Meer geld nodig voor universiteiten zodat meer studenten opleidingen geneeskunde en tandheelkunde

Eind december legde minister Weyts vast dat 1.424 studenten kunnen beginnen aan de opleiding geneeskunde en 218 aan de studie tandheelkunde. Cd&v wil die aantallen opkrikken. “De reden waarom niet meer jongeren starten aan de opleiding arts of tandarts is omdat de universiteiten aangeven dat ze onvoldoende middelen hebben om hen op te leiden. Dat kan niet op een moment dat er overal in Vlaanderen artsen en tandartsen tekort zijn”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. In het Vlaams Parlement beloofde minister Weyts om in overleg met de Vlaamse rectoren extra middelen te voorzien. Over de timing bracht hij geen duidelijkheid.

De universiteiten gaven immers aan dat hun opleidingscapaciteit tegen de limiet zit. Ze hebben onvoldoende financiële middelen om meer studenten op te leiden. “Het is onaanvaardbaar dat we in Vlaanderen niet in staat zijn om voldoende artsen of tandartsen op te leiden. Zoveel jonge talenten staan klaar om de opleiding te volgen. We moeten hen die kans geven nu er zoveel artsen te kort zijn”, aldus het parlementslid. “Huisartsen kunnen het vandaag niet meer bolwerken. Er zijn wachtlijsten om bij de dokter te gaan. Dan kan het toch niet dat wij onvoldoende investeren in die opleidingen?”

In de begroting voor 2023 gaf het Vlaams Parlement de regering de mogelijkheid om extra middelen toe te kennen aan de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Cd&v vraagt aan minister Weyts om dit versneld te doen. “We moeten meer studenten toelaten want onze gezondheidszorg heeft hen broodnodig”, besluit Warnez. “Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Laat ons, vanuit Vlaanderen, een oplossing mogelijk maken.” De volledige vraag en antwoord vind je hier: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1693550/verslag/1696029

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Respect werkt

Onze partij pleit voor meer respect. Een ouderwets woord, maar vandaag belangrijker dan ooit.

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).