Meer dan één hectare wilde bloemen extra in Wingene

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die de laatste jaren een enorme groei kent. Deze wespensoort belaagt vooral de honingbij, waardoor bestuiving en vruchtzetting van voedingsgewassen onder grote druk komt.

In de gemeenteraad lichtte schepen van milieu Brecht Warnez (cd&v) toe dat er samen met de provincie, het Agentschap Natuur en Bos en de Koninklijke Imkervereniging werk wordt gemaakt van een gecoördineerde aanpak van de hoornaar.

“Enkel inzetten op bestrijding binnen onze gemeentegrenzen heeft geen zin. We moeten dit op grotere schaal bekijken en samen met onze lokale bijenwerkgroep”, legt schepen Warnez uit.

In Wingene is sinds twee jaar is er een zeer geëngageerde bijenwerkgroep actief. Speerpunt van hun acties is het bloemenzaadwinningsperceel ‘Bieland’: een unieke plek in Vlaanderen. Zondag 23 april werd het belang van de bij trouwens nogmaals in de kijker gezet tijdens de Erfgoeddag. De eerste zaadoogst van Bieland zal dit jaar te bewonderen zijn in 252 particuliere tuinen. Gezamenlijk resulteert dit in 1 hectare wilde bloemen, die stuifmeel en nectar zullen leveren voor vlinders, bijen en hommels.

“We zijn ongelooflijk fier op wat die vrijwilligers doen. Op dit ogenblijk zijn zij daar bijna wekelijks aan de slag om onkruid te wieden en zaadoogst te voorzien voor volgend jaar. Samen met collega Hedwig Kerkchove willen we de vele vrijwilligers van de bijenwerkgroep”, sluit schepen Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Vlaanderen blijft investeren in funerair erfgoed

De werken aan de natuurbegraafplaats op de grens Ruiselede-Wingene zullen begin volgend jaar ook aanvangen. Dit project, onderdeel van een bredere inspanning om funeraire sites in West-Vlaanderen te beschermen, waaronder 179 structuren en 151 militaire begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, omvat een investering van ongeveer 280.000 euro. “Het behoud van funerair erfgoed is essentieel, niet alleen als erfenis van onze geschiedenis, maar ook als teken van respect voor hen die ons zijn voorgegaan”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Wingene

Studieopdracht Keizerspark kan opnieuw van start gaan

De nieuwe studieopdracht voor het Keizerspark, met aangepaste eisen, werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november. Eind 2022 werd beslist om het vorige ontwerp niet te gunnen omwille van de fors gestegen bouwkosten. Na een grondige herwerking van het eisenpakket en programma, kunnen de architecten nu terug aan de slag.

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.