Meer geld nodig voor universiteiten zodat meer studenten opleidingen geneeskunde en tandheelkunde

Eind december legde minister Weyts vast dat 1.424 studenten kunnen beginnen aan de opleiding geneeskunde en 218 aan de studie tandheelkunde. Cd&v wil die aantallen opkrikken. “De reden waarom niet meer jongeren starten aan de opleiding arts of tandarts is omdat de universiteiten aangeven dat ze onvoldoende middelen hebben om hen op te leiden. Dat kan niet op een moment dat er overal in Vlaanderen artsen en tandartsen tekort zijn”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. In het Vlaams Parlement beloofde minister Weyts om in overleg met de Vlaamse rectoren extra middelen te voorzien. Over de timing bracht hij geen duidelijkheid.

De universiteiten gaven immers aan dat hun opleidingscapaciteit tegen de limiet zit. Ze hebben onvoldoende financiële middelen om meer studenten op te leiden. “Het is onaanvaardbaar dat we in Vlaanderen niet in staat zijn om voldoende artsen of tandartsen op te leiden. Zoveel jonge talenten staan klaar om de opleiding te volgen. We moeten hen die kans geven nu er zoveel artsen te kort zijn”, aldus het parlementslid. “Huisartsen kunnen het vandaag niet meer bolwerken. Er zijn wachtlijsten om bij de dokter te gaan. Dan kan het toch niet dat wij onvoldoende investeren in die opleidingen?”

In de begroting voor 2023 gaf het Vlaams Parlement de regering de mogelijkheid om extra middelen toe te kennen aan de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Cd&v vraagt aan minister Weyts om dit versneld te doen. “We moeten meer studenten toelaten want onze gezondheidszorg heeft hen broodnodig”, besluit Warnez. “Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Laat ons, vanuit Vlaanderen, een oplossing mogelijk maken.” De volledige vraag en antwoord vind je hier: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1693550/verslag/1696029

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Leesoffensief start met onder andere auteursresidenties in 3 secundaire scholen

Het niveau van ons leesonderwijs moet terug beter. “Vlaanderen neemt tientallen initiatieven om het leesonderwijs te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Ben Weyts (N-VA). De investeringen gebeuren binnen onderwijs, cultuur, welzijn, lokale besturen en lopen verspreid over alle leeftijdsgroepen van de bevolking.