Na 17 miljard omzetdaling door corona moet Vlaanderen blijven inzetten op het veiliger kusttoerisme

De toeristische sector kreeg in 2020 zware klappen te incasseren. In Vlaanderen wordt het verlies op 17 miljard euro ingeschat. De eerste cijfers van 2021 tonen een voorzichtige heropleving van het kusttoerisme die vooral te danken is aan de Belgische toeristen. “Afgelopen zomer kon men rekenen op een buitengewone interesse van toeristen uit eigen land, deze trend moeten we behouden, maar tegelijkertijd zal het van belang zijn om ook de interesse van buitenlandse toeristen terug op te wekken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Impact coronacrisis

De Vlaamse logiessector zag hun aankomsten dalen van 14,4 miljoen in 2019, naar amper 5,4 miljoen in 2020. Dit is een daling van maar liefst 62 procent. Dit jaar kon het toerisme, na anderhalf jaar pandemie, herleven. De Belg kreeg weer de mogelijkheid om iets meer naar het buitenland te gaan, maar koos de afgelopen maanden ondanks het wisselvallige weer toch ook nog vaker dan vroeger voor vakantie in eigen land. Het agentschap Toerisme Vlaanderen maakte al een eerste inschatting van de voorlopige cijfers voor 2021 en de resultaten van het kusttoerisme zijn bemoedigend. Ten opzichte van vorig jaar tonen de eerste inschattingen een stijging van het aantal overnachtingen aan de kust met 3 procent. De cijfers zijn wel nog niet op hetzelfde peil als van voor de coronacrisis. In vergelijking met 2019 zien we nog steeds een daling met 5 procent.

Belg redt kusttoerisme

Het zijn vooral buitenlandse logies die achterwege blijven. De buitenlandse overnachtingen voor 2021 lagen aan de kust 34 procent lager dan in 2020. Als we dit vergelijken met de impact in de kunststeden waar het over een daling van 54 procent overnachtingen gaat, zien we eend duidelijk verschil.

Het aantal Belgen dat aan de kust overnachtte verdubbelde daarentegen (+107%). “De kust profileerde zich tijdens corona voor veel mensen als een veilig en aangenaam alternatief voor internationale reizen of stedentrips. Vooral voor de Belgen was dit een zeer nabij en aantrekkelijke toeristische bestemming”, duidt Brecht Warnez.

Maar liefst 91 procent van de toeristen die de voorbije maanden de kust bezochten, kwamen uit eigen land. De overige 9 procent bestond voornamelijk uit toeristen afkomstig uit onze naaste buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg). “Straks worden ook buitenlandse reizen weer toegankelijker, de komende tijd wordt het cruciaal om de eigen kust voldoende te blijven promoten”, beaamt Brecht Warnez. De recente consumentensurvey van Toerisme Vlaanderen toont aan dat er een verminderde interesse in stedelijke bestemmingen is. “Kleine vakantiewoningen scoren dan weer goed en mensen hechten ook steeds meer belang aan veiligheid en hygiëne.”

Kust internationaal op de kaart zetten

Om de kuststreek ook over de landsgrenzen heen als een aantrekkelijke bestemming te profileren zal Toerisme Vlaanderen zich steeds meer toespitsen op een nieuwe doelgroep, de zogenaamde ‘fanatics’. Deze ‘fanatics’ maken deel uit van een passionate community, dit zijn mensen die hun passie willen beleven op bestemming; voor hen is dat dé doorslaggevende factor in de keuze van hun bestemming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan evenementen zoals de herdenking van de Eerste Wereldoorlog of het Vlaamse Koers-verhaal. “Het aantrekken van dergelijke ‘fanatics’ genereert een positieve impact op het kusttoerisme en zal onze internationale reputatie alleen maar versterken”, hoopt het parlementslid.

Vlaams parlementslid Warnez blijft dit dossier nauwgezet opvolgen en kijkt uit naar verdere initiatieven van de minister. Hij benadrukt dat het in de toekomst van belang zal zijn om te voorzien in een goede spreiding van zulke evenementen doorheen het hele jaar, en dit om te verzekeren dat ondernemers ook in minder toeristische tijden kunnen overleven.

“Daarnaast blijft het essentieel dat men vanuit Brussel goed communiceert over de lijnen die er worden uitgetekend. Als we vanuit lokaal en provinciaal niveau de zaken goed op elkaar kunnen afstemmen, kan dit alleen maar bevorderend zijn om de Belgische kust in het globaal verhaal op te nemen.”

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Respect werkt

Onze partij pleit voor meer respect. Een ouderwets woord, maar vandaag belangrijker dan ooit.

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).