Na 17 miljard omzetdaling door corona moet Vlaanderen blijven inzetten op het veiliger kusttoerisme

De toeristische sector kreeg in 2020 zware klappen te incasseren. In Vlaanderen wordt het verlies op 17 miljard euro ingeschat. De eerste cijfers van 2021 tonen een voorzichtige heropleving van het kusttoerisme die vooral te danken is aan de Belgische toeristen. “Afgelopen zomer kon men rekenen op een buitengewone interesse van toeristen uit eigen land, deze trend moeten we behouden, maar tegelijkertijd zal het van belang zijn om ook de interesse van buitenlandse toeristen terug op te wekken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Impact coronacrisis

De Vlaamse logiessector zag hun aankomsten dalen van 14,4 miljoen in 2019, naar amper 5,4 miljoen in 2020. Dit is een daling van maar liefst 62 procent. Dit jaar kon het toerisme, na anderhalf jaar pandemie, herleven. De Belg kreeg weer de mogelijkheid om iets meer naar het buitenland te gaan, maar koos de afgelopen maanden ondanks het wisselvallige weer toch ook nog vaker dan vroeger voor vakantie in eigen land. Het agentschap Toerisme Vlaanderen maakte al een eerste inschatting van de voorlopige cijfers voor 2021 en de resultaten van het kusttoerisme zijn bemoedigend. Ten opzichte van vorig jaar tonen de eerste inschattingen een stijging van het aantal overnachtingen aan de kust met 3 procent. De cijfers zijn wel nog niet op hetzelfde peil als van voor de coronacrisis. In vergelijking met 2019 zien we nog steeds een daling met 5 procent.

Belg redt kusttoerisme

Het zijn vooral buitenlandse logies die achterwege blijven. De buitenlandse overnachtingen voor 2021 lagen aan de kust 34 procent lager dan in 2020. Als we dit vergelijken met de impact in de kunststeden waar het over een daling van 54 procent overnachtingen gaat, zien we eend duidelijk verschil.

Het aantal Belgen dat aan de kust overnachtte verdubbelde daarentegen (+107%). “De kust profileerde zich tijdens corona voor veel mensen als een veilig en aangenaam alternatief voor internationale reizen of stedentrips. Vooral voor de Belgen was dit een zeer nabij en aantrekkelijke toeristische bestemming”, duidt Brecht Warnez.

Maar liefst 91 procent van de toeristen die de voorbije maanden de kust bezochten, kwamen uit eigen land. De overige 9 procent bestond voornamelijk uit toeristen afkomstig uit onze naaste buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg). “Straks worden ook buitenlandse reizen weer toegankelijker, de komende tijd wordt het cruciaal om de eigen kust voldoende te blijven promoten”, beaamt Brecht Warnez. De recente consumentensurvey van Toerisme Vlaanderen toont aan dat er een verminderde interesse in stedelijke bestemmingen is. “Kleine vakantiewoningen scoren dan weer goed en mensen hechten ook steeds meer belang aan veiligheid en hygiëne.”

Kust internationaal op de kaart zetten

Om de kuststreek ook over de landsgrenzen heen als een aantrekkelijke bestemming te profileren zal Toerisme Vlaanderen zich steeds meer toespitsen op een nieuwe doelgroep, de zogenaamde ‘fanatics’. Deze ‘fanatics’ maken deel uit van een passionate community, dit zijn mensen die hun passie willen beleven op bestemming; voor hen is dat dé doorslaggevende factor in de keuze van hun bestemming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan evenementen zoals de herdenking van de Eerste Wereldoorlog of het Vlaamse Koers-verhaal. “Het aantrekken van dergelijke ‘fanatics’ genereert een positieve impact op het kusttoerisme en zal onze internationale reputatie alleen maar versterken”, hoopt het parlementslid.

Vlaams parlementslid Warnez blijft dit dossier nauwgezet opvolgen en kijkt uit naar verdere initiatieven van de minister. Hij benadrukt dat het in de toekomst van belang zal zijn om te voorzien in een goede spreiding van zulke evenementen doorheen het hele jaar, en dit om te verzekeren dat ondernemers ook in minder toeristische tijden kunnen overleven.

“Daarnaast blijft het essentieel dat men vanuit Brussel goed communiceert over de lijnen die er worden uitgetekend. Als we vanuit lokaal en provinciaal niveau de zaken goed op elkaar kunnen afstemmen, kan dit alleen maar bevorderend zijn om de Belgische kust in het globaal verhaal op te nemen.”

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.