Lokaal hemelwater- en droogteplan Wingene goedgekeurd

De Wingense gemeenteraad keurde op maandag 25 september 2023 het lokaal hemelwater- en droogteplan goed. Dit plan is de leidraad om de huidige en toekomstige gevolgen van wateroverlast en droogte het hoofd te bieden. Het goedgekeurde plan is een langetermijnvisie op het watersysteem in de gemeente Wingene en geeft de richting aan om op een duurzame en (klimaat)robuuste manier om te gaan met het hemelwater, zowel op publiek als privaat domein.

Het heeft als doel de impact van zware regenval tot een minimum te beperken en tegelijk om initiatieven te formulieren om het regenwater optimaal te hergebruiken en te infiltreren. Het hemelwater- en droogteplan vloeit voort uit vroegere inspanningen en zorgt voor een alomvattende aanpak: “Het plan bekrachtigt onze lopende inspanningen en zorgt voor een scherpere focus”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove. “Sinds de wateroverlast van 2014, voor vele inwoners in het geheugen gegrift, werkt de gemeente aan het waterbeheer. De realisatie van verschillende bufferbekkens en stuwconstructies in grachten of beken zijn hier mooie voorbeelden van.”

Er worden in het plan niet minder dan 58 actiepunten opgelijst:

“We wilden samen met de uitwerking van een visie concrete acties formulieren”, zegt schepen van Klimaat Brecht Warnez. Sinds enkele jaren is de droogteproblematiek tastbaarder dan ooit in een landbouwgemeente als Wingene. “Er wordt gezegd, ‘elke druppel telt’, en daar geloven we in. Daarom is de evaluatie van particuliere subsidies in het plan opgenomen. We willen iedereen motiveren om samen aan de kar te trekken om het grondwater maximaal aan te vullen.”

Het plan kan je terugvinden op de gemeentelijke website via www.wingene.be/hemelwaterplan.

Foto: Florian

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Vlaanderen blijft investeren in funerair erfgoed

De werken aan de natuurbegraafplaats op de grens Ruiselede-Wingene zullen begin volgend jaar ook aanvangen. Dit project, onderdeel van een bredere inspanning om funeraire sites in West-Vlaanderen te beschermen, waaronder 179 structuren en 151 militaire begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, omvat een investering van ongeveer 280.000 euro. “Het behoud van funerair erfgoed is essentieel, niet alleen als erfenis van onze geschiedenis, maar ook als teken van respect voor hen die ons zijn voorgegaan”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Wingene

Studieopdracht Keizerspark kan opnieuw van start gaan

De nieuwe studieopdracht voor het Keizerspark, met aangepaste eisen, werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november. Eind 2022 werd beslist om het vorige ontwerp niet te gunnen omwille van de fors gestegen bouwkosten. Na een grondige herwerking van het eisenpakket en programma, kunnen de architecten nu terug aan de slag.

Wingene

Wingene viert één jaar Contactpunt 1750

Exact een jaar geleden lanceerde de gemeente Wingene Contactpunt 1750. Eén nummer waar je zowel fysiek, telefonisch als digitaal terecht kan. Na een jaar kan de gemeente tevreden vaststellen dat het Contactpunt 1750 zich ontpopt heeft tot hét centrale aanspreekpunt voor de inwoners.