Na omzetdaling met 62% blijft promotie kusttoerisme nodig

De toeristische sector kreeg in 2020 zware klappen te incasseren. In Vlaanderen wordt het verlies op 17 miljard euro ingeschat. De eerste voorlopige cijfers van 2021 tonen een voorzichtige heropleving van het kusttoerisme. “Afgelopen zomer kon men rekenen op een buitengewone interesse van toeristen uit eigen land, deze trend moeten we behouden, maar tegelijkertijd zal het van belang zijn om ook de interesse van buitenlande toeristen terug op te wekken”.

Impact coronacrisis

De Vlaamse logiessector zag hun inkomsten dalen van 14,4 miljoen in 2019, naar amper 5,4 miljoen in 2020. Dit is een daling van maar liefst 62 procent. De overnachtingen voor 2020 lagen aan de kust 34 procent lager dan in 2019. Als we dit vergelijken met de impact in de kunststeden en de rest van Vlaanderen, waar het respectievelijk over een daling van 72 procent en 51 procent overnachtingen gaat, zien we duidelijk de grote verschillen tussen de gebieden in Vlaanderen.

De kust profileerde zich tijdens corona voor veel mensen als een veilig en aangenaam alternatief voor internationale reizen of stedentrips”, duidt Brecht Warnez.

Dit jaar kon het toerisme, na anderhalf jaar pandemie, herleven. De Belg kreeg weer de mogelijkheid om iets meer naar het buitenland te gaan, maar koos de afgelopen maanden ondanks het wisselvallige weer toch ook nog vaker dan vroeger voor vakantie in eigen land. Het agentschap Toerisme Vlaanderen maakte al een eerste inschatting van de voorlopige cijfers voor 2021 en de resultaten van het kusttoerisme zijn bemoedigend. Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging van het aantal overnachtingen aan de kust met 3 procent. De cijfers zijn wel nog niet op hetzelfde peil als van voor de coronacrisis. In vergelijking met 2019 zien we nog steeds een daling met 5 procent.

Inzetten op stevige Belgische achterban

Maar liefst 93 procent van de toeristen die de voorbije maanden de kust bezochten, kwamen uit eigen land. De overige 7 procent bestond voornamelijk uit toeristen afkomstig uit onze naaste buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg). “Vanaf nu worden ook buitenlandse reizen weer toegankelijker, de komende tijd wordt het cruciaal om de eigen kust voldoende te blijven promoten”, beaamt Brecht Warnez. De recente consumentensurvey van Toerisme Vlaanderen toont aan dat er een verminderde interesse in stedelijke bestemmingen is.

Kleine vakantiewoningen scoren dan weer goed en mensen hechten ook steeds meer belang aan veiligheid en hygiëne.”

Kust internationaal op de kaart zetten

Om de kuststreek ook over de landsgrenzen heen als een aantrekkelijke bestemming te profileren zal Toerisme Vlaanderen zich steeds meer toespitsen op een nieuwe doelgroep, de zogenaamde ‘fanatics’. Deze ‘fanatics’ maken deel uit van een passionate community, dit zijn mensen die hun passie willen beleven op bestemming; voor hen is dat dé doorslaggevende factor in de keuze van hun bestemming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan evenementen zoals de herdenking van de Eerste Wereldoorlog of het Vlaamse Koers-verhaal. “Het aantrekken van dergelijke ‘fanatics’ genereert een positieve impact op het kusttoerisme en zal onze internationale reputatie alleen maar versterken”,hoopt het parlementslid.

Vlaams parlementslid Warnez blijft dit dossier nauwgezet opvolgen en kijkt uit naar verdere initiatieven van de minister. Hij benadrukt dat het in de toekomst van belang zal zijn om te voorzien in een goede spreiding van zulke evenemten doorheen het hele jaar, en dit om te verzekeren dat ondernemers ook in minder toeristische tijden kunnen overleven.

Daarnaast blijft het essentieel dat men vanuit Brussel goed communiceert over de lijnen die er worden uitgetekend. Als we vanuit lokaal en provinciaal niveau de zaken goed op elkaar kunnen afstemmen, kan dit alleen maar bevorderend zijn om de Belgische kust in het globaal verhaal op te nemen.”

Gerelateerd nieuws

Verkeersveiligheid

1.750.000 euro voor een betere verkeersveiligheid in West-Vlaanderen

De Vlaamse overheid voert via het Agentschap Wegen en Verkeer allerlei elektromechanische ingrepen uit in het kader van wegeniswerken. Er wordt eveneens gewerkt aan de vernieuwing van hoog- en laagspanningsmateriaal langs gewest- en snelwegen. “We investeren in veiligere kruispunten en een asweeginstallatie”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Lees meer »
Verkeersveiligheid

Vlaanderen investeert 6 miljoen euro in proefprojecten rond verkeersveiligheid

In juni 2020 werd het investeringsproject “Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA)” gelanceerd. De bedoeling hiervan is infrastructurele ingrepen doorvoeren in het belang van de verkeersveiligheid. Ook in West-Vlaanderen zijn dergelijke projecten gestart. “Het is van levensbelang dat de gevaarlijke punten in onze provincie grondig aangepakt worden. Blij dat Vlaanderen dit ernstig neemt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Lees meer »
Cultuur

Vlaanderen beschermt 179 elementen op West-Vlaamse begraafplaatsen als monument

1 en 11 november staan weldra voor de deur, dagen waarop traditioneel veel mensen een bezoek brengen aan de laatste rustplaats van hun geliefden. Het is van belang dat die er verzorgd bijligt. De lokale besturen zetten hiervoor alle zeilen bij. “Vlaanderen draagt via bescherming en subsidies ook bij tot de instandhouding van het Vlaamse funerair erfgoed”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger (CD&V) Brecht Warnez.

Lees meer »