Meer dan vier miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse handelskernversterking

Afgelopen jaar ontvingen de West-Vlaamse gemeenten een subsidie voor handelskernversterking. Daarmee wil de Vlaamse overheid de leegstand van handelspanden in de dorpskernen tegengaan. “Doordat ondernemingen zich vaker verplaatsen naar de dorps- en stadsrand, daalt de aantrekkelijkheid van onze kernen. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale overheden voldoende slagkracht geven om de problematiek van de leegstand aan te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Jo Brouns (cd&v).

Om de leegstand in de Vlaamse steden en gemeenten tegen te gaan voorziet de Vlaamse Overheid in tal van subsidietrajecten met het oog op kernversterking. “Het gaat onder andere over subsidies investeringen in duurzame bereikbaarheid van de handelskern, transformatie van leegstaande panden, verfraaiing en verduurzaming handelspanden en dergelijke meer”, geeft Warnez aan. Daarbij stelt de Vlaamse Overheid experts ter beschikking die de lokale besturen kosteloos adviseren.

“Van de 22.371.604 euro aan subsidies die aan Vlaamse gemeenten werden toegekend, ging 4.381.604 euro naar West-Vlaamse gemeenten, dat is goed voor 20%”, berekende het parlementslid. In totaal wordt dit bedrag verdeeld over 18 West-Vlaamse projecten.

564.250 euro voor verfraaiing en verduurzaming van handelspanden

Een van de recentste subsidies uit dit pakket, betreft projectsubsidies voor ‘de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden’. Daarbij deelde de Vlaamse overheid voor een totaal van 2.590.300 euro aan subsidies uit. “Iets meer dan een half miljoen euro werd toegekend aan 6 West-Vlaamse gemeenten, een aandeel goed voor 22%.” Binnen dit project investeert Vlaanderen samen met de lokale besturen op basis van hun eigen gemeentelijk subsidiereglement mee in investeringen in handelspanden.

Deze subsidie kan onder meer gebruikt worden voor: gevelverfraaiing, vergroening, het energievriendelijker maken van de panden, vergroten, e.d. Een centrumstad kan hierbij tot maximaal 150.000 euro ontvangen, voor andere steden en gemeenten ligt het maximum op 100.000 euro. “Leegstand van handelspanden blijft een hardnekkig probleem. De energiecrisis zorgt bovendien voor nieuwe uitdagingen. Het is positief dat West-Vlaamse gemeenten bereid zijn om mee te investeren in het energiezuinig maken van hun handelspanden”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”