Meeste kans op slagen in hoger onderwijs voor leerlingen Grieks-Latijn

De slaagkansen voor een student in het hoger onderwijs hangen sterk af van de vooropleiding in hun secundair onderwijs. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) aan minister Ben Weyts (N-VA). De richtingen Grieks-Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Grieks-Latijn maar ook Bouw- en houtkunde spannen de kroon: respectievelijk 65%, 56%, 53% en 56% van de studenten met deze vooropleidingen behaalt een bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn. Bij alle andere vooropleidingen ligt het slaagpercentage ruim onder de 50%.

Heel wat leerlingen kiezen voor verdere studies. Tussen de academiejaren 2018-2019 en 2020-2021 stroomden ongeveer 125.000 leerlingen van het secundair onderwijs door naar het hoger onderwijs, wat neerkomt op ongeveer 76% van alle leerlingen. Meer mensen kiezen voor een professionele bachelor (40% van de afgestudeerden) dan voor een academische bachelor (36% van de afgestudeerden). Vooral studenten uit een ASO of TSO-richting kiezen voor hoger onderwijs: respectievelijk 95% en 80% van hen studeert verder.

Van studenten uit een ASO-richting behaalt 39% van de studenten hun diploma binnen de vooropgestelde studieduur. Bij een TSO-richting daalt dat naar 25%. Dat is te laag volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

We moeten verder werken aan de kwaliteit in ons secundair onderwijs. Daarom werd het secundair onderwijs hervormd. De cruciale doelstelling is daarbij het versterken van het studiekeuzeproces, waarbij talenten en interesses van leerlingen doorslaggevend zijn. Het sluitstuk daarvan zijn studierichtingen van de derde graad die waarmaken wat ze beloven en die leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt of op de doorstroom naar het hoger onderwijs.”

Ook TSO-richtingen scoren goed

Tegenover de goed scorende opleidingen Grieks-Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Grieks-Latijn in de ASO-richtingen, doen de laagste slaagkansen binnen de vooropgestelde termijn zich voor in de richtingen Steinerpedagogie (31%), Sportwetenschappen (30%), Yeshiva (28%), Moderne talen-topsport (12,5%) en Wetenschappen-topsport (9%). Opvallend is dat slaagkansen vanuit een aantal TSO-richtingen zeer hoog zijn: Bouw- en houtkunde (56%), Elektromechanica (47%) en Elektriciteit-elektronica (40%).

“De aantal studenten die hoger onderwijs volgen na een TSO-richting zijn lager, maar de slaagkans is hoger. Daarnaast kiezen zij ook meestal voor professionele bacheloropleidingen ten voordele van academische opleidingen. Zij maken dus vaker een bewuste keuze”, verklaart Brecht Warnez.

Lees hier het artikel uit de krant: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220705_97420641

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Respect werkt

Onze partij pleit voor meer respect. Een ouderwets woord, maar vandaag belangrijker dan ooit.

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).