Milieuraad reikt Groene Pluim 2022 uit

Vorige maand rijkte de milieuraad de Groene Pluim 2022 uit. De tweejaarlijkse milieuprijs, waarvoor zowel natuurlijke personen (burgers) als rechtspersonen (scholen, verenigingen en buurten) een project kunnen indienen. “Met het toekennen van de Groene Pluim willen we duurzame initiatieven op vlak van milieu en natuur belonen en anderen hiermee inspireren”, zeggen schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez en voorzitter van de milieuraad Nico Somers.

Basisschool de Regenboog en Jeugdhuis dE Mutse vielen binnen de categorie rechtspersoon in de prijzen. De milieuraad beloonde de school met haar Regenboogtuin die vorig jaar werd aangelegd. De tuin is uitgerust met fruitbomen, natuurlijke speelheuvels, een grote wilgenhut en moestuintjes met compostbakken.

“De Regenboogtuin is een heel mooi project waar kinderen zowel kunnen ontspannen als beleven. Daarnaast is de tuin ook een grote meerwaarde als leerplek”, aldus schepen Brecht Warnez.

Met hun voortrekkersrol in de overgang van wegwerpbekers naar herbruikbare bekers verdiende Jeugdhuis dE Mutse een Groene Pluim. Sinds 2019 zijn alle wegwerpbekers volledig verdwenen uit het jeugdhuis. Op het jaarlijkse School’s Out Festival worden enkel nog herbruikbare bekers ingezet.

Schepen Brecht Warnez vervolgt: “Door het gebruik van herbruikbare bekers is de afvalberg van het jeugdhuis aanzienlijk verminderd. Met dit initiatief tonen ook meteen aan dat het perfect organisatorisch haalbaar is. Hopelijk stimuleert dit andere verenigingen om ook voluit voor herbruikbaar te gaan in plaats van het toegestane wettelijk alternatief om 95 procent van alle gebruikte wegwerpbekers op een evenement apart in te zamelen voor recyclage.”

Ook Groene Pluim voor verdienstelijke inwoner

Binnen de categorie ‘natuurlijke personen’ viel Vincent Vervenne in de prijzen. Hij kreeg een Groene Pluim voor verschillende initiatieven tot natuurontwikkeling op zijn terreinen in de Vagevuurstraat. Een zeer terechte winnaar zegt voorzitter van de milieuraad Nico Somers: “Er werd zowel een wilgenrij als een fruitboomgaard met kerselaars en appelbomen aangeplant. Meneer Vervenne beboste maar liefst een terrein van 4.000 vierkante meter. Hier werden ook tal van nestkasten en insectenhotels geplaatst. Onder een schuur werd ook een vleermuizenkelder ingericht. ”

De winnaar van de Groene Pluim ontvangt 150 euro (fairtrade cadeau) als natuurlijk persoon en 300 euro als rechtspersoon.

Gerelateerd nieuws

Wingene

Wingene verwelkomt nieuwe inwoners

Het gemeentebestuur ontving op zondag 21 mei zo’n 36 nieuwe inwoners op een gezellig ontmoetingsmoment in het gemeentehuis. Met een hapje en een drankje werden ze warm onthaald. “Het is fijn om onze nieuwe inwoners samen te kunnen brengen. Velen van hen verkenden onze mooie gemeente al en vonden de weg naar ons gemeentehuis, maar toch zijn er nog verborgen parels en gemeentelijke diensten die we hen graag tonen”, zeggen schepenen Brecht Warnez en Ann Mesure.

Milieu

Gemeente Wingene eert en beloont zwerfvuilvrijwilligers tijdens feestelijke ontvangst

De gemeente Wingene heeft afgelopen zaterdag haar zwerfvuilvrijwilligers, ook bekend als “Mooimakers”, in de schijnwerpers gezet en bedankt voor hun waardevolle inzet. De maand april stond in het teken van het uitdagen van gezinnen, leerlingen, verenigingen en straatcomités om één van de 200 zones in de gemeente zwerfvuilvrij te maken. “Maar liefst 150 deelnemers hebben deze uitdaging aangenomen en zo 60% van het gemeentelijk grondgebied van zwerfvuil ontdaan. We zijn al onze zwerfvuilvrijwilligers ontzettend dankbaar en kunnen ons respect niet genoeg uitdrukken”, vertelt schepen van milieu Brecht Warnez.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.