Nood aan minstens twee inclusieve speelpleinen in elke gemeente.

Brecht Warnez roept minister Somers op om ambitie te verhogen. Een openbaar speelpleintje is niet voor iedereen een plaats waar die zich welkom voelt. Op vraag van parlementslid Brecht Warnez kondigde minister aan dat er naast een leren netwerk ook subsidiemogelijkheden komen voor de lokale besturen. “Het is belangrijk dat we, verspreid in Vlaanderen, in elke gemeente minstens twee dergelijke toegankelijke speelpleintjes voorzien. Meer zelfs, uiteindelijk moet in de toekomst elk speelpleintje inclusief zijn. Het moet de norm zijn dat elk kind kan spelen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Subsidies voor inclusieve speeltuintjes

Een inclusieve speeltuin richt zich op een diverse groep kinderen. In het antwoord op de vraag van parlementslid Warnez kondigde de minister aan dat gemeenten via de projectoproep plan Samenleven subsidies kunnen krijgen om inclusieve speeltuintjes in te richten.

Naar schatting heeft 6 tot 10% van alle Vlaamse kinderen en jongeren een handicap. Dit gaat over kinderen met fysieke beperkingen, maar ook over kinderen met zintuiglijke en verstandelijke beperkingen. Ook zij verdienen speeltuintjes om samen met andere kinderen en hun ouders mee te spelen”, stelt Warnez die tevreden reageert op de nieuwe subsidiemogelijkheden.

Minder sociale uitsluiting

Het risico op sociale uitsluiting is veel groter voor mensen met een beperking, waarbij meer dan 40% hiermee te maken heeft. Om dit probleem vanaf jonge leeftijd aan te pakken, zijn initiatieven zoals inclusieve speeltuinen van groot belang.

Deze speeltuinen creëren een ruimte waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen en vriendschappen kunnen sluiten. Ze voorzien toestellen zoals een nestschommel, een toegankelijke zandtafel of een voelwand waar iedereen mee kan spelen”, geeft Warnez mee.

Ondersteun steden en gemeenten hierbij

Minister Somers beloofde eerder al om via toegankelijkheidsorganisatie Inter een lerend netwerk op te starten omtrent Toegankelijke Speeltuinen. Brecht Warnez vroeg in de commissie Binnenlands Bestuur aan de minister wat er concreet met die 630.000 euro zal gerealiseerd worden.

Ik wil vermijden dat inclusieve speeltuinen alleen tijdelijke initiatieven zijn, maar duurzaam worden geïntegreerd in het beleid en de praktijk van de lokale besturen. Daarnaast moeten er voldoende zijn, zodat de betrokkenen ook echt speelkansen krijgen in hun buurt”, motiveert het parlementslid.

Speeltuinen moeten geschikt zijn voor een zo divers mogelijke groep mensen. Wat goed is voor personen met een handicap, is goed voor iedereen, en dit geldt zeker voor speeltuinen. Een inclusieve speeltuin is gewoon een hele leuke speeltuin, zowel voor kinderen met als zonder handicap.

“Vandaar dat ik er voor pleit om de lokale besturen die tot de actie over gaan, te ondersteunen, zodat er op het terrein ook iets verandert”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.