Minder gft-afval bij het huisvuil bij aparte ophaling in stedelijke omgevingen

De afvalberg moet kleiner en sorteren is hierbij de eerste, ogenschijnlijk makkelijke stap. “Een apart GFT-beleid is in stedelijke context bepalend voor de hoeveelheid groen- en gft-afval dat in de restafvalzak terechtkomt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Al enkele jaren worden burgers aangespoord tot sorteren aan de hand van ettelijke iniatieven. Niet iedereen ziet daar heil in en als gevolg van kleiner wordende woonoppervlaktes en tuinen, belandt veel composteerbaar organisch keukenafval in de huisvuilzak. “Nochtans is het goedkoper én goed voor de tuin om  zelf groente- en fruitresten, eierschalen, koffiedik en -filters, theebladeren en -zakjes te composteren, in plaats van ze bij het huisvuil te gooien,” weet Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid.

15 kilogram minder

In Vlaanderen zijn er twee soorten compost: groencompost, dat enkel uit resten uit tuin, park en plantsoen bestaat en gft-compost, dat bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval. Sommige steden en gemeenten halen enkel groen-compost op, anderen halen gft-afval apart op.

“In regio’s waar gft-afval apart opgehaald wordt, gooien inwoners 10 tot 15 kilogram per jaar minder in de huisvuilzak dan in regio’s waar alleen groen-afval wordt opgehaald,” meldt Brecht Warnez.

De verschillen tussen de verschillende regio’s tonen zich duidelijk in het gemiddelde procentuele deel van groen afval dat in het huisvuil terecht komt.

Groen- of gft-regio

De cijfers zijn duidelijk: de verschillen tussen de regio’s zijn groot. Het grootste verschil is er tussen de stedelijke gft- en groen-regio’s. Waar bij de gemiddelde stadsbewoner in een gft-regio per jaar gemiddeld 41 kilogram in het huisvuil terechtkomt, is dit in stedelijke groen-regio’s maar liefst 56 kilogram. “Een groot verschil, dat toch tot nadenken spoort,” meent Warnez, “het toont dat Vlamingen wel degelijk willen sorteren, maar dat ze hiervoor ondersteund en aangemoedigd moeten worden door concrete, haalbare maatregelen. Ik stel voor dat we daar in de toekomst sterker op inzetten.” In vergelijking met resultaten van 2006 is de hoeveelheid groen- of gft-afval bij het huisvuil algemeen gedaald.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene vergroent verstandig

Het gemeentebestuur tekende op 25 oktober 2021 in op het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaanderen. Hierin staan de doelstelling om één boom per inwoner, 0,5 meter haag per inwoner en één extra groenperk per 1.000 inwoners te realiseren. Concreet gaat het dus om meer dan 15.000 bomen, 7,5 km haag en 10 groenperken. Dit allemaal tegen 20230. Raadslid Sandra Ketels, vroeg aan schepen Brecht Warnez naar de stand van zaken rond de vergroening in de eigen gemeente.

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.