Nood aan nieuwe werven tegen geluidshinder van wegen

Na een oproep van Brecht Warnez om ook in West-Vlaanderen te voorzien in geluidswerende initiatieven investeerde Vlaanderen recent 15 miljoen euro in vier initiatieven. "Deze investeringen in geluidswerende initiatieven zijn niet alleen een welkome verademing voor de oren, maar bovenal een zorgzame keuze voor de gezondheid van de burger. Ik ben verheugd dat Vlaanderen deze stap heeft gezet en vraag om verder dergelijke initiatieven te nemen om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners te beschermen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Gezondheid

Geluidshinder door verkeer en vervoer treft maar liefst 9,1% van de Vlamingen. Enkel in West-Vlaanderen zijn er al 17.900 zwaar gehinderden. Bovendien wordt de slaap van 8.700 mensen ernstig verstoord in onze provincie. Het is bewezen dat geluidshinder nefaste gevolgen heeft voor de gezondheid van omwonenden. Gezondheidseffecten zoals een verhoogde bloeddruk en bepaalde hartziekten treffen zelfs nog meer provinciegenoten.

Investeren in de infrastructuur om lawaaioverlast te vermijden is investeren in de gezondheid van inwoners”, geeft Brecht Warnez overtuigd aan.

Initiatieven

In West-Vlaanderen zijn in deze legislatuur 3 initiatieven voltooid, er is er nog één gaande. De werven in Brugge, Waregem en Harelbeke zijn al afgerond.

  1. In Brugge langs de N31, tussen de N397 en de Legeweg, werden aluminium geluidsschermen geplaatst. De totale kostprijs bedraagt 12.629.945,38 euro.
  2. In Waregem, langs de westzijde van de E17, tussen kmpt. 23,3 – kmpt. 23,95 werd een geluidsberm aangelegd van 5m hoog. De totale kostprijs is 874.677,76 euro.
  3. In Harelbeke, langs de oostzijde van de E17, tussen kmpt. 12,160 en kmpt. 12,750 werd een grondberm van 3,5m hoog aangelegd. De totale prijs is 351.393,51 euro.

In Kortrijk zijn de werken na de zomer gestart. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zullen alle schermen aan de westkant van de R8 tegen eind december 2023 geïnstalleerd zijn, terwijl de geluidsschermen aan de oostzijde in het komende voorjaar worden geplaatst. Op de A19xR8 wordt ter waarde 1.180.000 euro een geluidsscherm aan beide zijden van de snelweg van 3 meter hoog en 1.100 meter lang geplaatst.

Er worden voor de toekomst geen bijkomende nieuwe werken gepland.

Het stemt me positief dat er eindelijk actie wordt ondernomen. Toch zijn er, door het drukke wegennet, nog veel plaatsen waar er geluidsoverlast is. Er zijn nog meer West-Vlaamse werven nodig”, zegt Brecht Warnez.

Recent werden de geactualiseerde geluidskaarten goedgekeurd. Die moeten leiden tot nieuwe geluidsactieplannen. “Ik reken er op dat de plannen zullen leiden tot nieuwe oplossingen op kritieke punten in West-Vlaanderen, zoals in Beernem”, stelt het parlementslid. Burgemeester Jos Sypré bevestigt: “Wij willen een leefbare buurt voor de omwonenden van de E40. Na de duidelijke metingen rekenen we op de aanpak en voldoende Vlaamse steun.”

Op de recente geluidsbelastingskaart is het duidelijk
dat er heel wat geluisimpact is van het verkeer in Beernem.
Bron: https://www.geopunt.be/shared/ad03a943-4d4c-429c-b238-0d2680ca229c

Bekijk hier het bericht van Focus-WTV.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.