Meer dan één hectare wilde bloemen extra in Wingene

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die de laatste jaren een enorme groei kent. Deze wespensoort belaagt vooral de honingbij, waardoor bestuiving en vruchtzetting van voedingsgewassen onder grote druk komt.

In de gemeenteraad lichtte schepen van milieu Brecht Warnez (cd&v) toe dat er samen met de provincie, het Agentschap Natuur en Bos en de Koninklijke Imkervereniging werk wordt gemaakt van een gecoördineerde aanpak van de hoornaar.

“Enkel inzetten op bestrijding binnen onze gemeentegrenzen heeft geen zin. We moeten dit op grotere schaal bekijken en samen met onze lokale bijenwerkgroep”, legt schepen Warnez uit.

In Wingene is sinds twee jaar is er een zeer geëngageerde bijenwerkgroep actief. Speerpunt van hun acties is het bloemenzaadwinningsperceel ‘Bieland’: een unieke plek in Vlaanderen. Zondag 23 april werd het belang van de bij trouwens nogmaals in de kijker gezet tijdens de Erfgoeddag. De eerste zaadoogst van Bieland zal dit jaar te bewonderen zijn in 252 particuliere tuinen. Gezamenlijk resulteert dit in 1 hectare wilde bloemen, die stuifmeel en nectar zullen leveren voor vlinders, bijen en hommels.

“We zijn ongelooflijk fier op wat die vrijwilligers doen. Op dit ogenblijk zijn zij daar bijna wekelijks aan de slag om onkruid te wieden en zaadoogst te voorzien voor volgend jaar. Samen met collega Hedwig Kerkchove willen we de vele vrijwilligers van de bijenwerkgroep”, sluit schepen Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Wingene

Wingene verwelkomt nieuwe inwoners

Het gemeentebestuur ontving op zondag 21 mei zo’n 36 nieuwe inwoners op een gezellig ontmoetingsmoment in het gemeentehuis. Met een hapje en een drankje werden ze warm onthaald. “Het is fijn om onze nieuwe inwoners samen te kunnen brengen. Velen van hen verkenden onze mooie gemeente al en vonden de weg naar ons gemeentehuis, maar toch zijn er nog verborgen parels en gemeentelijke diensten die we hen graag tonen”, zeggen schepenen Brecht Warnez en Ann Mesure.

Milieu

Gemeente Wingene eert en beloont zwerfvuilvrijwilligers tijdens feestelijke ontvangst

De gemeente Wingene heeft afgelopen zaterdag haar zwerfvuilvrijwilligers, ook bekend als “Mooimakers”, in de schijnwerpers gezet en bedankt voor hun waardevolle inzet. De maand april stond in het teken van het uitdagen van gezinnen, leerlingen, verenigingen en straatcomités om één van de 200 zones in de gemeente zwerfvuilvrij te maken. “Maar liefst 150 deelnemers hebben deze uitdaging aangenomen en zo 60% van het gemeentelijk grondgebied van zwerfvuil ontdaan. We zijn al onze zwerfvuilvrijwilligers ontzettend dankbaar en kunnen ons respect niet genoeg uitdrukken”, vertelt schepen van milieu Brecht Warnez.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.