Meer dan 20.000 studenten kregen leerkrediet terug omwille van corona, een verdrievoudiging

In februari 2021 keurde het Vlaams parlement een aantal noodmaatregelen goed om een antwoord te bieden op de gevolgen van de pandemie voor het onderwijs. Studenten in het academiejaar 2020-2021 konden om de teruggave van leerkrediet vragen indien zij na deelname aan de laatste examenkans niet geslaagd waren voor een opleidingsonderdeel en dat te wijten was aan een coronagerelateerde overmachtsituatie. Méér dan 23.000 studenten dienden zo’n aanvraag in, bijna 90% van de dossiers werd goedgekeurd. “Het coronavirus heeft vele studenten kopzorgen bezorgd, ook tijdens de examenperiodes. Deze cijfers tonen aan dat zij niet in de steek worden gelaten en dat stemt mij tevreden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

20.000 studenten kregen leerkrediet terug omwille van corona

Het Vlaams parlement keurde op 12 februari 2021 een aantal maatregelen goed om de negatieve gevolgen van de aanhoudende coronapandemie op het onderwijs op te vangen. Zo konden studenten, naar aanleiding van dit decreet, op een toegankelijke manier een aanvraag indienen om verloren leerkrediet terug te vorderen wanneer dit krediet ten gevolge van een corona-overmacht niet kon worden opgehaald na deelname aan de laatste examenkans.

Uit cijfers die Brecht Warnez opvroeg bij minister Weyts blijkt nu dat er na afloop van vorig academiejaar 23.077 studenten zo’n aanvraag hebben ingediend en 20.659 dossiers werden goedgekeurd. “Dat is bijna een verdrievoudiging in vergelijking met het academiejaar 2019-2020, toen er uiteindelijk 8.152 dossier werden goedgekeurd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. ”Waarschijnlijk is deze stijging vooral te wijten aan het feit dat het academiejaar 2019-2020 slechts gedeeltelijk samenviel met de coronapandemie. Deze cijfers tonen aan dat de verlenging van de maatregel noodzakelijk was en haar nut heeft bewezen.” Minister Weyts gaf in de onderwijscommissie van 31 maart, op vraag van Brecht Warnez, mee dat het leerkrediet in het najaar geëvalueerd wordt.

Teruggave leerkrediet door Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

De voorgaande cijfers geven zelfs nog niet het volledige overzicht. Sommige studenten vragen leerkrediet terug via de klassieke procedure. “Studenten die door overmacht geen examen hebben kunnen afleggen, vaak door ziekte en een gebrek aan een aangepaste examenregeling, moeten een dossier indienen bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen”, aldus Brecht Warnez. “Ook sommige studenten die gehinderd werden door corona vallen onder deze klassieke procedure, die al bestond voor de coronapandemie”.

Er bestaat geen indieningstermijn voor deze procedure. Als gevolg daarvan bestaan er geen specifieke cijfers gegroepeerd per academiejaar. Een student kan jaren later nog een verzoek indienen. Het is daarom moeilijker om evoluties als gevolg van de coronacrisis te herkennen in de cijfers die betrekking hebben op deze procedure. In 2021 werden in totaal 988 dossiers ingediend.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Leesoffensief start met onder andere auteursresidenties in 3 secundaire scholen

Het niveau van ons leesonderwijs moet terug beter. “Vlaanderen neemt tientallen initiatieven om het leesonderwijs te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Ben Weyts (N-VA). De investeringen gebeuren binnen onderwijs, cultuur, welzijn, lokale besturen en lopen verspreid over alle leeftijdsgroepen van de bevolking.