Nieuwe luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk

In recreatiebad de Alk werden recent de ventilatiekanalen vernieuwd en twee nieuwe luchtgroepen met warmterecuperatie geplaatst. Dit met steun van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente Wingene kon namelijk rekenen op een subsidie van 200.000 euro uit het provinciale klimaatfonds. Dankzij deze vernieuwing wordt de uitstoot verminderd met 111 ton CO2.

Energie- en klimaatvriendelijke langetermijnvisie

De gemeente is niet aan haar proefstuk toe en heeft al diverse provinciale klimaatsubsidies binnengehaald. “Dankzij de steun van provincie West-Vlaanderen slaagt gemeente Wingene erin om het gebouwenpatrimonium stap voor stap te verduurzamen en de gemeentelijke energiefactuur zoveel mogelijk onder controle te houden”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Klimaat en Duurzaamheid.

En dat is geen overbodig luxe, want recreatiebad de Alk is een grootverbruiker wat energie betreft. “Recreatiebad de Alk vertegenwoordigt 45% van het verbruik van het volledig gebouwenpatrimonium van gemeentebestuur Wingene en is dus ook de grootste verbruiker. Juist om die reden investeert het gemeentebestuur zoveel in recreatiebad de Alk”, geeft schepen Ann Mesure mee.

Deze vernieuwingen kaderen in een energie- en klimaatvriendelijke langetermijnvisie. De afgelopen jaren werden er onder meer zonnepanelen geplaatst, werd de verlichting vervangen door ledverlichting, en werden oude niet condenserende gasketels vernieuwd door condenserende ketels. Daarnaast werd er een warmte-krachtkoppeling geplaatst die elektriciteit produceert en tegelijkertijd de opgewekte warmte inzet om het zwembadwater te verwarmen. Het sluitstuk was het vernieuwen van de luchtgroepen.

De bestaande luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk waren dringend aan vervanging toe. De ventilatiekanalen in de kelder waren op diverse plaatsen gescheurd waardoor er veel ventilatiedebiet en dus warme lucht verloren ging. Door een zeer energiezuinige luchtgroep met warmterecuperatie in combinatie met nieuwe ventilatiekanalen in de kelder zal een veel hoger rendement gehaald worden”, legt schepen van Sport Jens Danneels uit. De totale kostprijs bedraagt ruim 250.000 euro.

Renovatie stookplaats sporthal

In de sporthal, ook gelegen op het sportpark in Wingene, wordt deze zomer de volledige stookplaats vernieuwd. Ook voor deze werken kunnen we in het kader van lokale klimaatprojecten rekenen op de steun van de provincie West-Vlaanderen.

Bij deze renovatie wordt gestreefd naar meer CO2-reductie door naast twee condenserende gasketels een lucht-water warmtepomp te voorzien. Het aandeel van de warmtepomp zal 47% uitmaken waarbij een totale CO2-reductie wordt bekomen van 41 ton CO2 per jaar. Het totaalbudget voor deze werken bedraagt meer dan 160.000 euro, waarvan 50.000 euro medegefinancierd wordt door de provincie West-Vlaanderen. 

Slimme investeringen die leiden tot minder energieverbruik zijn niet alleen een voordeel voor het milieu en de gebruikers. De vele ingrepen samen zorgen voor minder verspilling van energie en zijn dus ook gunstig voor de portemonnee. Door de stijgende energieprijzen is ook dit effect een belangrijke troef voor de hele gemeente.

Gerelateerd nieuws

Wingene

Wingene verwelkomt nieuwe inwoners

Het gemeentebestuur ontving op zondag 21 mei zo’n 36 nieuwe inwoners op een gezellig ontmoetingsmoment in het gemeentehuis. Met een hapje en een drankje werden ze warm onthaald. “Het is fijn om onze nieuwe inwoners samen te kunnen brengen. Velen van hen verkenden onze mooie gemeente al en vonden de weg naar ons gemeentehuis, maar toch zijn er nog verborgen parels en gemeentelijke diensten die we hen graag tonen”, zeggen schepenen Brecht Warnez en Ann Mesure.

Milieu

Gemeente Wingene eert en beloont zwerfvuilvrijwilligers tijdens feestelijke ontvangst

De gemeente Wingene heeft afgelopen zaterdag haar zwerfvuilvrijwilligers, ook bekend als “Mooimakers”, in de schijnwerpers gezet en bedankt voor hun waardevolle inzet. De maand april stond in het teken van het uitdagen van gezinnen, leerlingen, verenigingen en straatcomités om één van de 200 zones in de gemeente zwerfvuilvrij te maken. “Maar liefst 150 deelnemers hebben deze uitdaging aangenomen en zo 60% van het gemeentelijk grondgebied van zwerfvuil ontdaan. We zijn al onze zwerfvuilvrijwilligers ontzettend dankbaar en kunnen ons respect niet genoeg uitdrukken”, vertelt schepen van milieu Brecht Warnez.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.