Meeste kans op slagen in hoger onderwijs voor leerlingen Grieks-Latijn

De slaagkansen voor een student in het hoger onderwijs hangen sterk af van de vooropleiding in hun secundair onderwijs. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) aan minister Ben Weyts (N-VA). De richtingen Grieks-Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Grieks-Latijn maar ook Bouw- en houtkunde spannen de kroon: respectievelijk 65%, 56%, 53% en 56% van de studenten met deze vooropleidingen behaalt een bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn. Bij alle andere vooropleidingen ligt het slaagpercentage ruim onder de 50%.

Heel wat leerlingen kiezen voor verdere studies. Tussen de academiejaren 2018-2019 en 2020-2021 stroomden ongeveer 125.000 leerlingen van het secundair onderwijs door naar het hoger onderwijs, wat neerkomt op ongeveer 76% van alle leerlingen. Meer mensen kiezen voor een professionele bachelor (40% van de afgestudeerden) dan voor een academische bachelor (36% van de afgestudeerden). Vooral studenten uit een ASO of TSO-richting kiezen voor hoger onderwijs: respectievelijk 95% en 80% van hen studeert verder.

Van studenten uit een ASO-richting behaalt 39% van de studenten hun diploma binnen de vooropgestelde studieduur. Bij een TSO-richting daalt dat naar 25%. Dat is te laag volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

We moeten verder werken aan de kwaliteit in ons secundair onderwijs. Daarom werd het secundair onderwijs hervormd. De cruciale doelstelling is daarbij het versterken van het studiekeuzeproces, waarbij talenten en interesses van leerlingen doorslaggevend zijn. Het sluitstuk daarvan zijn studierichtingen van de derde graad die waarmaken wat ze beloven en die leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt of op de doorstroom naar het hoger onderwijs.”

Ook TSO-richtingen scoren goed

Tegenover de goed scorende opleidingen Grieks-Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Grieks-Latijn in de ASO-richtingen, doen de laagste slaagkansen binnen de vooropgestelde termijn zich voor in de richtingen Steinerpedagogie (31%), Sportwetenschappen (30%), Yeshiva (28%), Moderne talen-topsport (12,5%) en Wetenschappen-topsport (9%). Opvallend is dat slaagkansen vanuit een aantal TSO-richtingen zeer hoog zijn: Bouw- en houtkunde (56%), Elektromechanica (47%) en Elektriciteit-elektronica (40%).

“De aantal studenten die hoger onderwijs volgen na een TSO-richting zijn lager, maar de slaagkans is hoger. Daarnaast kiezen zij ook meestal voor professionele bacheloropleidingen ten voordele van academische opleidingen. Zij maken dus vaker een bewuste keuze”, verklaart Brecht Warnez.

Lees hier het artikel uit de krant: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220705_97420641

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.