Ministers Crevits en Somers loven Wingene voor hun pioniersrol om automatisch premies uit te betalen

Dankzij de voortrekkersrol van Wingene en de samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) zullen straks automatische voordelen aan alle Vlaamse gezinnen kunnen worden toegekend. Aan dit project werd 500.000 euro Vlaamse steun toegekend.

Wingene zet volop in op digitalisering. Dit nieuwe project komt niet uit de lucht gevallen, het is een vervolg van een eerder traject waarvoor de gemeente begin dit jaar al 90.000 euro kreeg van het subsidieprogramma Gemeente zonder Gemeentehuis. Centraal stond het uitwerken van een innovatief concept rond het digitaliseren en optimaliseren van het premie- en subsidiebeleid.

“Ik begrijp niet waarom we als gemeente aan een burger vragen om een premie aan te vragen voor een geboorte. Dat lijkt onnodig, aangezien we weten wanneer kinderen geboren worden”, zegt schepen en tevens Vlaams parlementslid Brecht Warnez. “Nu bleek dat we om privacy-redenen niet zomaar de gegevens van de geboorteaangifte mogen gebruiken om een premie toe te kennen. Dat is totaal onlogisch. Deze manier van werken zorgt voor meer administratieve overlast. Bovendien bereiken we zeker niet alle gezinnen, want niet iedereen vraagt dit aan.”

Gegevensdeling zorgt voor meer automatische rechtentoekenning

Samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) maakt het project ‘Family ProEf’, in kader van het Gezinsbeleid, werk van automatische toekenning van o.a. geboortepremies. Daardoor wordt de aanvraag door gezinnen overbodig. Concreet krijgen lokale besturen toegang tot gegevens waarmee ze hun (premie- en toelage-)beleid veel efficiënter kunnen inrichten. Precies op het vlak van gegevensdeling zet Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits de schouders onder de samenwerking tussen Opgroeien, het VUTG en lokale besturen. Gemeente Wingene zet zich als trekker samen met 43 andere lokale besturen in om met dit aanbod aan de slag te gaan. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers trekt 500.000 euro uit voor dit project.

Minister Bart Somers: “Met Gemeente-zonder-gemeentehuis zetten we de digitale versnelling verder in. Dat 44 gemeenten samen dit project indienden zorgt voor een versnelde uitrol in Vlaanderen. In totaal investeren we 34,5 miljoen euro in 61 verschillende projecten over heel Vlaanderen waar 178 steden en gemeenten bij betrokken zijn. Op deze manier zorgen we voor een betere lokale digitale dienstverlening.”

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits: “Ik moedig alle steden en gemeenten in Vlaanderen aan om het voorbeeld van Wingene te volgen. De gemeente springt duidelijk op de digitale trein ten voordele van de inwoners. Vlaamse steden en gemeenten betalen namelijk vaak eigen lokale toelagen uit in het kader van hun gezinsbeleid. Het is voor hen niet altijd eenvoudig om alle gezinnen die er recht op hebben te bereiken Daarom willen we enerzijds inzetten op een structurele gegevensdeling vanuit Opgroeien, waarbij steden en gemeenten op een veilige manier kunnen opvragen welke gezinnen bepaalde toelagen via het Groeipakket ontvangen. Daarnaast kunnen gemeenten een beroep doen op het agentschap Uitbetaling Groeipakket om specifieke gezinnen gericht aan te schrijven of bijkomende voordelen vanuit de gemeente via de uitbetalers uit te betalen. Dit voorjaar zal ik  samen met VVSG, Opgroeien en VUTG alle steden en gemeenten informeren over de verschillende mogelijkheden, zodat gezinnen geen toelagen mislopen.”

De cijfers tonen alvast aan dat deze aanpak haar vruchten afwerpt. Er zijn jaarlijks een tiental Wingense gezinnen die de premie niet aanvragen, vaak zijn dit de meest kwetsbaren. Het blijkt dat ze soms niet op de hoogte zijn of niet wegwijs geraakten uit de administratieve rompslomp. Nu de toelagen automatisch toegekend zullen worden, zal iedereen de geboortetoelage krijgen waar hij recht op heeft.

Het project Family ProEf werd mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.

Hierbij een link naar het verslag van WTV hierover.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).