Nood aan minstens twee inclusieve speelpleinen in elke gemeente.

Brecht Warnez roept minister Somers op om ambitie te verhogen. Een openbaar speelpleintje is niet voor iedereen een plaats waar die zich welkom voelt. Op vraag van parlementslid Brecht Warnez kondigde minister aan dat er naast een leren netwerk ook subsidiemogelijkheden komen voor de lokale besturen. “Het is belangrijk dat we, verspreid in Vlaanderen, in elke gemeente minstens twee dergelijke toegankelijke speelpleintjes voorzien. Meer zelfs, uiteindelijk moet in de toekomst elk speelpleintje inclusief zijn. Het moet de norm zijn dat elk kind kan spelen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Subsidies voor inclusieve speeltuintjes

Een inclusieve speeltuin richt zich op een diverse groep kinderen. In het antwoord op de vraag van parlementslid Warnez kondigde de minister aan dat gemeenten via de projectoproep plan Samenleven subsidies kunnen krijgen om inclusieve speeltuintjes in te richten.

Naar schatting heeft 6 tot 10% van alle Vlaamse kinderen en jongeren een handicap. Dit gaat over kinderen met fysieke beperkingen, maar ook over kinderen met zintuiglijke en verstandelijke beperkingen. Ook zij verdienen speeltuintjes om samen met andere kinderen en hun ouders mee te spelen”, stelt Warnez die tevreden reageert op de nieuwe subsidiemogelijkheden.

Minder sociale uitsluiting

Het risico op sociale uitsluiting is veel groter voor mensen met een beperking, waarbij meer dan 40% hiermee te maken heeft. Om dit probleem vanaf jonge leeftijd aan te pakken, zijn initiatieven zoals inclusieve speeltuinen van groot belang.

Deze speeltuinen creëren een ruimte waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen en vriendschappen kunnen sluiten. Ze voorzien toestellen zoals een nestschommel, een toegankelijke zandtafel of een voelwand waar iedereen mee kan spelen”, geeft Warnez mee.

Ondersteun steden en gemeenten hierbij

Minister Somers beloofde eerder al om via toegankelijkheidsorganisatie Inter een lerend netwerk op te starten omtrent Toegankelijke Speeltuinen. Brecht Warnez vroeg in de commissie Binnenlands Bestuur aan de minister wat er concreet met die 630.000 euro zal gerealiseerd worden.

Ik wil vermijden dat inclusieve speeltuinen alleen tijdelijke initiatieven zijn, maar duurzaam worden geïntegreerd in het beleid en de praktijk van de lokale besturen. Daarnaast moeten er voldoende zijn, zodat de betrokkenen ook echt speelkansen krijgen in hun buurt”, motiveert het parlementslid.

Speeltuinen moeten geschikt zijn voor een zo divers mogelijke groep mensen. Wat goed is voor personen met een handicap, is goed voor iedereen, en dit geldt zeker voor speeltuinen. Een inclusieve speeltuin is gewoon een hele leuke speeltuin, zowel voor kinderen met als zonder handicap.

“Vandaar dat ik er voor pleit om de lokale besturen die tot de actie over gaan, te ondersteunen, zodat er op het terrein ook iets verandert”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”

Binnenlands Bestuur

Te weinig respect voor kleine steden en gemeenten

Het Gemeentefonds bestaat ondertussen twintig jaar, maar de meeste gemeenten in Vlaanderen lijken geen reden te zien om dit jubileum te vieren. Met een budget van meer dan 3 miljard euro in 2024 speelt het Gemeentefonds een cruciale rol in de financiering van onze steden en gemeenten. Ongeveer een kwart van hun inkomsten is afkomstig uit dit fonds, dat als een soort rijke suikertante fungeert. Maar laten we eerlijk zijn, slechts enkele gemeenten profiteren echt van deze financiële steun, met Antwerpen en Gent die rijkelijk van de taart eten.

Onderwijs

Voorstel voor recht op lesopnames in het hoger onderwijs

In de commissie onderwijs legde Vlaams parlementslid Brecht Warnez het voorstel neer om een recht op lesopnames voor studenten in de wetgeving te garanderen. “Voor bepaalde groepen studenten is dit echt noodzakelijk omdat ze niet naar de les kunnen gaan. Denk maar aan werkstudenten, studenten met een handicap of studenten van wie de lessen overlappen”, zegt Warnez.