Meer dan vier miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse handelskernversterking

Afgelopen jaar ontvingen de West-Vlaamse gemeenten een subsidie voor handelskernversterking. Daarmee wil de Vlaamse overheid de leegstand van handelspanden in de dorpskernen tegengaan. “Doordat ondernemingen zich vaker verplaatsen naar de dorps- en stadsrand, daalt de aantrekkelijkheid van onze kernen. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale overheden voldoende slagkracht geven om de problematiek van de leegstand aan te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Jo Brouns (cd&v).

Om de leegstand in de Vlaamse steden en gemeenten tegen te gaan voorziet de Vlaamse Overheid in tal van subsidietrajecten met het oog op kernversterking. “Het gaat onder andere over subsidies investeringen in duurzame bereikbaarheid van de handelskern, transformatie van leegstaande panden, verfraaiing en verduurzaming handelspanden en dergelijke meer”, geeft Warnez aan. Daarbij stelt de Vlaamse Overheid experts ter beschikking die de lokale besturen kosteloos adviseren.

“Van de 22.371.604 euro aan subsidies die aan Vlaamse gemeenten werden toegekend, ging 4.381.604 euro naar West-Vlaamse gemeenten, dat is goed voor 20%”, berekende het parlementslid. In totaal wordt dit bedrag verdeeld over 18 West-Vlaamse projecten.

564.250 euro voor verfraaiing en verduurzaming van handelspanden

Een van de recentste subsidies uit dit pakket, betreft projectsubsidies voor ‘de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden’. Daarbij deelde de Vlaamse overheid voor een totaal van 2.590.300 euro aan subsidies uit. “Iets meer dan een half miljoen euro werd toegekend aan 6 West-Vlaamse gemeenten, een aandeel goed voor 22%.” Binnen dit project investeert Vlaanderen samen met de lokale besturen op basis van hun eigen gemeentelijk subsidiereglement mee in investeringen in handelspanden.

Deze subsidie kan onder meer gebruikt worden voor: gevelverfraaiing, vergroening, het energievriendelijker maken van de panden, vergroten, e.d. Een centrumstad kan hierbij tot maximaal 150.000 euro ontvangen, voor andere steden en gemeenten ligt het maximum op 100.000 euro. “Leegstand van handelspanden blijft een hardnekkig probleem. De energiecrisis zorgt bovendien voor nieuwe uitdagingen. Het is positief dat West-Vlaamse gemeenten bereid zijn om mee te investeren in het energiezuinig maken van hun handelspanden”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.

Binnenlands Bestuur

West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.