Minder gft-afval bij het huisvuil bij aparte ophaling in stedelijke omgevingen

De afvalberg moet kleiner en sorteren is hierbij de eerste, ogenschijnlijk makkelijke stap. “Een apart GFT-beleid is in stedelijke context bepalend voor de hoeveelheid groen- en gft-afval dat in de restafvalzak terechtkomt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Al enkele jaren worden burgers aangespoord tot sorteren aan de hand van ettelijke iniatieven. Niet iedereen ziet daar heil in en als gevolg van kleiner wordende woonoppervlaktes en tuinen, belandt veel composteerbaar organisch keukenafval in de huisvuilzak. “Nochtans is het goedkoper én goed voor de tuin om  zelf groente- en fruitresten, eierschalen, koffiedik en -filters, theebladeren en -zakjes te composteren, in plaats van ze bij het huisvuil te gooien,” weet Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid.

15 kilogram minder

In Vlaanderen zijn er twee soorten compost: groencompost, dat enkel uit resten uit tuin, park en plantsoen bestaat en gft-compost, dat bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval. Sommige steden en gemeenten halen enkel groen-compost op, anderen halen gft-afval apart op.

“In regio’s waar gft-afval apart opgehaald wordt, gooien inwoners 10 tot 15 kilogram per jaar minder in de huisvuilzak dan in regio’s waar alleen groen-afval wordt opgehaald,” meldt Brecht Warnez.

De verschillen tussen de verschillende regio’s tonen zich duidelijk in het gemiddelde procentuele deel van groen afval dat in het huisvuil terecht komt.

Groen- of gft-regio

De cijfers zijn duidelijk: de verschillen tussen de regio’s zijn groot. Het grootste verschil is er tussen de stedelijke gft- en groen-regio’s. Waar bij de gemiddelde stadsbewoner in een gft-regio per jaar gemiddeld 41 kilogram in het huisvuil terechtkomt, is dit in stedelijke groen-regio’s maar liefst 56 kilogram. “Een groot verschil, dat toch tot nadenken spoort,” meent Warnez, “het toont dat Vlamingen wel degelijk willen sorteren, maar dat ze hiervoor ondersteund en aangemoedigd moeten worden door concrete, haalbare maatregelen. Ik stel voor dat we daar in de toekomst sterker op inzetten.” In vergelijking met resultaten van 2006 is de hoeveelheid groen- of gft-afval bij het huisvuil algemeen gedaald.

Gerelateerd nieuws

Milieu

West-Vlaanderen investeert het meest in asbestverwijdering

“De Vlaamse subsidie versnelt asbestverwijdering uit onze leefomgeving”, aldus Vlaams Parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde. “West-Vlaanderen maakte reeds gebruik van 1.042.043 euro, het meest van alle provincies.”

Milieu

Gemeente Wingene biedt gratis wilgenpoten aan voor tuin of weide

Gemeente Wingene biedt gratis wilgenpoten aan voor tuin of weide
Knotwilgen verdwijnen steeds meer uit het landschap. Nochtans hebben ze een belangrijke rol voor natuur en landschap en krijgen ze stilaan weer een economische functie door de hoge energieprijzen. “In navolging van stadlandschap ’t West-Vlaamse hart organiseert de gemeente voor het eerst een gratis aanbod van wilgenpoten. Bestellen kan tot 10 november”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez.

Milieu

Eerste gesubsidieerde groepsaankoop voor tuinbomen

Tot 31 oktober kan ieder Wingens gezin 7 tuinbomen bestellen voor slechts 10 euro per stuk, boomband en boompaal inbegrepen. In het aanbod zitten zowel loofbomen als fruitbomen, met een gemiddelde waarde van 35 euro. “Bomen hebben een enorm potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Ze maken ook onze gemeente groener en leefbaarder”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez. “Iedere tuin, klein of groot, kan een verschil maken. Daarom organiseren we een eerste gemeentelijke groepsaankoop van tuinbomen. We zien hier ook een win-win voor boer en natuur: een mooier landschap en meer comfort voor de dieren.”