Meer geld nodig voor universiteiten zodat meer studenten opleidingen geneeskunde en tandheelkunde

Eind december legde minister Weyts vast dat 1.424 studenten kunnen beginnen aan de opleiding geneeskunde en 218 aan de studie tandheelkunde. Cd&v wil die aantallen opkrikken. “De reden waarom niet meer jongeren starten aan de opleiding arts of tandarts is omdat de universiteiten aangeven dat ze onvoldoende middelen hebben om hen op te leiden. Dat kan niet op een moment dat er overal in Vlaanderen artsen en tandartsen tekort zijn”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. In het Vlaams Parlement beloofde minister Weyts om in overleg met de Vlaamse rectoren extra middelen te voorzien. Over de timing bracht hij geen duidelijkheid.

De universiteiten gaven immers aan dat hun opleidingscapaciteit tegen de limiet zit. Ze hebben onvoldoende financiële middelen om meer studenten op te leiden. “Het is onaanvaardbaar dat we in Vlaanderen niet in staat zijn om voldoende artsen of tandartsen op te leiden. Zoveel jonge talenten staan klaar om de opleiding te volgen. We moeten hen die kans geven nu er zoveel artsen te kort zijn”, aldus het parlementslid. “Huisartsen kunnen het vandaag niet meer bolwerken. Er zijn wachtlijsten om bij de dokter te gaan. Dan kan het toch niet dat wij onvoldoende investeren in die opleidingen?”

In de begroting voor 2023 gaf het Vlaams Parlement de regering de mogelijkheid om extra middelen toe te kennen aan de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Cd&v vraagt aan minister Weyts om dit versneld te doen. “We moeten meer studenten toelaten want onze gezondheidszorg heeft hen broodnodig”, besluit Warnez. “Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Laat ons, vanuit Vlaanderen, een oplossing mogelijk maken.” De volledige vraag en antwoord vind je hier: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1693550/verslag/1696029

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.