Meer dan vier miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse handelskernversterking

Afgelopen jaar ontvingen de West-Vlaamse gemeenten een subsidie voor handelskernversterking. Daarmee wil de Vlaamse overheid de leegstand van handelspanden in de dorpskernen tegengaan. “Doordat ondernemingen zich vaker verplaatsen naar de dorps- en stadsrand, daalt de aantrekkelijkheid van onze kernen. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale overheden voldoende slagkracht geven om de problematiek van de leegstand aan te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Jo Brouns (cd&v).

Om de leegstand in de Vlaamse steden en gemeenten tegen te gaan voorziet de Vlaamse Overheid in tal van subsidietrajecten met het oog op kernversterking. “Het gaat onder andere over subsidies investeringen in duurzame bereikbaarheid van de handelskern, transformatie van leegstaande panden, verfraaiing en verduurzaming handelspanden en dergelijke meer”, geeft Warnez aan. Daarbij stelt de Vlaamse Overheid experts ter beschikking die de lokale besturen kosteloos adviseren.

“Van de 22.371.604 euro aan subsidies die aan Vlaamse gemeenten werden toegekend, ging 4.381.604 euro naar West-Vlaamse gemeenten, dat is goed voor 20%”, berekende het parlementslid. In totaal wordt dit bedrag verdeeld over 18 West-Vlaamse projecten.

564.250 euro voor verfraaiing en verduurzaming van handelspanden

Een van de recentste subsidies uit dit pakket, betreft projectsubsidies voor ‘de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden’. Daarbij deelde de Vlaamse overheid voor een totaal van 2.590.300 euro aan subsidies uit. “Iets meer dan een half miljoen euro werd toegekend aan 6 West-Vlaamse gemeenten, een aandeel goed voor 22%.” Binnen dit project investeert Vlaanderen samen met de lokale besturen op basis van hun eigen gemeentelijk subsidiereglement mee in investeringen in handelspanden.

Deze subsidie kan onder meer gebruikt worden voor: gevelverfraaiing, vergroening, het energievriendelijker maken van de panden, vergroten, e.d. Een centrumstad kan hierbij tot maximaal 150.000 euro ontvangen, voor andere steden en gemeenten ligt het maximum op 100.000 euro. “Leegstand van handelspanden blijft een hardnekkig probleem. De energiecrisis zorgt bovendien voor nieuwe uitdagingen. Het is positief dat West-Vlaamse gemeenten bereid zijn om mee te investeren in het energiezuinig maken van hun handelspanden”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Verkeersveiligheid

31 West-Vlaamse kruispunten op lijst met “zwarte kruispunten”

In West-Vlaanderen staan er 31 gevaarlijke punten op de dynamische lijst met gevaarlijke verkeerspunten. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez aan minister Lydia Peeters. “Elk gevaarlijk verkeerspunt is er één te veel. Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit, niet alleen door het wegwerken van de gevaarlijke punten, maar ook door het proactief aanpakken van locaties om te voorkomen dat ze op de lijst van gevaarlijke verkeerspunten belanden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.