Lokaal hemelwater- en droogteplan Wingene goedgekeurd

De Wingense gemeenteraad keurde op maandag 25 september 2023 het lokaal hemelwater- en droogteplan goed. Dit plan is de leidraad om de huidige en toekomstige gevolgen van wateroverlast en droogte het hoofd te bieden. Het goedgekeurde plan is een langetermijnvisie op het watersysteem in de gemeente Wingene en geeft de richting aan om op een duurzame en (klimaat)robuuste manier om te gaan met het hemelwater, zowel op publiek als privaat domein.

Het heeft als doel de impact van zware regenval tot een minimum te beperken en tegelijk om initiatieven te formulieren om het regenwater optimaal te hergebruiken en te infiltreren. Het hemelwater- en droogteplan vloeit voort uit vroegere inspanningen en zorgt voor een alomvattende aanpak: “Het plan bekrachtigt onze lopende inspanningen en zorgt voor een scherpere focus”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove. “Sinds de wateroverlast van 2014, voor vele inwoners in het geheugen gegrift, werkt de gemeente aan het waterbeheer. De realisatie van verschillende bufferbekkens en stuwconstructies in grachten of beken zijn hier mooie voorbeelden van.”

Er worden in het plan niet minder dan 58 actiepunten opgelijst:

“We wilden samen met de uitwerking van een visie concrete acties formulieren”, zegt schepen van Klimaat Brecht Warnez. Sinds enkele jaren is de droogteproblematiek tastbaarder dan ooit in een landbouwgemeente als Wingene. “Er wordt gezegd, ‘elke druppel telt’, en daar geloven we in. Daarom is de evaluatie van particuliere subsidies in het plan opgenomen. We willen iedereen motiveren om samen aan de kar te trekken om het grondwater maximaal aan te vullen.”

Het plan kan je terugvinden op de gemeentelijke website via www.wingene.be/hemelwaterplan.

Foto: Florian

Gerelateerd nieuws

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”