Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onze scholen worden de laatste jaren – en zeker in de nasleep van de coronacrisis, die een enorm effect heeft gehad op onderwijs – geconfronteerd met steeds meer zorgnoden. Zo signaleren leerkrachten dat steeds meer leerlingen gedragsproblemen hebben, het mentaal welzijn van sommige scholieren staat onder druk en er zijn nog altijd te veel jongeren die de school verlaten zonder een diploma. Bij het tijdig detecteren en gericht bestrijden van al deze (en nog meer) problemen spelen de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) een sleutelrol. Vlaanderen versterkte de CLB’s al tijdens de coronacrisis om de gevolgen van de pandemie op te vangen, maar dit gebeurde met eenmalige relancemiddelen. Het is duidelijk dat er nog steeds uitdagingen zijn én dat het belangrijk is dat de CLB’s voldoende fysiek aanwezig zijn in onze scholen, om de drempel voor leerlingen en leerkrachten zo laag mogelijk te maken.

Structurele hulp

Vlaanderen versterkt de CLB’s nu structureel met € 8,5 miljoen extra middelen die vanaf volgend schooljaar toegevoegd worden aan het budget. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers aanwerven en naar de scholen sturen. De bedoeling is immers dat CLB-medewerkers nog meer fysiek aanwezig zijn in de scholen. Ze kunnen zo meer oog hebben voor het mentaal welzijn van scholieren en nog vaker voorkomen dat jongeren de school verlaten zonder diploma. Een deel van de middelen (€ 1 miljoen structureel per jaar) wordt specifiek ingezet voor digitalisering. Zo kan de digitale poot van de CLB-hulpverlening – denk bijvoorbeeld aan de CLB-chat, waar leerlingen en ouders anoniem kunnen praten en vragen stellen – nog verder uitgebouwd worden in de komende jaren. Opnieuw met de bedoeling om de drempel naar het CLB zo laag mogelijk te maken.

“Ik ben erg blij dat Vlaanderen zijn hart toont en inzet op een echte duurzame aanpak”, stelt Brecht Warnez die al langer een speerpunt maakt van dit thema.

Betere samenwerking

De extra middelen gaan gepaard met een versterkte samenwerking tussen de verschillende CLB’s. De centra zijn immers verdeeld over 3 netten (de centra van het GO!, de vrije centra en de centra van OVSG en POV), maar ze worden vaak geconfronteerd met precies dezelfde uitdagingen. Ze gaan nu nog meer expertise delen over thema’s zoals kansarmoede en radicalisering. De centra gaan ook beter samenwerken, door bijvoorbeeld samen de spijbelproblematiek in een hele regio over alle netten heen in kaart te brengen of door medische controles en vaccinaties te organiseren in de infrastructuur die het dichtste bij een school ligt – ook al is dat een infrastructuur van een ander net dan het net waartoe de school behoort.
“We slagen er opnieuw in om positieve gevolgen te verbinden aan de coronacrisis. Tijdens de pandemie werden de CLB’s al versterkt en nu versterken we hun belangrijke werking structureel”, zegt Weyts. “Mentaal welzijn was vroeger een onderbelicht thema, maar sinds de coronacrisis staat het echt op de kaart. We hebben in de laatste jaren voor het eerst een Vlaanderenbreed beleid rond mentaal welzijn voor studenten op poten gezet, en nu investeren we ook steeds meer in het mentaal welzijn van scholieren”

“Het is goed dat ook de laagdrempelige CLB-chat wordt versterkt (https://www.clbchat.be/)”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.