Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Van de 144 gemeenten waar de stemlocaties bekend zijn er slechts twaalf gemeenten die de moeite nemen om in woonzorgcentra, dicht bij ouderen, ook stemlokalen in te richten. Het gaat onder meer om Genk, Puurs-Sint-Amands, Mechelen, Deinze en Kortrijk.

“Het is duidelijk dat mensen straks uitgesloten worden van verkiezingen louter omwille van hun hoge leeftijd of mindere mobiliteit. Dat is in een democratie onwaardig. We willen daarom meer ondersteuning voor onze ouderen tijdens de verkiezingsperiode”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Cd&v presenteert daarom een vijfpuntenplan om senioren betrokken te houden bij verkiezingen. “Er is een grote diversiteit bij onze senioren. Sommige senioren zijn jong en fit maar missen mogelijk de nodige digitale vaardigheden om met een stemcomputer om te gaan, terwijl anderen wellicht beperkt zijn in mobiliteit”, verklaart Brecht Warnez. “En ja, er bestaan volmachtenregelingen maar voor ons moeten mensen in de eerste plaats vooral zelf de kans krijgen om zelfstandig en onafhankelijk van anderen hun stem uit te brengen. Het is té gemakkelijk om te zeggen dat ouderen hun stem maar moeten weggeven.”

In het vijfpuntenplan wil cd&v het volgende:

  1. Toegankelijke stemmogelijkheden in zorginstellingen: Cd&v pleit voor het actief bevorderen van stemhokjes in woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen, waar mogelijk. Als de beheerders van deze zorginstellingen verzoeken om een stemlokaal, moet er een stemhokje beschikbaar zijn.
  2. Betaalbaar vervoer voor minder mobiele senioren: We willen betaalbaar vervoer naar de stemhokjes aanbieden voor senioren die minder mobiel zijn. Zowel minder mobiele centrales als mutualiteiten kunnen hierbij een essentiële rol spelen bij het aanbieden en coördineren van dit vervoer.
  3. Digitale ondersteuning: Cd&v pleit voor uitgebreide digitale hulp, zowel voorafgaand aan als tijdens verkiezingsdagen, om senioren in staat te stellen de stemcomputer op een geldige manier te gebruiken. Elke gemeente waar digitaal gestemd wordt, moet de mogelijkheid bieden om vooraf te oefenen. Op de verkiezingsdag zelf moeten onafhankelijke deskundigen aanwezig zijn om waar nodig te helpen zonder de geheimhouding van hun stem te schenden.
  4. Ondersteuning en financiering voor ouderenverenigingen: Ouderenverenigingen spelen een cruciale rol bij het sensibiliseren van senioren om te gaan stemmen. Met één op de vijf senioren als lid van een ouderenvereniging, kunnen deze organisaties niet alleen als ambassadeurs fungeren om senioren aan te moedigen te stemmen, maar ook om praktische vragen of problemen te helpen oplossen. Cd&v pleit daarom voor praktische ondersteuning en extra financiering voor deze verenigingen.
  5. Overheidscampagne voor senioren: Cd&v vraagt een brede overheidscampagne gericht op senioren. Wetenschappelijke studies tonen aan dat dergelijke campagnes het meest effectief zijn in het overtuigen van mensen om te gaan stemmen. De overheid moet senioren geruststellen dat ze alle kansen en de nodige ondersteuning krijgen om te stemmen en hen ervan overtuigen dat hun stem van groot belang is voor de democratie.

Daarnaast blijft de partij geloven in het stemmen per brief. “Het is een succesvol alternatief voor mensen die vanuit huis willen stemmen. In Duitsland en twaalf andere Europese landen is al lang bewezen dat dit haalbaar en effectief is. In Vlaanderen lijkt dit praktisch nog niet georganiseerd te zijn”, betreurt Warnez.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).