Nieuwe luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk

In recreatiebad de Alk werden recent de ventilatiekanalen vernieuwd en twee nieuwe luchtgroepen met warmterecuperatie geplaatst. Dit met steun van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente Wingene kon namelijk rekenen op een subsidie van 200.000 euro uit het provinciale klimaatfonds. Dankzij deze vernieuwing wordt de uitstoot verminderd met 111 ton CO2.

Energie- en klimaatvriendelijke langetermijnvisie

De gemeente is niet aan haar proefstuk toe en heeft al diverse provinciale klimaatsubsidies binnengehaald. “Dankzij de steun van provincie West-Vlaanderen slaagt gemeente Wingene erin om het gebouwenpatrimonium stap voor stap te verduurzamen en de gemeentelijke energiefactuur zoveel mogelijk onder controle te houden”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Klimaat en Duurzaamheid.

En dat is geen overbodig luxe, want recreatiebad de Alk is een grootverbruiker wat energie betreft. “Recreatiebad de Alk vertegenwoordigt 45% van het verbruik van het volledig gebouwenpatrimonium van gemeentebestuur Wingene en is dus ook de grootste verbruiker. Juist om die reden investeert het gemeentebestuur zoveel in recreatiebad de Alk”, geeft schepen Ann Mesure mee.

Deze vernieuwingen kaderen in een energie- en klimaatvriendelijke langetermijnvisie. De afgelopen jaren werden er onder meer zonnepanelen geplaatst, werd de verlichting vervangen door ledverlichting, en werden oude niet condenserende gasketels vernieuwd door condenserende ketels. Daarnaast werd er een warmte-krachtkoppeling geplaatst die elektriciteit produceert en tegelijkertijd de opgewekte warmte inzet om het zwembadwater te verwarmen. Het sluitstuk was het vernieuwen van de luchtgroepen.

De bestaande luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk waren dringend aan vervanging toe. De ventilatiekanalen in de kelder waren op diverse plaatsen gescheurd waardoor er veel ventilatiedebiet en dus warme lucht verloren ging. Door een zeer energiezuinige luchtgroep met warmterecuperatie in combinatie met nieuwe ventilatiekanalen in de kelder zal een veel hoger rendement gehaald worden”, legt schepen van Sport Jens Danneels uit. De totale kostprijs bedraagt ruim 250.000 euro.

Renovatie stookplaats sporthal

In de sporthal, ook gelegen op het sportpark in Wingene, wordt deze zomer de volledige stookplaats vernieuwd. Ook voor deze werken kunnen we in het kader van lokale klimaatprojecten rekenen op de steun van de provincie West-Vlaanderen.

Bij deze renovatie wordt gestreefd naar meer CO2-reductie door naast twee condenserende gasketels een lucht-water warmtepomp te voorzien. Het aandeel van de warmtepomp zal 47% uitmaken waarbij een totale CO2-reductie wordt bekomen van 41 ton CO2 per jaar. Het totaalbudget voor deze werken bedraagt meer dan 160.000 euro, waarvan 50.000 euro medegefinancierd wordt door de provincie West-Vlaanderen. 

Slimme investeringen die leiden tot minder energieverbruik zijn niet alleen een voordeel voor het milieu en de gebruikers. De vele ingrepen samen zorgen voor minder verspilling van energie en zijn dus ook gunstig voor de portemonnee. Door de stijgende energieprijzen is ook dit effect een belangrijke troef voor de hele gemeente.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”