Minder gft-afval bij het huisvuil bij aparte ophaling in stedelijke omgevingen

De afvalberg moet kleiner en sorteren is hierbij de eerste, ogenschijnlijk makkelijke stap. “Een apart GFT-beleid is in stedelijke context bepalend voor de hoeveelheid groen- en gft-afval dat in de restafvalzak terechtkomt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Al enkele jaren worden burgers aangespoord tot sorteren aan de hand van ettelijke iniatieven. Niet iedereen ziet daar heil in en als gevolg van kleiner wordende woonoppervlaktes en tuinen, belandt veel composteerbaar organisch keukenafval in de huisvuilzak. “Nochtans is het goedkoper én goed voor de tuin om  zelf groente- en fruitresten, eierschalen, koffiedik en -filters, theebladeren en -zakjes te composteren, in plaats van ze bij het huisvuil te gooien,” weet Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid.

15 kilogram minder

In Vlaanderen zijn er twee soorten compost: groencompost, dat enkel uit resten uit tuin, park en plantsoen bestaat en gft-compost, dat bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval. Sommige steden en gemeenten halen enkel groen-compost op, anderen halen gft-afval apart op.

“In regio’s waar gft-afval apart opgehaald wordt, gooien inwoners 10 tot 15 kilogram per jaar minder in de huisvuilzak dan in regio’s waar alleen groen-afval wordt opgehaald,” meldt Brecht Warnez.

De verschillen tussen de verschillende regio’s tonen zich duidelijk in het gemiddelde procentuele deel van groen afval dat in het huisvuil terecht komt.

Groen- of gft-regio

De cijfers zijn duidelijk: de verschillen tussen de regio’s zijn groot. Het grootste verschil is er tussen de stedelijke gft- en groen-regio’s. Waar bij de gemiddelde stadsbewoner in een gft-regio per jaar gemiddeld 41 kilogram in het huisvuil terechtkomt, is dit in stedelijke groen-regio’s maar liefst 56 kilogram. “Een groot verschil, dat toch tot nadenken spoort,” meent Warnez, “het toont dat Vlamingen wel degelijk willen sorteren, maar dat ze hiervoor ondersteund en aangemoedigd moeten worden door concrete, haalbare maatregelen. Ik stel voor dat we daar in de toekomst sterker op inzetten.” In vergelijking met resultaten van 2006 is de hoeveelheid groen- of gft-afval bij het huisvuil algemeen gedaald.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Al 800 extra bomen dit jaar in Wingene

De gemeente Wingene wil tegen 2030 1 extra boom per inwoner realiseren en dat buiten bosgebieden. Op die manier kan de dorpskern vergroend worden.

Milieu

Sluikstort op West-Vlaamse carpoolparkings daalt naar 201 ton

Vorig jaar werd In 2022 werd maar liefst 201 ton afval verwijderd van de carpoolparkings in de provincie, wat resulteerde in een kostprijs van 737.107 euro voor het opruimen ervan. Daarmee halveert het zwerfvuil ten opzichte van 2019. “Op zich is dat positief nieuws maar toch blijft de gevonden hoeveelheid zwerfvuil ontzettend veel. We moeten ook strenger zijn en controleren op sluikstorters. Vandaag gebeurt dat niet”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Lydia Peeters (OpenVLD).

Binnenlands Bestuur

Mogen mandatarissen fouten maken? Het einde van de lokale democratie

Natuurorganisaties slepen lokale mandatarissen persoonlijk voor de rechter (DS 13 juli 2023) om naar hun mening illegaal verleende vergunningen aan te vechten. Het gaat om vergunningen waar mandatarissen zich dus hebben vergist of fouten hebben gemaakt. Wij vinden dit een jammerlijke tendens en een straatje zonder einde. De strijd voor een betere natuur is van groot belang, maar is dit de beste aanpak? Lopen we hiermee niet het risico om op de lange termijn de samenwerking en het sterke lokale beleid met betrekking tot natuur te ondermijnen? Laten we samenwerken, in plaats van tegen elkaar.