Meeste kans op slagen in hoger onderwijs voor leerlingen Grieks-Latijn

De slaagkansen voor een student in het hoger onderwijs hangen sterk af van de vooropleiding in hun secundair onderwijs. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) aan minister Ben Weyts (N-VA). De richtingen Grieks-Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Grieks-Latijn maar ook Bouw- en houtkunde spannen de kroon: respectievelijk 65%, 56%, 53% en 56% van de studenten met deze vooropleidingen behaalt een bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn. Bij alle andere vooropleidingen ligt het slaagpercentage ruim onder de 50%.

Heel wat leerlingen kiezen voor verdere studies. Tussen de academiejaren 2018-2019 en 2020-2021 stroomden ongeveer 125.000 leerlingen van het secundair onderwijs door naar het hoger onderwijs, wat neerkomt op ongeveer 76% van alle leerlingen. Meer mensen kiezen voor een professionele bachelor (40% van de afgestudeerden) dan voor een academische bachelor (36% van de afgestudeerden). Vooral studenten uit een ASO of TSO-richting kiezen voor hoger onderwijs: respectievelijk 95% en 80% van hen studeert verder.

Van studenten uit een ASO-richting behaalt 39% van de studenten hun diploma binnen de vooropgestelde studieduur. Bij een TSO-richting daalt dat naar 25%. Dat is te laag volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

We moeten verder werken aan de kwaliteit in ons secundair onderwijs. Daarom werd het secundair onderwijs hervormd. De cruciale doelstelling is daarbij het versterken van het studiekeuzeproces, waarbij talenten en interesses van leerlingen doorslaggevend zijn. Het sluitstuk daarvan zijn studierichtingen van de derde graad die waarmaken wat ze beloven en die leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt of op de doorstroom naar het hoger onderwijs.”

Ook TSO-richtingen scoren goed

Tegenover de goed scorende opleidingen Grieks-Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Grieks-Latijn in de ASO-richtingen, doen de laagste slaagkansen binnen de vooropgestelde termijn zich voor in de richtingen Steinerpedagogie (31%), Sportwetenschappen (30%), Yeshiva (28%), Moderne talen-topsport (12,5%) en Wetenschappen-topsport (9%). Opvallend is dat slaagkansen vanuit een aantal TSO-richtingen zeer hoog zijn: Bouw- en houtkunde (56%), Elektromechanica (47%) en Elektriciteit-elektronica (40%).

“De aantal studenten die hoger onderwijs volgen na een TSO-richting zijn lager, maar de slaagkans is hoger. Daarnaast kiezen zij ook meestal voor professionele bacheloropleidingen ten voordele van academische opleidingen. Zij maken dus vaker een bewuste keuze”, verklaart Brecht Warnez.

Lees hier het artikel uit de krant: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220705_97420641

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer dan 44.000 studenten surfen naar ‘Moodspace’

Een half jaar geleden werd ‘Moodspace’ gelanceerd, een digitaal platform studentenwelzijn dat alle informatie bundelt over de mentale gezondheid en psychische klachten. Sindsdien werd het platform bezocht door meer 44.000 studenten en ruim 6.600 studenten vulden een zelftest in.

Economie

Aantal student-ondernemers in Vlaanderen op 4 jaar tijd met meer dan 70% gestegen

Vlaanderen telde in 2020 6.090 student-ondernemers, een stijging van bijna 70 % ten opzichte van 2017. “De wil om te ondernemen is aanwezig bij de Vlaamse studenten. Daarom moeten we het kader omtrent student-ondernemers verder perfectioneren, zodat zij op lange termijn een echte meerwaarde kunnen vormen voor de Vlaamse economie”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.