Meer dan vier miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse handelskernversterking

Afgelopen jaar ontvingen de West-Vlaamse gemeenten een subsidie voor handelskernversterking. Daarmee wil de Vlaamse overheid de leegstand van handelspanden in de dorpskernen tegengaan. “Doordat ondernemingen zich vaker verplaatsen naar de dorps- en stadsrand, daalt de aantrekkelijkheid van onze kernen. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale overheden voldoende slagkracht geven om de problematiek van de leegstand aan te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Jo Brouns (cd&v).

Om de leegstand in de Vlaamse steden en gemeenten tegen te gaan voorziet de Vlaamse Overheid in tal van subsidietrajecten met het oog op kernversterking. “Het gaat onder andere over subsidies investeringen in duurzame bereikbaarheid van de handelskern, transformatie van leegstaande panden, verfraaiing en verduurzaming handelspanden en dergelijke meer”, geeft Warnez aan. Daarbij stelt de Vlaamse Overheid experts ter beschikking die de lokale besturen kosteloos adviseren.

“Van de 22.371.604 euro aan subsidies die aan Vlaamse gemeenten werden toegekend, ging 4.381.604 euro naar West-Vlaamse gemeenten, dat is goed voor 20%”, berekende het parlementslid. In totaal wordt dit bedrag verdeeld over 18 West-Vlaamse projecten.

564.250 euro voor verfraaiing en verduurzaming van handelspanden

Een van de recentste subsidies uit dit pakket, betreft projectsubsidies voor ‘de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden’. Daarbij deelde de Vlaamse overheid voor een totaal van 2.590.300 euro aan subsidies uit. “Iets meer dan een half miljoen euro werd toegekend aan 6 West-Vlaamse gemeenten, een aandeel goed voor 22%.” Binnen dit project investeert Vlaanderen samen met de lokale besturen op basis van hun eigen gemeentelijk subsidiereglement mee in investeringen in handelspanden.

Deze subsidie kan onder meer gebruikt worden voor: gevelverfraaiing, vergroening, het energievriendelijker maken van de panden, vergroten, e.d. Een centrumstad kan hierbij tot maximaal 150.000 euro ontvangen, voor andere steden en gemeenten ligt het maximum op 100.000 euro. “Leegstand van handelspanden blijft een hardnekkig probleem. De energiecrisis zorgt bovendien voor nieuwe uitdagingen. Het is positief dat West-Vlaamse gemeenten bereid zijn om mee te investeren in het energiezuinig maken van hun handelspanden”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Economie

Aantal mini-ondernemingen op school gaat jaar na jaar achteruit

Jaar na jaar loopt het aantal jongeren die en mini-onderneming opstart achteruit. Op zeven jaar tijd daalde het aantal met 20%. “Dat is geen goede zaak. Via mini-ondernemingen komen jongeren een eerste keer in aanraking met ondernemen. Het geeft hen kennis en inzicht maar stimuleert ook om de bedrijfsleiders van de toekomst te worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

Milieu

cd&v West-Vlaanderen wil in elke gemeente een energieloket

Op dinsdag 21 maart kwamen ruim 130 mensen samen op een Oranje trefpunt rond energie. Cd&v West-Vlaanderen wil mensen op deze manier beter informeren om stappen te zetten naar een betaalbare energiefactuur. “Mensen moeten we helpen en ondersteunen om hun energiefactuur naar beneden te halen. Energie besparen kan via grote renovaties maar ook door kleine maatregelen en tips. In elk gemeentehuis moet daarom een energieloket ingericht worden waar de West-Vlaming dichtbij huis terecht kan. Bovendien moet ook elke woning of bedrijfsgebouw een dak- en gevelscan krijgen, zodat elke bewoner snel inzicht heeft in de warmteverliezen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.