Nieuwe luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk

In recreatiebad de Alk werden recent de ventilatiekanalen vernieuwd en twee nieuwe luchtgroepen met warmterecuperatie geplaatst. Dit met steun van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente Wingene kon namelijk rekenen op een subsidie van 200.000 euro uit het provinciale klimaatfonds. Dankzij deze vernieuwing wordt de uitstoot verminderd met 111 ton CO2.

Energie- en klimaatvriendelijke langetermijnvisie

De gemeente is niet aan haar proefstuk toe en heeft al diverse provinciale klimaatsubsidies binnengehaald. “Dankzij de steun van provincie West-Vlaanderen slaagt gemeente Wingene erin om het gebouwenpatrimonium stap voor stap te verduurzamen en de gemeentelijke energiefactuur zoveel mogelijk onder controle te houden”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Klimaat en Duurzaamheid.

En dat is geen overbodig luxe, want recreatiebad de Alk is een grootverbruiker wat energie betreft. “Recreatiebad de Alk vertegenwoordigt 45% van het verbruik van het volledig gebouwenpatrimonium van gemeentebestuur Wingene en is dus ook de grootste verbruiker. Juist om die reden investeert het gemeentebestuur zoveel in recreatiebad de Alk”, geeft schepen Ann Mesure mee.

Deze vernieuwingen kaderen in een energie- en klimaatvriendelijke langetermijnvisie. De afgelopen jaren werden er onder meer zonnepanelen geplaatst, werd de verlichting vervangen door ledverlichting, en werden oude niet condenserende gasketels vernieuwd door condenserende ketels. Daarnaast werd er een warmte-krachtkoppeling geplaatst die elektriciteit produceert en tegelijkertijd de opgewekte warmte inzet om het zwembadwater te verwarmen. Het sluitstuk was het vernieuwen van de luchtgroepen.

De bestaande luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk waren dringend aan vervanging toe. De ventilatiekanalen in de kelder waren op diverse plaatsen gescheurd waardoor er veel ventilatiedebiet en dus warme lucht verloren ging. Door een zeer energiezuinige luchtgroep met warmterecuperatie in combinatie met nieuwe ventilatiekanalen in de kelder zal een veel hoger rendement gehaald worden”, legt schepen van Sport Jens Danneels uit. De totale kostprijs bedraagt ruim 250.000 euro.

Renovatie stookplaats sporthal

In de sporthal, ook gelegen op het sportpark in Wingene, wordt deze zomer de volledige stookplaats vernieuwd. Ook voor deze werken kunnen we in het kader van lokale klimaatprojecten rekenen op de steun van de provincie West-Vlaanderen.

Bij deze renovatie wordt gestreefd naar meer CO2-reductie door naast twee condenserende gasketels een lucht-water warmtepomp te voorzien. Het aandeel van de warmtepomp zal 47% uitmaken waarbij een totale CO2-reductie wordt bekomen van 41 ton CO2 per jaar. Het totaalbudget voor deze werken bedraagt meer dan 160.000 euro, waarvan 50.000 euro medegefinancierd wordt door de provincie West-Vlaanderen. 

Slimme investeringen die leiden tot minder energieverbruik zijn niet alleen een voordeel voor het milieu en de gebruikers. De vele ingrepen samen zorgen voor minder verspilling van energie en zijn dus ook gunstig voor de portemonnee. Door de stijgende energieprijzen is ook dit effect een belangrijke troef voor de hele gemeente.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Vlaanderen blijft investeren in funerair erfgoed

De werken aan de natuurbegraafplaats op de grens Ruiselede-Wingene zullen begin volgend jaar ook aanvangen. Dit project, onderdeel van een bredere inspanning om funeraire sites in West-Vlaanderen te beschermen, waaronder 179 structuren en 151 militaire begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, omvat een investering van ongeveer 280.000 euro. “Het behoud van funerair erfgoed is essentieel, niet alleen als erfenis van onze geschiedenis, maar ook als teken van respect voor hen die ons zijn voorgegaan”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Wingene

Studieopdracht Keizerspark kan opnieuw van start gaan

De nieuwe studieopdracht voor het Keizerspark, met aangepaste eisen, werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november. Eind 2022 werd beslist om het vorige ontwerp niet te gunnen omwille van de fors gestegen bouwkosten. Na een grondige herwerking van het eisenpakket en programma, kunnen de architecten nu terug aan de slag.

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.