sporthal van Wingene en krijgt hiervoor een subsidie uit het provinciale klimaatfonds van 50.000 euro. De renovatie werd recent afgerond.