Meer geld nodig voor universiteiten zodat meer studenten opleidingen geneeskunde en tandheelkunde

Eind december legde minister Weyts vast dat 1.424 studenten kunnen beginnen aan de opleiding geneeskunde en 218 aan de studie tandheelkunde. Cd&v wil die aantallen opkrikken. “De reden waarom niet meer jongeren starten aan de opleiding arts of tandarts is omdat de universiteiten aangeven dat ze onvoldoende middelen hebben om hen op te leiden. Dat kan niet op een moment dat er overal in Vlaanderen artsen en tandartsen tekort zijn”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. In het Vlaams Parlement beloofde minister Weyts om in overleg met de Vlaamse rectoren extra middelen te voorzien. Over de timing bracht hij geen duidelijkheid.

De universiteiten gaven immers aan dat hun opleidingscapaciteit tegen de limiet zit. Ze hebben onvoldoende financiële middelen om meer studenten op te leiden. “Het is onaanvaardbaar dat we in Vlaanderen niet in staat zijn om voldoende artsen of tandartsen op te leiden. Zoveel jonge talenten staan klaar om de opleiding te volgen. We moeten hen die kans geven nu er zoveel artsen te kort zijn”, aldus het parlementslid. “Huisartsen kunnen het vandaag niet meer bolwerken. Er zijn wachtlijsten om bij de dokter te gaan. Dan kan het toch niet dat wij onvoldoende investeren in die opleidingen?”

In de begroting voor 2023 gaf het Vlaams Parlement de regering de mogelijkheid om extra middelen toe te kennen aan de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Cd&v vraagt aan minister Weyts om dit versneld te doen. “We moeten meer studenten toelaten want onze gezondheidszorg heeft hen broodnodig”, besluit Warnez. “Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Laat ons, vanuit Vlaanderen, een oplossing mogelijk maken.” De volledige vraag en antwoord vind je hier: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1693550/verslag/1696029

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.