Mogen mandatarissen fouten maken? Het einde van de lokale democratie

Natuurorganisaties slepen lokale mandatarissen persoonlijk voor de rechter (DS 13 juli 2023) om naar hun mening illegaal verleende vergunningen aan te vechten. Het gaat om vergunningen waar mandatarissen zich dus hebben vergist of fouten hebben gemaakt. Wij vinden dit een jammerlijke tendens en een straatje zonder einde. De strijd voor een betere natuur is van groot belang, maar is dit de beste aanpak? Lopen we hiermee niet het risico om op de lange termijn de samenwerking en het sterke lokale beleid met betrekking tot natuur te ondermijnen? Laten we samenwerken, in plaats van tegen elkaar.

Natuurorganisaties hebben het recht om te strijden voor een betere natuur, zelfs via de juridische weg. In ons rechtssysteem bestaan er procedures om vergunningen aan te vechten.

We vinden het wel triest en verwerpelijk dat Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL) nu samen met ngo Dryade de kaart trekken van ‘persoonlijke aansprakelijkheid’ van lokale mandatarissen. Door middel van ingebrekestellingen wordt zelfs het strafrecht erbij gehaald, wat kan leiden tot geldboetes of zelfs gevangenisstraffen voor lokale politici.

In één van de dossiers (Kontich) zou het gaan om een fout die werd rechtgetrokken, een dossier waar noch Natuurpunt of de BBL beroep had aangetekend. Is dit dan nog allemaal te verantwoorden? BBL reageerde dat ze hiermee nog geen juridische stappen neemt maar het hoofdstuk van ingebrekestellingen stond toch vooraan in onze cursus ‘Inleiding tot het Recht’. Waarom anders dreigen met die geldboetes en gevangenisstraffen?

Samen voor natuur, landbouw én ondernemen

Met cd&v luidden we eerder ook de alarmbel rond de lokale democratie (DS 12 juli 2023). In heel Vlaanderen haakte al één op de zeven gemeenteraadsleden af sinds de verkiezingen van 2018. Ook 65 burgemeesters en 469 schepenen beëindigden reeds hun mandaat. Geëngageerde lokale politici stoppen ermee om allerlei redenen: het gevoel van weinig impact, de drukte om moeilijke dossiers voldoende te kunnen voorbereiden, maar ook de bagger op bijvoorbeeld sociale media.

De meeste mensen deugen, ook in de politiek. Wanhoop in de Wetstraat? Vooral heel veel politiek en maatschappelijk engagement in de dorpsstraat. De natuurorganisaties die beslissen om lokale mandatarissen aan te vallen, onderschatten écht de impact van dit soort acties op de inzet van lokale politici en hun oprecht engagement ‘om het leven in je stad of dorp beter te maken. De vraag rijst wie er nog in de politiek wil stappen. Si tous les dégoûtés s’en vont il reste les dégoûtants.

Veel lokale besturen werken samen met Natuurpunt voor een lokaal natuurbeheer. BBL brengt vaak waardevolle inzichten in voor een duurzaam (lokaal) beleid. Lokale mandatarissen brengen deze inzichten samen met de vragen en behoeften van hun inwoners, ondernemers en landbouwers. Het is een zoektocht naar een goede balans. In de toekomst moeten we blijven samenwerken. Dat zit ook in het DNA van de christendemocraten (DS 7/1/2023): een duurzaam rentmeesterschap en werken aan goed beleid en sterke compromissen, met respect voor elkaars standpunten. Helaas vrezen we dat deze actie van de natuurorganisaties alleen maar bijdraagt tot meer polarisatie. Met als gevolg een verminderd democratisch draagvlak voor dat lokaal beleid en die goede balans. Hopelijk denken ze de volgende keer eerst even na. Laten we samenwerken, in plaats van tegen elkaar.

Brecht Warnez, cd&v, Schepen Wingene en Vlaams parlementslid

Karl Lauwers, cd&v, Gemeenteraadslid Mechelen
Deze opinie verscheen in De Standaard op 11 augustus 2023.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).